“Cenazeyi öldürene kaldırtırlar” Yıkılan Osmanlı denge olması için mi diriltiliyor (3)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

Osmanlı Devleti, 17 ve 18'nci asrın düşünürlerine göre, bir "Güneş Devlet" tir. Bunun ne olduğunu  bilenimiz var mıdır?
Osmanlı Devleti, 17 ve 18’nci asrın düşünürlerine göre, bir “Güneş Devlet” tir. Bunun ne olduğunu bilenimiz var mıdır?

 

Verilen bilgilerde görülen; artık Amerika’nın teknoloji performansının onun, Tek belirleyici, “Süper Devlet!” imajını desteklemediğidir. Büyük Devlet olmanın veya “Büyük Devlet!” olabilmenin görünür işaretleri; “Ülke ihracatçılarının, Denizaşırı Yatırımcılarının dünyanın her köşesinde yatırım yapmaları için dağılmış” olmalarıdır.

Kaldığımız yerden devamla;

Amerika’nın, “Küresel Güç” olmaktan uzaklaşmaya başlamasının göstergeleri;

-“1960 ile 1990 arasında birleşik toplam aktif yüzdesi açısından dünyanın en büyük 12 bankası arasında Japon, Alman ve Fransız bankalarının oranı % 0’dan % 94’e yükseldi; Birleşik Devletler bankalarının oranı ise % 61’den % 0’a düştü.’

-Yirmi yıl önce, dünyanın en büyük 20 bankasının altısına (aktifler açısından) Amerikalılar sahipti; I990’da ise yalnızca iki Amerikan bankası en büyük elli bankanın arasına girebildi.”

-“1970’de dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden altmışdördü Birleşik Devletler’de, yalnızca otuzdördü de Avrupa ve Japonya’daydı. Neredeyse yirmi yıl sonra (1988’de) Birleşik Devletler toplamı kırkikiye düşerken, Avrupa/Japon şirketlerinin sayısı kırksekize yükseldi.

Birleşik Devletler’in rekabet gücünün düştüğünü gösteren diğer örnekler kritik teknoloji ve makine imalatını da içermektedir. Japonya’nın yan iletken (bilgisayar cipsleri) sanayiindeki küresel Pazar payı 1981’de % 37.4’den 1988’de % 51’e yükselirken, aynı yıllarda Birleşik Devletler’in payı % 48.9’dan % 35 civarına düştü. (1)

-Birleşik Devletler’in bu alanda Japonya’ya kaptırdıkları, bilgisayar cipsi üretmek için gerekli kompleks makine imalatını da kapsadı. Akımı asitle silikona çeviren ince pul üretiminde Amerikan şirketlerinin Pazar payları 1982’de % 62 iken, 1987’de % 45’e düştü, aynı dönemde bu alanda çalışan Japon firmalarının payı ise % 29’dan %44’e çıktı.

– “Sıklıkla ‘imalat dünyasının yarı-iletkenleri’ diye adlandırılan makinelerin yerli imalatçılarının sayısı 1982’de 1.400 iken, 1987’de 600’e düştü. Birleşik Devletler’in bu alandaki üretim açısından birinci sıradayken Japonya, Almanya ve Sovyetler Birliği’nin arkasından dördüncü sıraya düşmesi hiç şaşırtıcı olmadı.”  (2)

“Birleşik Devletler Ticaret Odası’nın 1990’da yayınladığı bir araştırmada, gelecek ekonomik refah için yaşamsal olan (süperiletkenler, bioteknoloji vb.) oniki önemli teknoloji alanında küresel rekabet açısından Birleşik Devletleri’n dört teknolojik alanda “kötü bir şekilde kaybederek” alanı Japonya’ya kaptırdığı, altı alanda “kaybetmekte olduğu”, iki alanı “tuttuğu”, hiçbir alanda da “kazanmadığı”nı belirtiliyordu.”  (3)

Yukarıdaki açıklamalarda görülen, Amerika’nın “Tek Belirleyici”liğinin sorgulandığı ve bunun belirgin şekilde aşınmış olduğudur.

Rusya ve Amerika’nın güçlerinin birkaç kelime ile de olsa sorgulanmasından sonra bakalım Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinin durumu nedir?

Bir ülkenin gelişmişlik (Sanayileşmesinin) seviyesini, Kağıt (Sanayi ambalajı) üretiminde-tüketiminde görmek mümkündür. Bu manada bahsekonu ülkelerin üretim değerlerini sergilersek; (4a-4b)

 

Ülke………..1995…..   .2005……..2013 (Birim; Milyon m2)

Fransa……..4.525……..5.390…….5.367 (3)

Almanya……5.925…….7.599……..9.095 (1)

İngiltere……3.958…….4.511………4.129 (5)

İtalya………4.788…….6.179………6.212 (2)

İspanya…..3.003…….4.438………4.328 (4)

Türkiye……813………2.044………3.557 (6)

 

Yukarıdaki göstergelerde; Almanya ve Türkiye dışındaki ülkelerde sanayii üretiminin yavaşladığı, (hatta İngiltere-Fransa ve İspanya’da az da olsa gerilediği) görülmektedir.

 

Devam edecek…

-Amerika ve Avrupa Ülkeleri (Almanya –şimdilik- hariç) gerilerken, hangi ülkeler ve neden öne çıkmaktadır?

Resim; Web ortamondan alınmıştır.

Kaynakça;

(1-2-3) James Petras-Morıs Morley, “İmparatorluk mu? Cumhuriyet mi? Amerika’nın Küresel Gücü ve iç Çürümesi” (1996)

4a)http://www.fefco.org/sites/default/files/documents/Annual%20Statistics%20Y%202005%202nd%20Release_Non_members.pdf

4b)http://www.fefco.org/sites/default/files/documents/Fefco_AnnualEvaluation_2013_0.pdf

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

“Cenazeyi öldürene kaldırtırlar” Yıkılan Osmanlı denge olabilmesi için mi diriltiriliyor? (4)

Per Ara 18 , 2014
Önceki Yazı Sonraki Yazı   Bir ülkenin, “Küresel Güç” olabilmesinin gereğini ve maliyetini, “Amerikan Küresel Gücünün Yapıları”nı örnekleyerek değerlendirirsek bakalım karşımıza çıkacak olanlar nelerdir? Amerikan Küresel Gücünün Yapıları -“Birleşik Devletler hegemonyasının dünya çapında büyümesi, birbirileriyle ilişkili bir grup kurumun etrafında oluşturulmuş güç yapılanmaları ile sağlanmaktadır: bunlar kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, […]

Eğitim

↓