4

Fakir, açlığı belli olmasın diye kahveye her gidişinde pala bıyıklarına yağ sürermiş.  “Kutlama Törenleri!” misali. Hataları ve sorunları ile yüzleşmeyerek sürekli bir “cila”ya ihtiyaç duyanlar, bir ömür, hataların ve çözülmemiş sorunların tutsağı olarak yaşayacağını bilmelidir. Bizler, birilerinin hırsları ve deneyimsizliği kullanılarak, hiç girmememiz gereken I.ci Dünya Savaşı’na sokulduk ve bu […]

Bilgi sahibi için yüktür. Eğer, ondan ihtiyaçlarınıza uygun yeni bir ilgi üretemiyorsanız. Tarihinizdeki önemli olayları dikenli tellerle çevirirseniz, aynı hataların tekrar yaşanmasına mani olamazsınız.  Bilgi Toplumu olabilmek; sorgulayan, okuyan ve araştıranları yüreklendirerek ve ancak sayılarını artırabilmekle mümkündür. Bizler çok çeşitli nedenlerle yeterli bilgi ve sermaye birikimi yapamadığımızdan dolayı 20’nci asırda […]

Osmanlıyı parçalayanlar, ülkeye en büyük zararı deneyimsiz, hırslı genç subaylar üzerinden verirler. Bu deneyimsizliklerinin sonucu ile ilgili tespiti, Mustafa Kemal Paşa ile görüşen İngiliz gazeteci Grace Ellison (*) çarpıcı misallerle anlatmaktadır. … Bizler, (1915-1916) Çanakkale’de –çok büyük bir bedel ödeyerek- bir zafer kazandık, ancak, bunun bir sonucu (getirisi) olmuş mudur? […]

      I.Dünya Savaşı’nda en çok zayiatın verildiği cephenin Çanakkale Cephesi olduğu konusunda şüphe yoktur.  Zira I. Dünya Savaşı’ndaki şehitlerin yaklaşık olarak 1/3’ü bu cephede hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı’nın en kanlı muharebelerinin yaşandığı cephe olmuştur. Çanakkale savaşlarında Osmanlı nüfusunun önemli orandaki daha genç ve […]

  Bugüne kadar Medyada gündeme getirilmemiş üç farklı olay, İngiliz, Fransız ve Türk yazarlarının gözüyle ve birlikte verilecektir. Biliriz ki, dünü doğru olarak öğrenemeyenlerin, doğru bir gelecek kurmaları mümkün değildir.  Doğru Tarih bu nedenle çok önemlidir. Ve Tarih bir yorumlama değil, belgeler demetidir. Başlamadan yararlanılan bu üç eser, kaynakları ve […]

    İşgal güçlerinin, İngiliz belgelerine ve Meclis tartışmalarına göre Çanakkale’ye gelişleri, Boğazları kontrol değil, Mısır’ın işgalini perdelemek içindir. Konu ile ilgili döneme ait detaylar aşağıda verilmektedir. … Başlamadan bir hakkın  teslim edilmesi gerekmektedir. “… Mustafa Kemal’in tümeni, iyi bir Türk ve iki zayıf Arap alayından mürekkepti. İngilizlerin taarruzu 25 […]

  Gelişmeyi ve refahı hep farklı yerlerde aramışız. Batı’nın kalkınmasının temelini; “Okuma, Anlama ve Yorumlama” anlayışı üzerine kurduğunu fark edememiş veya etmezden gelmişiz. Öğretmene, “Eti senin kemiği benim!” Derken, öğretmenlerimizin; “Et bekleyen birer kasap!” değil, öğrenme kabiliyetine sahip birer beyin beklediklerini hatırlayamamışız. Ve hala günde saatlerce televizyon izleyerek, okumadan kendimizi […]

  Formülünü bulursanız  geçici bir süre  üç teker üzerinde de gidebilirsiniz. * Birinci Dünya Savaşı, Yenidünya düzeni için bir başlangıç değil sonuçtu. Galipler anlaştıkları şekilde de Osmanlı’yı resetlediler.(*) Milli Mücadele ile ilgili bu güne kadar yayınlanmayanları bir vefa borcu olarak gündeme taşırken, son dönemde yaşadıklarımızın ışığında bir devleti resetlemenin, Milletine rağmen çokta […]

4

Mustafa Kemal’in 19. Tümen’ine bağlı  57. Alay’da asker olan Hasan Ethem, 17 Nisan 1915’te annesine  (cephede) şunu yazmıştı:  “Allah’ım, bütün bu yiğit askerlerin istediği şey senin ismini Fransızlara ve İngilizlere belletmektir. Ne olur, bu şerefli arzumuzu kabul eyleyip süngülerimizi keskin kıl ki, düşmanımızı yok edelim. Şimdiye kadar zaten birçoğunu yok […]

    27 Temmuz 2010 Tarihinde dört polisimiz, bize hiçte yabancı gelmeyen usullerle alenen katledildi. Aşağıda yaklaşık 95 yıl evvel Avustralya’da Anzakların yaşadığı bir olayı açıklayacak; yorumu okuyanın bilgi, deneyim ve basiretine sunacağız.. Sunacağız ki, milletçe düşünme alışkanlığı kazanalım ve bizlere sunulanları sorgulamadan doğru olarak kabul etmeyelim. Her iki taraf […]

Eğitim

↓