‘BirleşikTürkiye Devleti’ Batı Medeniyetinin hatalarından doğmaktadır (2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Sanayi devriminin iki ayağı, düşük işçilik ve sömürgelerden yağmalanan altınlar

Sanayi devriminin gerçek kahramanları kadın işçiler…

Batı medeniyeti, insani değerleri değil üretimin artırılmasında kullanılan yeni teknolojileri kutsamış bu nedenle; Kadın, Çocuk ve Aile sanayi devrimi uğruna feda edilmiştir. Gerçeğinde bir devletin  geleceği için feda etmemesi gereken iki değer, insan kaynağı ve ailedir.

Geldiğimiz noktada Gelişmiş Batı bu iki değerini kaybetmek üzeredir.

Bunun ne anlama geldiğini,  Batı’da, Avrupa’da yaşayan ve oradaki ailelerin durumunu gözleyenler takdir edeceklerdir.

Birleşik Türkiye Devleti’nin,  nasıl oldu da bir yüzyıl evvel tükenmiş bir devletin küllerinden doğuşuna geçmeden evvel Osmanlının çöküşünü çabuklaştıran Batı Medeniyetin hangi ayaklar üzerinde yükseldiğini ve yükseldiği ayaklar üzerine çöküşünün kısa bir özeti verilecektir.

Sanayi devrimi, yükseldiği ayaklar üzerinde devrini tamamlamaktadır.

Avrupa’da 16’ıncı asırda dinde reform hareketiyle başlayan dönemde, ortaya yeni bir sınıf çıkar; “Burjuva”.

Bunlar; Kentlerde yerleşen ve ticaret yapan, girişimci sınıfın adıdır. Artık Avrupa’nın yeni dinamiği bu sınıf olacaktır. Ve de elbette kapitalistlerin ilk babaları;

Bu yeni sınıfın gayretiyle üretim ve verimlik giderek artacak ve bu doğrultuda artan üretim, işçiye daha fazla ihtiyaç duyacaktır.

Ve pek çok köylü (üretici) bu anlayışla topraklarından koparılır, ücret karşılığı kentlerde çalıştırılmaya başlatılır.

Böylece sanayinin önemli koşullarından biri olan “mülksüzleşmiş emekçi” Ordusu büyümeye başlar…

Büyüyen bu işçi ordusu, sorunları ile ileride Komünist anlayışın doğumuna zemin hazırlayacaktır.

Avrupa’da ilk sanayi devrimini yapan İngiltere’nin başarısının altında; pazarlık gücü olmayan İngiliz emekçilerinin, Kadın ve çocukların katkısı vardır.

Avrupa’nın yaptığı sanayi devriminin ana sermayesi; sömürgelerinden yaptıkları geniş çaplı yağmalardan sağlanmıştır. Gerek İspanyollar tarafından yağmalanan Orta Amerika altınları, gerekse de İspanyol gemilerini yağmalayan İngiliz gemileri, Avrupa’ya tonlarca altın taşımıştır.

Toparlanacak olursa Batı Avrupa’nın yaptığı Sanayi devrimi, pazarlık gücü olmayan yoksul köylü kadın ve çocuklarının düşük ücretle çalıştırılmalarının yanında sömürgelerden yağmalananların eseridir.

Sanayi devriminin sonucu artan üretimin kazandırdıkları ile oluşan büyük sermaye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da elde ettiği ekonomik ve askeri başarılar sayesinde dünyada yeni bir sosyo-ekonomik düzen (kapitalizmi) kuracaktır.

Ancak Kapitalizm yaşayabilmesinin arkasında ; kendini devamlı olarak geliştirmesi, bu gelişmeyi sağlaması için sömürgelerden ucuz hammadde ve düşük işçilik temin etmesi ve sürekli olarak aç pazarlara ihtiyaç duyması vardır.

Bu sayılanların olmadığında,  ortada ne kapitalist, ne de kapitalizm ne de Batı medeniyeti kalacaktır.

Bu nedenle durum şimdi tersine dönmüştür.

Kendi ülkesinde sömürecek ucuz emek, sömürgelerden elde ettiği ucuz hammadde ve kontrol ettiği uzak aç pazarlar dönemi kapanmaktadır.

Burada kaybettiklerini dış pazarlarda üretim yaparak dengelemeye çalışsalar da, anlaşılan bunlarda yaraya kalıcı bir merhem olmamıştır.

Kadının çalışma hayatına girmesinin insana yansımaları

Kadın anne olmadan evvel bir insandır.

Ve her insan gibi ihtiyaç sahibidir.

Ve her onurlu insan gibi kendi ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamalıdır.

Ki, özgürlüğünü, saygınlığını koruyabilsin.

Ve Kadının çalışma hayatına girmesinin Topluma yansımaları

Kadın bir insan ve bir annedir.

Onun annelik vasfı, insanlığın geleceği ile doğrudan ilgilidir.

Dolayısıyla kadının iki şapkası vardır.

Ancak onu anlamlı kılan, annelik tarafıdır.

Kadının çalışma hayatına girmesinin Devlete yansımaları

Kadının çalışma hayatına girmesi zaman içerisinde onun iş kadınlığı vasfının annelik özelliğinin yanına yerleşmesine neden olur.

Ve süreçte kadının iş kadınlığı ağır basar…

Ve devreye,

Çocukta yaparım, kariyer de!  Savunması gelir…

Kreşler…

Anaokulları…

Tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarına sıra gelir.

Ve…

Çözüm bir çocukta görülür…

Ancak…

Çözüm bir çocuk…

Bir çocuk sorun olur.

Gelişmiş batıda bu sorundan dolayı nüfus artmamaktadır.

Kadın artık önce işkadını, sonra anne midir?

Ve Kadının çalışma hayatına girmesinin aileye yansımaları

Gelişmiş Batı bugün yükseldiği, Kadın ve çocuk ayakları üzerinde yokolmaktadır.

Kadını,

Anneyi.

Aileyi yoketmenin bir bedeli olarak!

Ve…

Birleşik Türkiye Devleti doğuyor…

Devam edecek…

Resim; womeninworldhistory.com’dan alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓