Bu Cemaat O Cemaat değil. Otu çek köküne Bak! (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

Dante’nin İlahi Komedya’sının Cemaat ile nasıl bir ilgisi vardır?

Cemaat konusunu kazıdığımız zaman karşımıza, yaklaşık bin yıllık bir süreç ve bu süreçte gelişen olaylar çıkmaktadır. 14’üncü asırda yaşamış Dante’nin yazdığı İlahi Komedya‘nın bakalım Cemaat ile nasıl bir ilgisi vardır?

Başlıklar halinde verilen ve birbirleri ile ilgisiz birçok olay birleştirildiğinde, Cemaat ifadesinin aslında göründüğünden çok farklı anlamlar taşıdığı görülecektir.

Dante’nin İlahi Komedya’sı, Ahirete yapılan bir yolculuğu; Cehennem, Araf, Cennet’in anlatıldığı bir eserdir. Eser, Dante Alighieri (1265-1321) tarafından 13’üncü asırda yazılmıştır.

Aşağıda kitabın 60’ıncı sahifesinden kısa bir alıntı verilmektedir.

133

Herkes ona bakıyordu, herkes saygı sunuyordu:

Sokrates’le Platon’u gördüm orada,

Ötekilerin önünde, daha yakın oturuyorlardı ona.

Dünya’yı rastlantıya bağlayan Demokritos’u,

Diogenes’i, Anaksagoras’ı, Tales’i,

Empedokles’i, Herakleitos’u, bir de Zenon’u gördüm.

139

Bitkilerin özelliklerini inceleyeni de gördüm,

Dioskorides demek istiyorum; Orfeus’u,

Tullius’u, Linus’u, ahlakçı Seneca’yı da gördüm;

142

Geometrici Euklides ile Ptolemaios’u,

Hippokrates’i, *İbni Sina’yı, Galienos’u,

Büyük yorumcu **İbni Rüşt’ü gördüm.

* İbni Sina, Ünlü İslam Hekimi  ve filozofu (X. yy) tıpla ilgili yapıtları Latinceye çevrilmiştir.

** İbni Rüşt,  Aristoteles’in yapıtlarını yorumlayarak Ortaçağ felsefesini ve bu arada Dante’yi etkilemiş olan İslam hekimi, Filozof.

Dante, yaklaşık yediyüz evvel yazdığı eserdeki bu ifadelerle İslam bilginlerinin önemine ve Rönesans’ın, Batı’nın yenilik hareketindeki yerine işaret etmektedir.

Carl Edward Sagan, (1934 – 1996) ABD’li gökbilimci, astrobiyolog. Bilimin popülerleşmesi için yaptığı çalışmalarla da tanınmaktadır.

Bu İlim insanının, TÜBİTAK tarafından Türkçeye de çevrilen bir eseri vardır.

“Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı Kitabın sekizinci sahifesinde; İslam dünyasında tıbbın hızla ilerlediği sıralarda; Avrupa’da karanlık çağ yaşanıyordu.” demektedir.

20’nci asırda yaşamış bu ünlü Amerika’lı ilim insanını, Yaşadığı 13’üncü asırda henüz ortaçağ karanlığından kurtulamayan, İlahi Komedya’nın İtalyan yazarı Dante’yi onaylamaktadır.

Bu onaylar ilerleyen bölümlerde Hıristiyan dünyasının İslam Cemaatlerine olan düşmanlığına da ışık tutacaktır. Hatta Rönesans’ın hangi ayaklar üzerinde yükseldiğine de…

İslam ve İslam Cemaatlerine Düşmanlık nereden kaynaklanmaktadır?

Bunu çok gerilere giderek önce ikiye, yakın tarihimize geldiğimizde de üçe ayırmak gerekmektedir.

İlk iki düşmanlık kaynağında;

-İslam’ı bir hak din olarak görmeyen Hıristiyan alemi (kilise) ile,

Ekonomik olarak zor günler yaşayan Avrupalı devletlerin  İslam ülkelerinin zenginliklerini  kıskanmaları ve yağmalama istekleri vardır.

Bu iki düşman anlayışa yakın tarihimizde; gerek Osmanlı İmparatorluğu, gerek Türkiye Cumhuriyetindeki iç denge temsilcilerini, siyasetçilerini ve cemaat üyeleri eklenmelidir.

Bu iç dengeleri biraz açarsak;

-“İslam, gelişmeye manidir”

-“İslam gelişmiş ülkelerin bizlere yardımcı olmamasının nedenidir.”

-“Müslüman olduğumuz sürece gelişmiş batı bizleri yıkmaya, yoketmeye devam edecektir.”

-İslam cemaatlerinin toplum üzerindeki etkisini kaldırmadan ne iktidar, ne de yapmayı istediklerimizde başarılı olabiliriz.”

-“Onlar Musevi Sabetay Sevi’yi Müslüman yaptılar, bizlerde Müslümanları, bizler gibi yapalım!”

-İslam birliği canlı olduğu sürece, sömürgelerimizde yaşayan yaklaşık 250 milyon Müslümanı kontrol etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle İslam’ı öncelikle Türklerin yüreğinden yozlaştırarak çıkaralım.”

-Gelişmiş batının sömürerek büyümesi için karşımızda bugün ve yarın ne hilafet, ne İslam birliği hatta ne de bir İslami cemaat meydana getirecek anlayış ortada kalmamalı, izin verilmemelidir.

Cemaat” gerçeği, arka planda olanca canlılığı ile yaşayan  birçok önemli meseleyi gögüslemek ve temsilcileri ile başa çıkmak durumundadır.

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyetin de Türkçülük ideolojisinin arkası kimler vardır?

-Yahudi düşünür, ilim ve siyaset adamları..

-“Aaa… Hayatta inanmam!”

-Ya öyle mi?

Devam edecek…

Resim; web ortamından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Bu Cemaat O Cemaat değil, Türkçüler de Türk! (3)

Sal Haz 19 , 2012
Önceki Yazı Sonraki Yazı Gerçeklerin öğrenilmesi adına; Meraklıları tarafından yazımızda konusu edilen Tekinalp, (Moiz Kohen) farklı kaynaklardan mutlaka araştırılmalıdır. … Panslavizm, Rus Milliyetçiliği ile Pantürkizm, Türk Milliyetçiliği gibi akımların aynı kaynaklardan beslenmesi ve ülke dışından gelmeleri birçok kişiyi şaşırtacaktır. Cemaat kavramının üzerindeki örtüyü biraz aralandıktan sonra şimdi de, Türkçülük kavramının […]

Eğitim

↓