Cumhuriyette Amaç Nedir ? (12/Son)

Hiçbir yönetim şekli, halkına doğrudan zenginlik ve refah sağlayamaz. Devletin amacı da bu değildir. Devlet; toplum…

Parasız Aşktır Cumhuriyet (11)

Batı’daki (geçici) refahın, “Sanayi Devrimi – Aydınlanma – Cumhuriyet – Demokrasi” ile fazlaca bir ilgisi bulunmamaktadır. Öyle olsaydı,…

Cumhuriyet Ekonomileri (10)

29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ilan edildikten sonra, başta halkın refahı olmak üzere ekonomi, özgürlük ve adalet…

Cumhuriyetli Sömürgeler! (9)

“Hükümet” ile “Hükümettekiler”in amaçları farklıdır. Hükümet; halkın yararına toplumun yasalarının uygulanmasını denetlerken; hükümettekilerin amacı, iktidarda kalmak ve…

Cumhuriyetin Refaha Katkısı (8)

“Cumhuriyetin atası” olarak da kabul edilen 1789 Fransız İhtilali, bizdeki cumhuriyetin de atasıdır. Bu ihtilal, bir…

Cumhuriyetin Refaha Katkısı (7)

“Kazanmanın ahlakı yoktur” anlayışı ile sermaye sahiplerinin kendilerine göre geliştirmiş oldukları Cumhuriyet ve Demokrasi’nin son bin yıllık…

Cumhuriyet Refah Sağlar mı? (6)

İnsanlar: Artan ekonomik güç, ilim ve teknikteki büyük ilerlemeye rağmen giderek mutsuzlaşıyor, stres ve depresyona giriyor.…

Cumhuriyet Refah Sağlar mı? (5)

Gelir adaletinin olmadığı; halkın, emeğinin karşılığını tam olarak almadığı bir düzenin, Halk Egemenliği’ne dayalı olduğunu iddia…

Cumhuriyet Refah İlişkisi (4)

Bir yönetim şeklinin (Cumhuriyetin), halkın refahı üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Ekonomik meseleler aslında sosyal ve…

Cumhuriyetin Refaha Katkısı (3)

İngiltere, kimilerine göre “Demokrasinin beşiği” olarak bilinir… Bakalım, gerçekte beşiği midir; yoksa insan ve haklarının bir mezarı mıdır? Bu noktada İngiliz…