Akıl – Zekâ – Hikmet … Konu Peynirin tanımı, İki yaşındaki bir çocuğa soruyoruz? – Bu nedir? -” Mama” … Yedi yaşında çocuğa soruyoruz, – Bu nedir? – “Peynir.” … Lise mezununa soruyoruz, – Bu nedir, – “Sütten üretilmiş kahvaltılık…” … Üniversite eğitimi almış bir anneye soruyoruz. – Bu nedir? […]

    Yaşamda başarılı olmanın temelinde yatan gerçek; farkında olmak, farkında olabilmenin şartı da düşünmektir. Gerçeğinde düşüncede  bir  üretimdir. Tıpkı bir bahçede yetiştirilen  sebze meyve, çiçekler gibi. “Düşünmek” uğraşı, bir iş, faaliyet olarak; bir insanın yetiştirdiklerinden sorumlu olduğu bir tarladır. … Nasıl farklı düşünürüz? Yetiştirmemiz için bize verilen domates tohumlarını, […]

Akıl, kısa tanımı ile doğru ve yanlışı ayırabilme yetisidir. Bu yeteneğimiz ile bir konuda düşünce yürütebilir, görüş bildirebiliriz. Aklın gelişmesi, insanın olgunlaşmasına paralel olmaktadır. Zekâ ise bir olayı önceden anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Zekânın genel olarak, 10- 12 yaşında gelişmeye başladığı ve bu gelişmenin 18- 20 […]

Eğitim

↓