Bir Ülke Kalkınmasında Deneyimin Önemi: Millet Olarak Gözden Kaçırdığımız Nedir?

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

 

 

Ailesinin ilişkilerini doğru yönetemeyen birisine, devlet yönetimi teslim etmişseniz, ülke olarak baştan kaybetmişsinizdir. Yönetimde başarılı olmanın basit kurullarını sıralarsak:

Yazılı ve sözlü olarak doğru ve nitelikli iletişim kurabilmek,

-Aynı anda birkaç işi organize edebilmenin yanında, olayların karşısında sakin kalabilmek,

-İşin gerektirdiği teknik bilgilere (temel seviyede de olsa) sahip olmak,

-En önemlisi : problemleri çözme becerilerine sahip olabilmektir. Önemine binaen bu konuyu biraz açarsak: Yönetimdeki kişi değişen durumlara uyum sağlamalı, Tarafları zaman ve beklentilerine göre doğru yönetmeli, öngörülmeyen her duruma bir çaresi olmalı, aynı anda birçok sorunu çözerek ilerleyebilmelidir.

Bunlar iyi, güzel de, böyle yöneticiyi nereden bulacak ve devletin yönetimini ona teslim edeceğiz?

Nereden mi bulacağız? Her dört yılda bir seçim yaparak, işin başına aile, şirket ve devlet yönetiminde hiçbir deneyimi olmayanları işim başına getirerek! Bu öneri elbette bir şakadır.

Bu noktada, yönetimleri tanımak adına ve kısaca,  Monarşi, Meşrutiyet (Anayasal Monarşi) ve Cumhuriyet yönetimleri kısaca tanımlarsak:

Monarşi: “Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Saltanatın bir başka adıdır. Seçim dışı yöntemler kullanılır. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir, kağan…”

Meşrutiyet: “Meşruti monarşi, anayasal monarşi ya da parlamenter monarşi, hükümdarın yetkileri anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından sınırlanmıştır. Bu monarşi genellikle “parlamenter”dir ve demokrasiye pek yakın olabilir: Kral devletin simgesi olarak kalır, ancak yürütme yetkisini bir hükümete bırakır; hükü­met de halk tarafından seçilmiş bir millet meclisinin kararlarına uyma­ya zorunludur.”

Cumhuriyet: “Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi”dir.

Genellikle söylenmese de, yönetim şekilleri arasındaki önemli fark: gücün nasıl paylaşıldığı veya kim, kimler tarafından hangi niyetle kullanıldığıdır.

Gerçeğinde (Anayasal/Parlamenter) Monarşiler ve cumhuriyetler açık bir şekilde birbirinden ayrılmazlar. Örneğin, şu andaki Britanya sistemi, anayasal bir monarşi’dir. Bu, “Monarşik Cumhuriyet” olarak da tanımlanabilir. Cumhuriyetler de, bazen bir iktidar (kurumlar) ele geçirildiğinde güç,  bir kısıtlama olmadan kullanılmakta ve yönetim diktatörlüklere dönüşmektedir. Çevremizde bunun bolca örneği görülebilir.

Gelelim başlıktaki deneyim meselesine:

İngiltere ve Japonya bugün karşılaştığı bir sorun için son bin yıllık (devlet) birikimini ortaya koyabilmekte ve çözümü o birikimleri içerisinde bulabilmektedir.

Diğer bir örneği ülkemizden verelim, Osmanlıyı (yaklaşık bin yıllık) tarihimizi, birikimimizi sıfırladık ve bugün içerimizde bulunduğumuz noktada geriyi göremediğimiz için gelecek için de isabetli görüşler üretemiyoruz.

Özetle, Devlet yönetiminde, (İngiltere-Japonya-İsveç-Norveç-Hollanda-Belçika) Bir meclis ve anayasanın yanında, Neden (Devlet birikimini temsil eden ve bunu uygulamada rehberlik yaparak kullanan) Kral-Kraliçe bulundurulduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Yönetimde etkin karara bir başka örnek için  Amerika ve Fransa (başkanlık sistemi) gösterilebilir.

-Japonya, dünyanın nakit zengini, (Yönetimi: Anayasal Monarşi)

-Norveç, Avrupa’nın en yüksek kişi başı gelirine sahip. (Yönetimi: Anayasal Monarşi)

-Başkanlık sistemine sahip Amerika, “süper güç”, Fransa ise Nükleer Teknoloji üretimi ve zenginidir.

Sonsöz olarak bir Uzakdoğu deyimini aktaralım:

-“Hem kendinizi hem rekabetçilerini (düşmanlarınızı) tanırsanız, girdiğiniz yüz ayrı savaşı kazanırsınız.”

Peki, rekabetçilerimizi, düşmanlarımızı nasıl tanıyacağız? Elbette zengin devlet deneyimi, birikimi ile. Bu, kısa aralıklarla yapılan seçimlerle ve hiçbir devlet deneyimi olmayanlara ülke yönetimini teslim ederek değil.

www.canmehmet.com

Resim: Web ortamından alınmış, tarafımızdan düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

“Türkçülük” ve “Ne Mutlu Türküm Diyene” Düşüncesinin, Rus Devrimi Ve Devrimci Parvus Efendi ile Olan İnanılmaz İlgisi (1)

Çar May 9 , 2018
Önceki Yazı Sonraki Yazı     Türkçü aydınlar, Türk mü? Türk değilseler, neden “Türkçü” Kimliği ile yazı yazmış, felsefe yapmış, düşünce üretmişlerdir? Açık ifadesi ile : “Türkçülük” Rusya’dan ithal edilmiş, özellikle Osmanlının son döneminde Museviler (Aralarında Osmanlı Vatandaşları da vardır) katkı sağlamışlar ve Yeni Devlet’in kuruluşunda bu felsefeyi başköşeye oturtmuşlardır? […]

Eğitim

↓