88. Cumhuriyet Bayramında Cumhuriyet ve kalkınma gerçeğimiz (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Birinci gerçek; “Cumhuriyeti kan ve İrfanla” mı, kurduk?  Bilmiyoruz, bilenleri  nasıl kurulduğunu açıklar herhalde.  İkincisi, Cumhuriyetin, bir ülkenin kalkınmasında doğrudan bir ilgisinin olmadığıdır. Üçüncüsü, demokrasi olmadan cumhuriyet bir halk rejimi olmamaktadır. Elbette her iddia gibi açıklananlar da  ispat istemektedir. 

Bizler kurtuluş savaşını, düşmanlara karşı verdik. Bir krala, bir sultana karşı veya mevcut rejimi değiştirmek için değil… Aksine direnişin hedefleri arasında çok açık olarak,” Hilafeti ve padişahı korumak…”  Olduğu bilinmektedir.

Bu nedenle direniş, işgalcilere karşı yapılmıştır. Cumhuriyetin kurulması için değil….

Konunun açık olarak anlaşılması için sırası ile,

-“Cumhuriyetçiler ve Kraliyet yanlıları arasında” yaşanmış, 1642 İngiliz,

-“ Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması için 1789’da yapılmış olan,  Fransız Devrimi  ile,

– Rusların, 1905’de doğrudan hükümeti hedef alan işçi grevleri, köylü ayaklanmaları ve askeri isyanlar ile bağımsızlık yönünde yapılan silahlı ayaklanmalarının yanında, 1917 yılında, Çarlık otokrasisinin yıkılıp yerine Sovyetler Birliği’nin kurulmasıyla sonuçlanan devrimleri kısaca açıklanacaktır. (1)

Cumhuriyet nedir?

Cumhuriyet, hükümet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi ve kavramlarının zıttıdır.”

“Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. Monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Hükümdar öldükten sonra onun soyundan biri gelir (oğlu, kardeşi gibi). Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir…Cezalandırma ve bağışlama yetkileri sadece hükümdarın elindedir. Etimolojik anlamına bakılırsa monarşi bir kişinin yönettiği bir devlet düzenidir. “

-“Oligarşi, sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. Genelde yönetimdeki grup, askeri, siyasi veya maddi olarak ülkenin önde gelen gruplarından birisidir….” Ülkede, “Tek bir politik parti vardır, o da hükümet partisidir.”

*     *     *

Ülkelerin kalkınmasının, ülkede daha çok kişinin, daha kazançlı-karlı üretim yapması ile ilgisi vardır.  Yönetim şekilleri ile doğrudan bir ilgisi yoktur.

Yönetim şekillerinin; ülkede kazanılanların adaletli bir şekilde dağıtılması, ülke gelirinin halkın yararına ve halkın refah içerisinde yaşamasında önemi vardır.

*     *     *

Hangi yönetim şekillerinde devlet ve halk birlikte zengindir?

Amerika zengindir, Halk…

Almanya zengindir…. Halk….

Fransa zengindir… Halk…

İsveç zengindir…. Halk…

Norveç zengindir… Halk…

Japonya zengindir… Halk…

İngiltere zengindir… Halk…

Çin kalkınmaktadır…. Halk….

Rusya yüksek askeri teknoloji üretmektedir… Halk….

Türkiye kalkınmaktadır… Halk…

*     *     *

Norveç,  Avrupa’nın yüksek gelir üretiminde ilk sıradadır. Yönetim biçimi….

Japonya,  Dünyanın nakit zenginidir. Yönetim biçimi….

İngiltere, Dünyanın birinci sınıf petrol tüccardır. Yönetim biçimi…

*      *     *

Somali fakir ülkelerdendir…. Yönetim biçimi…

Uganda fakir ülkelerdendir… Yönetim biçimi….

Suriye fakir ülkelerdendir… Yönetim biçimi…

Rusya kalkınmaktadır… Yönetim biçimi….

Çin kalkınmaktadır….Yönetim biçimi….

*      *     *

Ve Levent Kırca’nın bir programında (Söz-Müzik : İlhan Şeşen) bir şarkı seslendirilmektedir….

Aç gözünü seyret tekrarı yok bunun
İşimiz muhabbet efkarı yok bunun
Arada bir dilimiz sürçer ise af ola
Susmasını biliriz de kemiği yok bunun

….
Niyetimiz kimseyi kırmak değildir
Şuradakini buraya koymak değildir
Arada bir zülfü yare dokunduk
Tam yerine rast geldi manzara koyduk

Devam edecek….

Peki, Cumhuriyet iyi bir yönetim şekli değil midir? Aksine, bilinenlerin arasında en iyi olanıdır.

Eğer, demokrasi ile, elbette göstermelik değil de gerçeğinden destekleniyorsa….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Cumhuriyetler, halk adına halkının boğazlandığı yönetim şekilleri değildir. (2)

Paz Eki 30 , 2011
Önceki Yazı Sonraki Yazı Özetle; Cumhuriyetimizi, “kan ve irfanla” kurmadık. Cumhuriyetlerin, ülkelerin kalkınmaları ile bir ilgileri yoktur. Demokrasi yoksa cumhuriyetler de saltanattır. İngiltere, Fransa ve Rusya’da ,Cumhuriyet halkın direnişi ile, bizde Mecliste kaldırılan parmaklarla kurulmuştur.  İlginçtir, İngiltere cumhuriyeti kurar ancak kısa sürede  iç huzursuzluklar nedeniyle kralı ülkeye geri çağırırlar. Yaşananların […]

Eğitim

↓