Birileri şu eğitim-öğretim konusunda doğruları anlatsa da öğrensek! (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bu konuda çoğunluk samimi değildir. Eğitim ve Öğretim birbirinden farklı uygulamalardır. Ancak bu taraflarının işine gelmediği için gündeme getirilmemektedir. Peki, Eğitim ve Öğretim nedir?

Eğitim…

Tarihin erken dönemlerinde beri kimi yönetimler çocukları kendi amaçları doğrultusunda işlemek ve yetiştirmek için hem eğitimi hem de öğretimi birlikte üstlenmek istemişlerdir.

Neden?

İnsan yavrusunun erken yaşlardaki dimağı; saf, temiz ve işlenmeye en hazır toprak, bir tarla misalidir.

Tüm mesele, kavga;

Bu toprağa ileride başaklar ve meyveler verecek tohumları kimin dikeceğidir?

– Bu çocuğun ailesi olmalıdır…

– Hayır!

– Bu bir kurum veya devlet olmalıdır

Eğer, ilk planda eğitimi ve öğretimi ayırırsanız okula başlayan çocuğu çok fazla işleme imkânı kalmamaktadır.

Bilinçli ailelerin çocuklarına 6-7 yaşına kadar verecekleri onların yaşamında ağırlıklı olarak belirleyici olacaktır.

İleride çocuğun kafasını, edindiklerinden farklı anlayışlarla karıştırsanız da, neticede ilk dikilen ve meyve vermeye başlayan ağacın kökleri sonradan ekilen düşünceleri saracak ve onu besleyecektir.

Bu doğrultuda ilk dikilen ve kök salmış ağacı (düşünceyi-anlayışı) sökmeniz pek mümkün değildir.

Bu konuda yapılacak ısrarlı çalışmalar, toplumda mutsuz ve verimsiz ve kafası karışık insanların sayısını artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Bu insanlardan her ortamda fazla sayıda örnek bulunmaktadır…

Altı kaval üstü şişhane misali”

Bu kavga, Antik Yunanda da olmuştur,

Osmanlının batılılaşmaya çabaladığı dönemlerde de…

Eğitimin önemi, toplumsal ve kişisel alanda önemli olmasında kaynaklanmaktadır.

Okulda tuvalet ve benzeri temizliğini doğru olarak yapabilmek, sokağa tükürmemek, hırsızlık yapmamak, canlılara veya çevreye zarar vermemek öğretimden çok bir eğitim meselesidir.

İnsan yavrusu nasihatten (veya öğretimden) değil, çok erken yaşlarda örneklerden beslenir.

Eğitim; en basit anlamıyla davranışlarımızın bütünüdür. Biraz da (erken yaşlarda) değiştirme uğraşıdır.

Bu açık ifadesi ile, çocukta yapmasını istenen davranışların yerleşmesi, olumsuz olanların sonlandırılmasıdır.

“Eğitim; kişiyi aklı, duyguları ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alan bir oluşturma ve yönlendirme sürecidir.”

Eğitimin iki temel aşamasında; Çocukluk ve Ergenlik dönemlerindeki bireylerin özelliklerinin tanınması, bu dönemlerdeki öğrencilere yaklaşım tarzlarıdır.

Günümüzde eğitimin sağlıklı olabilmesi için, insan duyarlılığının eğitimi, bedenin ve mantıksal zekanın eğitimi kadar önemlidir.

Okul öncesindeki ve temel eğitim çağındaki çocuk, öğrenme potansiyeli en yüksek olan varlıktır. Çevresindeki tüm yetişkinleri model olarak alır.(1)

“Eğitim; Yaşamın Kendisidir”.

Yukarıda da açıkladığı üzere;

Temel eğitim çağındaki çocuk, öğrenme potansiyeli en yüksek olan varlıktır.

Devam edecek…

Artık kuyuya inebiliriz!

(1) http://egitimbilgisi.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Tüm yönleri ile 4+4+4 Eğitim sistemi nedir? (2)

Cum Mar 9 , 2012
Önceki Yazı Sonraki Yazı Tolstoy anlatır; anne oğlunu savaşa gönderir, ‘oğlum bir düşman öldür nefeslen, bir düşman öldür dinlen, bir düşman öldür soluklan’ der. Çocuk, ‘Anne düşman beni öldürürse ne yapayım?’ Anne, Evladım sen düşmana ne yaptın?” (1) Evet… Evladım sen düşmana ne yaptın! Burada, Düşman olarak gördüğümüz bize ne yaptı? Sorusunu da herhalde […]

Eğitim

↓