Ekonomik meseleler sosyal ve kültürel kaynaklıdır. Değişen sosyal yaşam, beraberinde yeni ihtiyaçlar getirir. Yeni ihtiyaçlar yeni sorunlar getirirken, sorunlara çözüm geliştirmek de size kalır. Dolayısıyla bir toplumun sosyal dokusu ile oynamadan önce, bunun uzun vadeli yansımaları çok iyi hesap edilmelidir. 1789’da Fransa’da başlayan “Devrimci İhtilal” sonucunda “Yeni Dünya Düzeni” kurulurken, sistem dünyaya […]

Eğitim

↓