CHP’nin tek parti dönemindeki dindarlığından şüphesi olan kalmış mıdır?

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Meselelerini sorgulamayan, sorgulamak için araştırmayanlar, kendileri için iyi bir gelecek hayal etmemelidir.
Meselelerini sorgulamayan, sorgulamak için araştırmayanlar, kendileri için iyi bir gelecek hayal etmemelidir.

 

1924 Anayasası hazırlanırken, Hıristiyanlığın resmi din olmasını (1) kim istedi? Sorusuna girmeden, T.C Dâhiliye Vekâlet’inin yazısı ile başlıktaki soruya cevap verelim. Aşağıdaki yazı,  “Hz. Muhammed’e dair yapılan bir yayının toplatılması üzerine”, yayınevinin müracaatı üzerine verilmiştir.

T.C Dahiliye Vekaleti Matbuat U.M. sayı:653 Ankara, 17 Mayıs 1943,

-“Muhterem efendim. Mektubunuzu aldım. Biz her ne şekil suretle olursa olsun memleket dahilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz. Zat-ı âlilerinin herkesçe de müsellüm olan ilim ve faziletine hürmetkârız. Ancak günün bu kabil neşriyata tahammülü olmadığını siz de takdir edersiniz.

Matbuat Umum Müdürü Vedat Nedim (Tör). (2)

Halk olarak okumuyor, araştırmıyor: kulağımıza hoş gelenleri yazarak gönül eğlendiriyoruz.

Ve…

Yukarıda ve aşağıda verilenlerin yorumunu okuyanlara bırakıyoruz.

 

Resim;www.akasyam.com’dan alıntıdır.

Kaynaklar;

Resimde verilen içerikle ilgili olarak geniş bilgi için bakınız; http://www.akasyam.com/haber/9634/halifeligin-teminati-chp.html

-“..Gerçi diyeceksiniz ki CHP hilafeti korudu mu?Evet, bir yıl sonra hilafeti kaldıran da CHP grubu oldu. Ama o bir yılda köprünün altından hangi sular aktı? 1923’de hızla İslamcılığa kayan ‘Mücahit Türkiye’ 1924 Mart’ından itibaren bu iddiasından neden vazgeçti?

(1)“HIRİSTİYANLIĞIN RESMİ DİN OLMASINI İSTEDİLER”; SP Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, “1924 Anayasası hazırlanırken İslâm’ın yerine Hıristiyanlığın konulması teklif edilmiştir. O günkü şartlarda Atatürk bunu kabul etmemiştir. Mahmut Esat Bozkurt bu konuyu Meclis kürsüsünden gündeme getirmiştir. -Bozkurt, ‘İslâm terakkiye manidir. İslâm kaldıkça yüzümüze kimse bakmayacak. Bu yüzden Hıristiyanlığı yazmalıyız’ demiştir. Sonraki süreçte ezan yasaklanmış ve Kur’an suç aleti haline getirilmiştir. Ezanı Arapça okuyanlar bile cezalandırılmıştır. Şu andaki terörün, bölücülüğün ve tinerciliğin temelinde bunlar vardır” dedi. (daha fazlası için bakınız 1;http://www.canmehmet.com/mustafa-kemal-pasa-ve-kuranin-turkceye-tercumesinin-perde-arkasi-2.html  Bakınız 2; Yeni Akit Gazetesi – Dindar insandan zarar gelmez! Tarih/Saat: 11 Şubat 2012, www.ihlassondakika.com

(2) Kaynak; Ord.Prof.Dr Ali Fuad Başgil, “Din ve Laiklik”. Ayrıca bakınız; www.belgelerlegerçektarih.wordpress.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓