‘BirleşikTürkiye Devleti’ Batı Medeniyetinin hatalarından doğmaktadır (2)

Sanayi devriminin gerçek kahramanları kadın işçiler… … Batı medeniyeti, insani değerleri değil üretimin artırılmasında kullanılan yeni…

↓