CHP dosyasını açıyoruz. Bu Kadim Milleti, Bir Parti, Bir Banka ve 3 Kanka taşıyabilir mi (1)

2
Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Bir kişiyi, bir grubu kandırabilirsiniz. Ancak herkesi sonsuza kadar aldatmak mümkün değildir.
Bir kişiyi, bir grubu kandırabilirsiniz. Ancak herkesi sonsuza kadar aldatmak mümkün değildir.

 

 

Tarihimizle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Örneğin, kuruluşunda, ‘Halk Fırkası’nda “Cumhuriyet” ibaresinin olmadığını da. İlginç değil mi? İşte bizim –gerçek- hikâyemiz.

Konuya, Halk Fırkası’na “Cumhuriyet” ekinin ilavesinin hikayesiyle başlıyoruz.

“…Ertesi, 9 Kasım günü biz, on bir arkadaş, yani İstanbul mebusları Dr. Adnan, İsmail Canbolat beylerle Refet Paşa ve ben, Erzurum mebuslarından Rüştü Paşa, Halit Bey ile Ziyaettin Efendi, Dersim Mebusu Feridun Fikret bey, Erzincan Mebusu Sabit Bey, Sivas Mebusu Hâlis Turgut Bey ve Ordu Mebusu Faik Bey, Halk Fırkası’ndan istifa ettik.

İstifanamelerimizi alan Halk Fırkası, hemen bir toplantı yaparak, evvela âdetleri veçhile “bizim post kavgası peşinde koştuğumuz için ayrıldığımızı ileri sürerek her birimizi ve bu arada bilhassa beni istifanamemde, “Haricen olsun, muhafaza ettiğimiz samimiyet” sözünü kullanışımdan dolayı samimiyetsizlikle itham edici bir sürü laflar ettiler ve “Cumhuriyet” ismiyle bir fırka kurmak üzere olduğumuzu beyanla, bu ismi bize kaptırmamak için, kendi fırkalarının başına “Cumhuriyet”i eklemeye karar verdiler.

Nihayet, 17 Kasım günü, -Erzincan Mebusu Sabit Bey’in evinde hazırlanan- beyannamesiyle programı, usulü dairesinde gereken mercie verilerek (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası) resmen kuruldu. (1)

Anlaşılması gereken;  Halk Fırkası (Halk Partisi) olarak kurulan parti, Eğer, “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası”, Cumhuriyet ismini almamış olsaydı, biz bugün “Cumhuriyet Halk Partisi”ni, sadece Halk Partisi olarak ifade edecek olmamızdır.

“Ve CHP’nin Darbe ve Darbecilerle ilgisi

Emekli General Ali Elverdi Paşa anlatmaktadır (2)

 

DEV GENÇ VE CHP

…Fikir Kulüpleri Federasyonu daha sonra Dev-Genç’e dönüştü. Yani “Devrimci Gençlik Federasyonu” haline geldi. Dev-Genç bir anda büyüdü. Üniversite olsun olmasın. 57 vilâyette faaliyete geçti.Bütün olaylarda Dev-Genç’in parmağı vardır. Daha arkalarında da CHP vardır ve bunları sevkeden, götüren talimat veren Halk Partililerdir.

Bir gün CHP Samsun Milletvekili Mustafa Boyar bana telefon etti:

-“Paşam sizinle görüşmek istiyorum.”

-“Hayhay buyurun» dedim. “Gelin görüşelim.”

Mustafa Boyar Mahkemeye geldi. Odama aldım. Oturdu. Heyecanlıydı:

-“Paşam” dedi. “Uykularım kaçıyor, vicdan azabı çekiyorum. Size bir vak’ayı Anlatmak istiyorum.”

-“Suç unsuru var mı “ dedim.

-“Var.”

-“Öyleyse başsavcıyı çağıracağım. Mahzuru var mı?”

-“Hayır, yok” deyince Başsavcı İlhan Şener’i çağırdım.

 

Mustafa Boyar hadiseyi anlatmaya başladı:

-“Bizim Genel Sekreterimiz Bülent Ecevit “Samsun tütün piyasası açılacak. Bu olayda mutlaka faaliyet göstermemiz lâzım. Bizim gençlik kollarını buraya gönderelim. Bu gençlere miting yaptıracağız. Ekiciye verilen paranın az olduğunu, haklarının yendiğini anlatacağız,” dedi.

Ve bunun için 20 bin lira para partiden ayrıldı. 4 tane Otobüs tutuldu.Başlarına Mustafa Ok verildi. Ve bizim Karadeniz bölgesindeki bütün teşkilâtımıza “Bu gençler bizim gençlerimizdir. Bunlara müzahir olun. Başları derde girerse yardımcı olun” diye yazı yazıldı.

 

Mustafa Boyar daha sonra:

-“Ben size bu yazılardan fotokopi getirebilirim. Hatta bu paranın makbuzunu da getirebilirim.” dedi.

Ve bana o Samsun tütün piyasası açılırken bu gönderilen gençlerin Alaçam tütün mitinginde çıkan hadiselerden dolayı tevkif edilenlerin listesini verdi. Bu gençler miting sırasında rezalet çıkardılar. Arabaları devirdiler, Yaktılar. Yaktılar. Tekel Binasını işgal ettiler. Bazı şahısları yaraladılar.

-“…Meselâ Hüseyin Yavuz gibi idam cezası yiyen militan da içlerindeydi. Zafer Kutlu da idam cezası ile muhakeme edilmişti. Müebbed hapse mahkûm oldu. Hacettepe hadiseleri dolayısıyla 5 yıl ceza yiyen asistan Kamil Pınarcı da bunlar arasındaydı. Yani listedeki 18 kişinin hemen hepsi sıkıyönetim mahkemelerine düşmüş militanlardı. “ (3)

Devam edecek…

-“…DENİZ BAYKAL, Rahmetli Menderes’in yakasına yapışan Fikir Kulüpleri Federasyonu militanlarındandı. Bu teşkilât CHP tarafından DP’ye karşı kurulmuştu. Daha sonra Dev-Genç’e dönüşen Federasyonun üyesi Baykal Ecevit’in 1974’de MSP ile kurduğu koalisyonda Maliye Bakanlığı yaptı…” (4)

 

Resim; http://www.resimsakla.com/r-komik-resimler-21-deniz-baykal-4481.htm

(1) Yakın Tarihimiz, cilt 4, s. 177. (“İnönü Atatürk’ü Anlatıyor” Abdi ipekçi, Birinci Basım Cem Yayınevi, 1968. Sahife.57)

(2-3-4)“BU VATANA KASTEDENLER”, “Ali ELVERDİ, Em. General, 1976

2 thoughts on “CHP dosyasını açıyoruz. Bu Kadim Milleti, Bir Parti, Bir Banka ve 3 Kanka taşıyabilir mi (1)

 1. Sayın Mehmet Can,
  Tütüncüler ve Karadeniz’de ki geçmiş olaylar üzerine yazınızı okudum.
  Tarihe merakım olduğu gibi yazınızda adı geçen Prof. Dr. Kamil Pınarcı yı tanırım. Kendisi ile İngiltere ve ABD de çok önemli araştırma kuruluşlarında beraber çalıştık. Kişilikli, fedakâr, dürüst ve yurtsever bilim adamıdır. Ayrıca dedesi Osmanlının son döneminde çok saygıdeğer bir hattattır eserleri müzededir. Babası Hacı Mehmet Pınarcı emeklilik parası ile üç köye çeşme yaptırmış bir kişi annesi Nuriye Hanım da Atatürk ün ilk kadın öğretmenlerinden olup yıllarca köylerde kızların eğitimi için uğraş vermiş kişilerdir.
  Kendisi Samsun Alaçam olayını özet olarak bana anlatmıştı. Son derece çalışkan üretken ama fakir ve borç içinde dünyanın en güzel tütünlerini üreten köylülerin tefecilere ağır borçlanıp topraklarını yok fiyatına satma ve şehre göç durumuna karşılık öğrenci derneği gençleri ile üniversiteden izin alıp ve üniversitenin otobüsü ile ceplerine Türkiye anayasasını koyup ezilen köylülere yardım ve anayasa haklarını müdafaa için gittiklerini anlattı. Ne yazık ki bu gün Türkiye tütününün değeri yok.
  Onları tutuklayan Jandarma ve sıkıyönetim mahkemeleri General Kenan Evren ve diğer cuntacılar hem mahkeme hem de tarih önünde US destekli cuntanın ve demokrasinin hainleri olarak yargılanıyor.
  Gen Ali Elverdi de ABD emri ile cunta yapan demokrasiyi katleden kişi olarak tarihe geçecek.
  Kimin yurtsever kimin hain ve yabancıların uydusu olduğu bugün açıktır ve şüpheye mahal yoktur.
  Saygılarımla
  Prof. Ömer Öztürk PhD. MSc.

  1. Saygıdeğer Prof. Ömer Öztürk,
   Okuyanlar, sizlerin görüşlerinizi ve verdiğiniz bilgileri değerlendireceklerdir. Sağlıcakla kalınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

CHP dosyasını açıyoruz. “Ama biz Bankadan kar payı almıyoruz!” Aaa... Sahi mi? (2)

Cts Eki 26 , 2013
Önceki Yazı Sonraki Yazı   Bu ülke yakın tarihe kadar  3-5 kişiye pervasızca soydurulmuştur. Bahane; “Sus Yobaz! Türkiye Laiktir, Laik kalacak!” Ama ben zengin olacak!  Bakalım, “Cumhuriyet, Laiklik!” adı altında ülkenin alınteri, zenginlikleri, memesinden kan gelinceye kadar kimlerce emildi, kimlerce emilmesine izin verildi? … Körlerle sağırlar birbirlerini ağırlar! Sayın (Eski) […]

Eğitim

↓