Birisi hayrına anlatsa nedir şu Milliyetçilik? Müslüman biri Milliyetçi olabilir mi? (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Kurulan her yeni devlet: :para, silah ve malzeme satıcılarına yüksek kazançlı çaresiz bir müşteridir.
Kurulan her yeni devlet: Para, silah ve malzeme satıcılarına yüksek kazançlı -çaresiz- bir müşteridir.

 Bir aile için dillendirilen, “ortak değerler ve ortak vicdan”,  ifadesi;  bir ülke halkının tamamı için mümkün müdür?  “Kır çiçekleri” tanımı yerine,  “Papatya çiçekleri” ifadesi kulağa daha mı hoş gelmektedir?

-“İnsanlar tarağın dişleri gibi eşittir.”  

-“Gel, gel, her kim olursan ol gel, müşrik, Mecusi olsan veya puta tapsan da gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Tevbeni yüz defa bozmuş olsan da gel!” (Mevlana)

-Bir milletin diğer millete üstünlüğü yoktur. “Ey insanlar, sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstününüz, takvada en ileri olanınızdır.” (Hücurat 13)

-“Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arab’ın Acem’e, Acem’in Arab’a üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya da üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâ iledir.” (İbni Neccar) (1)

“Milliyetçilik, Vicdan ile bir araya gelebilir mi?”

-“Milliyetçilik ise “bir grup” insanın diğer insanlardan üstün olduğuna, o “grubun” çıkarının dünyadaki bütün diğer insanların çıkarından daha önemli olduğuna inanır.” Tanımı doğru mudur?

Milliyetçiliğe göre “bir grubun” çıkarını savunmak en “kutsal” değer ve haktır.

-Eğer bir tanrıya inanıyorsanız, yeryüzündeki bütün insanları yaratan o “kudretin” bazı insanları diğerlerinden daha üstün yarattığına inanmak, o “yaratıcının” hakkaniyetini, adaletini, şefkatini, “rahmetini” daha baştan yaralamak anlamına gelmez mi?

-Bir Türk milliyetçisi için en yüce değer “Türk olmaktır”, Türklerin çıkarları ve hakları diğerlerinden üstündür ona göre, Türkleri diğer insanlardan ayırır.

Türkleri diğer insanlardan ayırmıyorsa, Türkleri diğerlerinden daha farklı ve üstün görmüyorsa, zaten “Türk milliyetçisi” olmasına, “Türklerin çıkarlarını” diğerlerinden üstün tutmasına gerek yoktur.

Bütün insanlar eşitse, bütün insanlar aynı haklara sahiplerse neden kendi “ırkımızı” önde tutacağız, kendi ırkımızın çıkarlarını diğer insanların çıkarlarından daha önemli göreceğiz, neden insanları “ırklarına” göre tanımlayacağız?

Milliyetçilik, insanları “böler”, gruplara ayırır, kendi grubunu, ırkını, soyunu yüceltir.

İnsanları birbirinden ayırdığınız, böldüğünüz, bir grubu diğerinden üstün bulduğunuzda da zaten vicdanınız yaralanır, kararlarınızdaki hakkaniyet kuşkulu hale gelir.

Din ise insanları bölmez.

Irklarına göre gruplamaz.

Hatta dinlerine göre bile ayırmaz, böyle bir ayırımı yapmak hakkı yalnızca Yaradan’ındır.

“Irk” zaten bir tercih değildir ve bizzat “Yaradan” tarafından insanlarına doğuştan bağışlanmıştır, kimse “tanrının” verdiği bir özelliği küçümseyemez, aşağılayamaz. (2)

İngiliz  Tarih felsefecisi (*)  Arnold Toynbee’nin 1948’de yazdığı ve dilimize “Medeniyet Yargılanıyor” ismiyle çevrilen kitabından;

– “Gerçekte, milliyetçilik Müslümanların içine düştükleri bir oyun; Müslümanların büyük bir çoğunluğu için milliyetçiliğin kaçınılmaz sonucu, Batı dünyasının proleter kalabalığı içinde erimek olacaktır.”

Bu ifade doğru mudur?

-Osmanlı İmparatorluğu, Doğuda, 1798’de, Napolyon tarafından Mısır’ın İşgal edilmesi; Batıda, 1804 Sırp isyanı ile birlikte bu sürece bilinci olarak sürüklendi ve parçalandı mı?

-Fransız İhtilali’nin (aslında büyük sermaye devrimi) en büyük hedeflerinden birisi, Osmanlıyı, “Milliyetçilik” anlayışı ile yıkmak mıydı?

Devam edecek…

Resim;philocafe.org’dan alınmış, yazı tarafımızdan düzenlenmiştir

(*) Tarih felsefesi, tarihin kavramsal bir bakış açısıyla yorumlanması. Eleştirel tarih felsefesi ve kurgusal tarih felsefesi olarak iki başlık altında incelenir. Bunlardan ilki, akademik tarih dalını “kuram” özelinde incelemekte; tarihsel belgelerin doğası, nesnelliğin ne derece olası olduğu gibi konularla uğraşmaktadır. Kurgusal tarih felsefesi ise insanlık tarihi başta olmak üzere olayların önem derecesini konu almaktadır. (vikipedi)

(1) Daha fazlası için bakınız; http://ramazan.dinimizislam.com/mobile/detay.asp?Aid=13645

(2) Daha fazlası için bakınız;http://www.taraf.com.tr/yazilar/ahmet-altan/muslumanlik-ve-milliyetcilik/10516/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓