Bu ülke yakın tarihe kadar  3-5 kişiye pervasızca soydurulmuştur. Bahane; “Sus Yobaz! Türkiye Laiktir, Laik kalacak!” Ama ben zengin olacak!  Bakalım, “Cumhuriyet, Laiklik!” adı altında ülkenin alınteri, zenginlikleri, memesinden kan gelinceye kadar kimlerce emildi, kimlerce emilmesine izin verildi? … Körlerle sağırlar birbirlerini ağırlar! Sayın (Eski) Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer, […]

Özetle, DP’nin kurucusu Celal Bayar, Halk fırkası (CHP’nin de) kurucularındandır. Atatürk ve İsmet İnönü’ye başbakanlık, mebusluk, bakanlık, İş Bankasının umum müdürlüğü yapmış bir siyasetçi olarak sistemin içerisinden gelmiştir. Celal Bayar’ın, 1948 yılında, dönemin“Milli Şef”i İsmet İnönü’ye demokratik seçimlere izin vermesi için, iktidara geldiğimizde “Devr-i Sabık yaratmayacağız”  -yapılan yanlışların ve yolsuzlukların […]

Güncelliği nedeniyle bugüne kadar çok tartışılan ancak, sihirbazın şapkasından çıkan kuş misali uydurma ifadelerle anlatılan iki konuya açıklık getiriyoruz..  “Atatürk “Dictateur “mü? “Atatürk’e Muhalefet kanunu”nu, CHP değil de, neden DP çıkardı? Önce ‘Atatürk’e Muhalefet Kanunu’ nun içeriğini verelim. Kanun Numarası:    5816 Kabul Tarihi:  Resmî Gazete Tarihi ve No:31/07/1951 – 7872 […]

Eğitim

↓