Düşünce Özgürlüğü Göstermelik mi İnsanlar Neden Başkalarının Görüşlerine Saygı Duymaz (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

 

Bazı insanlar doğru görüşün kendilerinde olduğunu düşünür. Çünkü çoğu insan göreceli ve tek görüşlü düşünmeye eğilimlidir. Bu da onların kendi bakış açılarını başka açılardan düşünmelerini engellemektedir.

Bir şeyi düşündüğümüzde, bakış açımız bizim neden haklı olduğumuz konusunda bize çok net bir şekilde mesaj verir.

Biz, mantığımıza göre bir dizi nedenden yola çıkarak bir sonuca ve görüşe varırız. Bu sonuç bizim için ‘doğru’ değil, en doğru’dur.

Bu anlayış, mantık kurgusu çoğunluk için böyledir.  Ancak, insan, farklı bir görüşe sahip bir kişinin de bu şekilde bir sonuca gittiğini düşünemez.

Bu nedenle, farklı görüşün nedeninin anlaşılmaması, bir kimsenin farklı bir düşünceye ya da bakış açısına nasıl ulaşıldığını kavrayamaması, onun diğerine saygı duymamasının nedeni olmaktadır.

Bazı insanların farklı bakış açılarına saygı gösterememesinin bir başka nedeni, belirli bir bakış açısına karşı önyargının kendilerine yerleşmiş olmasıdır.

Örneğin, bir çocuk olarak Ali’ye fikir veya görüş açısından, M’nin yanlış olduğu söylenirse, Ali’de M düşüncesine karşı bir önyargı oluşur. Ve bu fikir Ali’de zaman içerisinde yeteri kadar derinde kökleşir.

Ali büyüdüğünde bu fikri, ve yanlışlığını tartışmayacak, başka fikirlere kapalı halde olacak ve asla sorgulamayacak; M düşüncesini anlayamayacak ve dolayısıyla ona saygı duymayacaktır.

Sonuç olarak, insanların başkalarının görüşlerine saygı göstermemeleri, sadece bir görüşün “doğru” görüş olabileceğine inandıklarındandır.

Bu çeşit insanlar, farklı düşünceyi anlamak adına, bir fikri tartışmak dahi istemezler. Çünkü belirli görüşlere karşı önyargıları vardır.

Düşünce ve İfade Hürriyeti Neden Önemlidir?

Konuşma ve ifade özgürlüğü, içinde yaşanılan bir toplumun ne kadar özgür olduğunun da bir göstergesidir.

A Ülkesindeki yasalar, kişinin özgürce her konuda düşüncesinin açıklamasını engelliyorsa, o toplumda yaşayanlar da, özgürce açıklanan bu fikirlere karşı çıkacaktır.

Açık ifadesi ile, A Ülkesi, belirli konularda halkını önyargılı yapmış ve farklı düşünmesine engel olmuştur.

 

Devam edecek

-Batıda düşünme ve ifade özgürlüğü kastedilen manası ile var mıdır? Yoksa orada da çıkarılan yasalar; sermayeye, düzene, güçlüye ve sömürü için çıkarılan savaşlara, teröre kılıf mı olmaktadır?

www.canmehmet.com

Resim: Tarafımızdan hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓