Erdoğan, Nükleer İle Enerji İhtiyacını Karşılar Cari Açığı Kapatır Halk İktidarını Sürdürür mü (Son)

      Milli kaynaklardan üretemediğimiz için dışarıya olan enerji bağımlılığımız, yüzde 75 ve bunun parasal değeri, 40-50 milyar dolar civarındadır. Buna ithal ettiğimiz yüksek teknolojik sanayi ürünlerinin bedelleri de ilave edilirse,  yıllık kaçınılmaz cari açık toplamımız, 60-75 milyar dolara ulaşmaktadır. Bu bizim acı gerçeğimizdir. Ne bu gerçeklerimizden kaçabiliriz, ne de içerisinde bulunduğumuz şartlarla bunu […]

Ülkemizde 2002-2017 Döneminde ne değişti de 70 sente muhtaç Merkez Bankası kasasına 120 milyar dolar koyabildi (22)

  Ülkemizin anlı-şanlı ekonomistleri ve siyasetçileri, “Muhalefet!” adına ülke ve ekonomik gerçeklerini, iddialarını desteklemek adına çarpıtarak aktarmaktadır. “Ekonomi” en basit ve genel ifadesi ile bir “Takas”dır. Siz, bir ülke olarak uluslararası takasa (değişime) çıktığınızda masaya güçlü oturabilmenizi sağlayan, rekabetçilerinizle olan imkanların benzerliği, eşdeğerliliğidir. Masaya güçlü oturabilmenizi sağlayanlar: –Yetişmiş nitelikli insan kaynaklarınız, -Çağın gereklerine göre yüksek […]

Avrupa’nın Yeni Yıldızı Türkiye Akıllı Enerji Politikası ile Cari Açığın belini nasıl kırdı (20)

  Küresel medya gizlese de  Yeni bir Çağ başlamaktadır. Bu, Hammadde/Petrolün ve ulaşım yollarının kontrolü ve bunların düzenlenmesidir. Bu Çağ “Enerji Çağı’dır. Bu çağın yeni efendileri: Nükleer Teknolojiye sahip olanlar ile, ihtiyacı olan sivil-askeri yüksek teknoloji üretenler olacaktır. Türkiye (Osmanlı), Sanayii Devrimi ile birkaç asır evvel kaçırdığı fırsatı bu kez can havliyle ve tüm riskleri […]

Türkiye, 2023 Yılı sonu itibariyle Almanya hariç Avrupa ekonomisinin patronu olacaktır (1)

  Bu, haddini aşan bir iddia değil, veriler üzerinden ortaya çıkan gerçeğin göstergesidir. İşte ispatımız: Ülke ekonomisini yükseltmekle ilgili tespit edeceğiniz bir hedefe: Sadece üretiminizi veya ürettiklerinizdeki katma değeri artırarak, elde edilecek fayda-gelirle, 10 yılda ulaşabileceğiniz öngörülüyorsa; Siz bu hedefi, 5 yıla indirmek için, katma değeri yüksek ürünlerle gelirinizi artırmanın yanında; Cari açığınızı/ihtiyaçlarınızın maliyetlerinizi düşürebilirseniz. […]

Greenpeace “Yeşil Barış!” örgütü dosyası: “Nükleere Hayır!”, Petrol şirketlerine eyvallah mı? (2)

  Konuya yakın olmayanları, kulağa hoş gelen ifadelerle aldatabilirsiniz. Ancak rakamların aldatılmak gibi bir özellikleri yoktur. Bakınız rakamlar Nükleer Enerji konusunda bizlere neler anlatmaktadır. Dünyada halen 30 ülkede 438 nükleer santral reaktörü enerji üretiminde kullanılırken, 42 nükleer santral inşa aşamasında bulunuyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) verilerine göre, küresel düzeyde kurulu gücü 371 bin 562 […]

Türkiye cari açık ve Enerji gerçeği ile Almanya’yı hangi tarihte geride bırakacaktır?

Basit ifadesi ile Ekonomide “Cari Açık”, bir Takasta kaybeden tarafta olmaktır. Kurulu bir düzende karşınızdakinden daha değerli bir mala sahip değilseniz, Cari Açık sizin için kaçınılmaz sonuçtur. Cari Açık, Kapitalist düzenin bir oyunu mudur? Batı Avrupa’nın Sanayi Devrimi, Kapitalist anlayış bir sömürü üzerine kuruludur. Bu sistemin işleyişini ekonomi dili ile basitçe tanımlarsak; – Makineleşme sonucu yapılan […]

Türkiye Ekonomisi 2013; Cari açık ve dış borcumuz neden artmaktadır? (3)

  Türkiye, kendi kaynakları, tasarrufları ile değil, borç para ile büyümektedir. Borçlanarak büyümek; sürekli artan bir cari açık, kabaran bir dış borç, daha da önemlisi, alınterimizin, emeğimizin faiz ödemelerine gitmesidir. Önceki yazılanlardan seçmeler; –Bilgi çağında nitelikli eğitilmiş-öğrenimli bir halkınız yoksa başınız derttedir. -Halkın nitelikli eğitimi-öğrenimi için tek şart; “Ama”sız düşünce-ifade hürriyetidir. -Yeterli Enerji Kaynakları olmayan […]

Türkiye Ekonomisi 2013; Ekonomi büyümezse iki, büyürse oniki dert (2)

Bir siyasetçi ; “Rekabetçin kadar nitelikli bilgi-teknoloji üretemiyor, tasarruf etmiyorsan birileri sırtından inmez! Buna ben de dahil!” Demiyorsa, yanmışsın, hem de Marmara Çırası misali… Cennet misali topraklar üzerinde, değeri ölçülemez fedakârlıklar, sayısız canlar karşılığında kurduğumuz devletimizin en büyük eksiği; yeterli bilgi ve donanıma sahip eğitimli-öğrenimli halktır. Yeterli bilgi ve donanımına sahip halk, bir devlet için […]

Türkiye Ekonomisi 2013; Cari açık, dış borç, gelir dağılımı ve özgürlük (1)

  Bir devlet; halkını çağının gereklerine göre hazırlıyor, ihracatını artırıyor, artan zenginliğini de düşük gelirlileri gözeterek dağıtıyorsa; biliriz ki o ülke mutlu insanların ülkesidir ve doğru yönetilmektedir. Ülkemiz son yıllarda ciddi manada değişmektedir. Elbette ülke vatandaşı bu değişmelerden kendi yararına, refahına olumlu katkılarını görmek isteyecektir. Bu anlayışla, 1999-2012 Dönemi basit ve tarafsız bir gözle değerlendirilmektedir. […]

“Birleşik Türkiye Devleti” Kulağa hoş geliyor da ne kadar yakınız? (3)

Bakalım gerçeğinde kimler ne almakta ve satmaktadır? … Aşağıda ülkemizin 2011 yılının ekonomik performansının fotoğrafı verilmektedir.  Bu fotoğraf bizlerin hayal âleminde yaşayıp yaşamadığımızın en açık cevabıdır. İşte ekonomik gerçeklerimiz; Önce ekonomimizin yumuşak karnı! Ülkemizin en temel sorunu, cari açık denilse de bu kanaatimize göre bir aldatmacadır. Yani herkes doğruyu gizlemekte midir? Evet… Peki, doğrusu nedir? […]