Cumhuriyetler, halk adına halkının boğazlandığı yönetim şekilleri değildir. (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Özetle; Cumhuriyetimizi, “kan ve irfanla” kurmadık. Cumhuriyetlerin, ülkelerin kalkınmaları ile bir ilgileri yoktur. Demokrasi yoksa cumhuriyetler de saltanattır. İngiltere, Fransa ve Rusya’da ,Cumhuriyet halkın direnişi ile, bizde Mecliste kaldırılan parmaklarla kurulmuştur.  İlginçtir, İngiltere cumhuriyeti kurar ancak kısa sürede  iç huzursuzluklar nedeniyle kralı ülkeye geri çağırırlar. Yaşananların kısa bir özeti;

“İngiltere’de 1642 ile 1651 yılları arasında Cumhuriyetçiler ve Kraliyet yanlıları arasındaki politik görüş anlaşmazlıkları dozunu artırır ve fiziksel çatışmalara dönüşür…

-İç savaş 1648’de Devrimle sonuçlanır önce Kral I. Charles idam edilir. Arkasından da 1649’da kraliyet lağvedilir.

-İç savaşı bastıran General Oliver Cromwell önce parlamentonun başkanı, sonra da diktatör olur.

-1658’de Cromwell’in ölümünden sonra oğlu Richard yerini dolduramaz, 1659’da sürgüne gönderilir.

-1660 yılında  kraliyet yeniden kurulur ve sürgündeki kral II. Charles, ülkeye davet edilir…

*     *     *

İngilizler ilginç milletlerdendir. 1215 yılında, “Magna Carta”, –Büyük özgürlükler sözleşmesi– ile günümüz hukuk sistemlerinin temelini oluşturan;

“Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak, kanun dışı ilan edilmeyecek, sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır” anlayışını getirmişlerdir.

1215 yılında imzalanmış olan Magna Carta, Günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihi sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Sözleşme ile amaçlanan, Kralın bazı yetkilerinden feragat etmesi, kanunlara uygun davranmasını ve hukukun kralın arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesini zorunlu kılınmasıdır.

Ve bu insanlar, Cumhuriyet yönetimini sadece birkaç yıl denemiş ve kendi bünye ve ihtiyaçlarına uygun bir yönetim şekli yapmışlardır.

Yine çok ilginçtir, Kazım Karabekir Paşa’nın günlüklerindeki ifadesine göre bize kurtuluş savaşı arifesinde, “Cumhuriyet” yönetimi kurmamızı önermişlerdir.”

Bu ifadeler ile, Cumhuriyet yönetimi hakkında, olumsuz-olumsuz bir görüş belirtmekten öte, milletlerin, kendileri ile ilgili yönetim şekillerinin,  kendi kültür değerlerine göre olmasının yararları vurgulanmaktadır.

Ve İngilizler dünyada en fazla okuyan milletlerdendir.

*       *     *

İlk yazıda sorduğumuz soruların cevaplarını vererek cumhuriyet ve ülke kalkınmalarının gerçeğinde bir ilgilerinin bulunmadığı açıklanacaktır.

Soru, Hangi yönetim şekillerinde devlet ve halk zengindir?

-Amerika , Yönetim Başkanlıktır. Devlet ve Halk zengindir.

-Almanya, Yönetim  Parlamenter Cumhuriyet.  Devlet ve Halk zengindir.

-Fransa,  Yönetim Cumhuriyet- Yarı Başkanlık.  Devlet ve Halk zengindir

İsveç , Yönetim Parlamenter demokrasi -Anayasal monarşi. Devlet ve Halk zengindir

Norveç, Yönetim,  Parlamenter demokrasi -Anayasal monarşi. Devlet ve Halk zengindir.

Japonya, Yönetim Parlamenter demokrasi- Anayasal monarşi. Devlet ve Halk zengindir.

İngiltere, Yönetim Monarşi-Krallık- Devlet ve Halk zengindir.

Çin, Yönetim Cumhuriyet, Kimi şehirlerde ana caddeler, Paris Şanzelize! Arka sokaklar Somali…

Rusya, Yönetim Cumhuriyet, Aya ayak basacak kadar nitelikte yüksek  (askeri) teknoloji,  ancak aç, yoksul bir halk…

Ve Türkiye, Yönetim Cumhuriyet.  Devlet  ve halk……..

*     *     *

Norveç,  Avrupa’nın yüksek gelir üretiminde ilk sıradadır.  Tepede Kral vardır.

Japonya,  Dünyanın nakit zenginidir. Tepede İmparator vardır.

İngiltere, Dünyanın birinci sınıf petrol tüccardır. Tepede Kraliçeleri vardır.

*      *     *

Somali fakir ülkelerdendir.  Yönetim biçimi, (şeklen)cumhuriyet….

Uganda fakir ülkelerdendir.  Yönetim biçimi,  (şeklen) cumhuriyet….

Suriye fakir ülkelerdendir.  Yönetim biçimi, (şeklen) cumhuriyet,

Rusya kalkın-a-mamaktadır. Yönetim biçimi, (şeklen) cumhuriyet,

Çin kalkınır gibi görünmekle birlikte, halk çok açık olarak (gelişmişler tarafından fason üretim yaptırılarak) sömürülmektedir. Yönetim biçimi, (şeklen) Cumhuriyet.

*      *     *

Almanya 2. Dünya savaşında yakıldı, yıkıldı ve çok kısa sürede kendisini eskiden daha güçlü olarak toparladı. Çünkü, Almanya’da; devlet-halk karakter uyuşması ile donanımlı bir halk vardır.

Japonya’da 2. Dünya savaşında yakıldı, yıkıldı. Ancak. Kısa sürede, eskisinden daha güçlü olarak toparlandı. Orada da, devlet-halk karakter uyuşması ve  donanımlı bir halk vardı.

*     *     *

Kurtuluş savaşı nasıl kazanıldı?

Yönetimimiz şeklimiz cumhuriyet olduğundan veya yeni yönetim şeklimiz cumhuriyet olacağından değil…

Tek kelime ile Halk ve İdareciler karakter ve hedefde tek yürek oldular…

Kurtuluş savaşımız, “tek yürek” olduğumuz, bir tek yürek olarak attığımız için kazanılmıştır.

Devam edecek…

Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen dış yatırım izinleri, özelleştirme ve devletleştirmeler, eğitim ve sanayileşme hareketlerimiz…

Ancak, parlatılmış ve cilalanmış olarak değil…

Belki de birçoğumuzun ilk kez okuyacağı çok çarpıcı rakamlarla….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓