Osmanlı devletinin reform sürecine baktığımızda bizi hayrete düşüren şey, eğitim ve meslek alanında kadınların sağladığı gelişmenin, Batı’daki örneklerini ne kadar yakından izlediğidir. (*) … Osmanlı için  “halkı çağdışı bıraktı, kızlarımızı okutmadı…” diyen, (kimi kendine !) aydın / yazarlara hediyemizdir!   1863 yılında, İstanbul’daki İslam Cemaatine ait sıbyan (ilk) okulları […]

  Kaç ilim insanı, 1870’li yıllar itibariyle, Rusya, İran, Japonya ve Almanya ile birlikte, Osmanlı Eğitim sistemini karşılaştırmıştır? Bizim bildiğimiz, böyle bir araştırmanın olmadığıdır. Bu durumda, “Osmanlı Çağın Gerisinde Kalmıştı” demek, kasıtlı bir iftira mıdır ? Eğer ki bu, koyu bir cehaletten kaynaklanmıyorsa ?.. Veya nasılsa, “Osmanlı’ya giydirmek moda (!), […]

    Tarih : 22 Temmuz 1893. Yer, Amerika’nın Şikago Kenti’ndeki Kadınlar Edebiyat Kongresi. Ve Matmazel Cervantes konuşmacı olarak kürsüdedir. Bayan Gazetecinin konuşmasındaki ana amaç, Osmanlı Eğitim Sistemi’ni anlatmak ve “Sultan 2.Abdülhamid’in hoş şehri olan İstanbul’unda, ülkesinin kadınlarının eğitimi ve gelişimi için yapmış olduğu büyük çalışmalara teşekkür etmek için  bir […]

  Osmanlının kıskaçtan kurtulmak için yaptığı son iki hamle, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamid’e yapılan darbelerle söndürülür ve Osmanlı, 1909’da fiilen sonlanır. I.Dünya Savaşı’nda, Almanlar gibi Osmanlılar da artık birer figürandır. Gerçeğinde bu savaşın sonucu baştan bellidir. Gerçek (paylaşım) savaşı: 2. Dünya Savaşı’dır. Osmanlı’nın fiilen bitmesi, beraberinde Kuzey Afrika, Ortadoğu, […]

Düşme! Düşeni gör.   Yabancı devletler yüz elli yıldır içişlerimize karışmakla kalmıyor, isyan, darbe ve mitingler tertip ettiriyor, sultanları ve siyaset adamlarını öldürtüyor, marifetmiş gibi de bunları hiç sıkılmadan anılarında yazıyorlar. … “İstiklal Savaşı arafesinde, Sultanahmet (Fatih) Üsküdar ve Kadıköy Mitinglerini İşgalci İngilizler tertip ettirmişler..” dersek, çoğuna bu ifadeler şaka […]

“Geri Kalmış!” bir devlet, 1900 Yılında, kendi bilgisi, insanları ve tamamı kendi kaynaklarından, 1500 km’lik demiryolunu, köprüleri, tünelleri, istasyonları, atölyeleri, hastaneleri ile birlikte yapabilir mi? (*) Evet! yapabilir mi? Bu çılgınca ve olanaksız projeyi, acımasız vadilerin, sert volkanik kayaların yer aldığı araziler üzerinde yaklaşık 1500 kilometrelik demiryolu inşaatını,  Büyük Osmanlı […]

  Tarih, İddia ve karşı iddiaların tartışılarak sentezlendiği bir ilim dalıdır. “Ben anlattım doğru! Kalanları eğri!” Dayatmalar kümesi değil. Şimdiye kadar iddialar anlatıldı. Sıra karşı iddialarda. … Yazılarımızda sık sık tekrar ettiğimiz bir anlayışımız vardır. “Harmanı yel deliyi el döndürür!” Bu manada döndürmemek için yaşananları, farklı tarafların farklı görüşleri ile, […]

  Bugüne kadar üzerinde çok tartışılan ancak ne resmi ne de alternatif tarih yazılımlarında hakkında fazla bilgi veril(e)meyen,  Hilafet konusuna iddialı olacak ancak ilk kez bu kadar geniş ve çok cepheden incelenerek açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Amacımız, yazdıklarımızla kimseleri herhangi bir konuda ikna etmek değil, konu ile ilgili sentez yapılabilmesi  için […]

    Dünya haritasında, Türkiye ve Mısır’ın konumuna sömürgecilerin gözü ile hiç baktınız mı? Veya Rusların gözü ile Boğazlara? Lütfen içeriğe göz atmadan, haritaya bir göz atınız. Arkasından hakkımızda biçilen kaftan için; 5 Ocak 1918, İngiliz (a); 8 Ocak 1918, ABD meclislerindeki konuşmalara (b).  ABD Demokrat Parti Silahlı Hiz. Kom. […]

İlk beş yazı özetlendikten sonra, Modern Türkiye’nin temelleri on dokuzuncu yüzyılın son yarısında ve bilhassa Sultan II. Abdülhamit devrinde nasıl oluştuğunu, Modern okulların, yeni ulaşım araçlarının, gazete, kitap, dergi yayınlarının çoğalması ile, bir süre etnik milliyetçiliğe karşı olan Abdülhamit, yeni bir toplumun doğuşu ile karşı karşıya olduğunu anlayınca, topluma “Türk” […]

Eğitim

↓