Batı’ya göre Türkiye acil olarak kalkınmalıdır. Ya, Çin, Rusya, İran ve Türkiye! Oh, my God! (5)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Dede! Matbaa emperyalizmi nedir? Yıkama makinesidir. Gülen Okulları’nın, Dünya üzerinde 120 ülkede,  4100’den fazla olduğu söylenmektedir.  Orta Asya, Afrika ve Afganistan’da; İngilizce, Fransızca ve Türkçe eğitim yapılan bu okulların açılması ve işletilmesi, uluslararası etkinliği olan büyük bir organizasyon gerektirdiği tabiidir.

Türkiye, BOP yapılandırılmasında stratejik ortak mıdır? Ortağımızın (veya ortaklarımızın) teknoloji ve kaynak sorunlarının olmadığını dikkate aldığımızda Türkiye, bu ortaklığa sermaye olarak ne koyacaktır?

Örneğin,

-Yetişmiş İnsanlarını mı,

-Ordusunu mu,

-Bölge ile ortak tarihini, kültür değerlerini mi?

Yeryüzünün bilinen ben zengin enerji havzalarının bulunduğu yer Avrasya; Avrasya’nın merkezinde de Köprü konumu ile Türkiye bulunmaktadır.

Avrasya’da yer alan Kazakistan’da büyük petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezervleri bulunmaktadır. Kazakistan doğal kaynakları ve coğrafyası itibarıyla önemli bir ülkedir.

Hacim ve çeşit bakımından mineral ve hammadde yatakları ile dünyanın sayılı ülkelerinden biridir.

Kazakistan’da 1225 çeşit mineral ihtiva eden 493 yatak bulunmaktadır. Uranyum, krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliği itibarıyla dünya ikincisi, mangan itibarıyla dünya üçüncüsü, bakır itibarıyla de beşincisidir.

Kömür, demir ve altın rezervleri itibarıyla Kazakistan dünya sıralamasında ilk on ülke arasında, doğalgaz, petrol ve alüminyum rezervleri itibarıyla da, sırası ile ilk on iki, ilk on üç ve ilk on yedi ülke arasında yer almaktadır.

Kazakistan’da 1996 yılında dünyanın en büyük üçüncü altın madeni bulunmuştur. Dünyada ki kromun %26’sı, altının %20’si, uranyumun %17’si Kazakistan’dadır.

Kazakistan, Müslüman ülkelerin ve Türk devletlerinin yüz ölçümü bakımından en büyüğü, doğal kaynaklar bakımından da en zenginidir.”

Gülen Okullarının açıldığı ülkelerde Türkiye’nin, yatırımı ve ihracatı var mıdır?

Gülen okullarının bulunduğu ülkelerle, Avrupa Birliği’nin, Örneğin, AB’nin lokomotifi Almanya’nın, Türkiye ile bir yatırım çakışması! Bulunmakta mıdır?

“Deniz Feneri”, Gülen Hareketi, Almanya ve BOP birlikte değerlendirildiğinde, bunların ortak noktaları nelerdir?

Çin, Hindistan, Rusya, ABD, AB, İran ve Kazakistan…

Çin’in, İran’daki yatırımlarının trilyon dolarlar seviyesinde olduğunu ve bunların neleri kapsadığı, örneğin varsa Metro yatırımlarının karşılığında ve kapı arkasında nelerin pazarlığı yapılmış, yapılmaktadır?

-ABD ve İsrail’in İran ile olan kızgınlıklarının arka planında, Çin ile olan devasa ölçekte ticari-askeri antlaşmaları mı vardır?

-Rusya ve Amerika gerçekte birbirlerine düşman mıdır?

-Düşman olmak, savaşmış olmayı gerektirdiğine göre bu ikili hiç savaşmış mıdır?

-Birinci ve İkinci Dünya savaşında Rusya ve Amerika hangi saflarda savaşmışlardır?

-Rusya’nın çıkarları sözkonusu olduğunda Amerika, kimin yanında yer almıştır?

Stratejik ortaklık, Türkiye ve BOP…

Batı bize paramızla nükleer ve gelişmiş silah teknolojileri satmadığına göre bir stratejik ortaklık ne anlama gelmektedir?

Bu stratejik ortaklıkta, “Türkiye’nin askeri gücü ortaya konulmayacaktır! Geliştirilmeyecektir” Anlamı çıkarılabilir mi?

Stratejik ortaklık nedir?

“Basit bir tanımla, “stratejik ortaklık”, iki veya daha fazla tarafın bazı kararları birlikte almak konusunda anlaşmalarıdır.

Dikkat edilmesi gereken nokta, “stratejik ortaklığın” –kontrolun paylaşılması- ve –mülkiyet devri- anlamına geldiği.

Türkiye’nin AB üyeliği, “stratejik ortaklık” tanımına uyuyor.

Aynı anda, hem ABD, hem de AB ile “stratejik ortaklığın” nasıl gerçekleşebileceği hakkında çok düşünmemiz gerekiyor…

Stratejik ortaklık” öncesinde sorularının cevapları çok dikkatli bir şekilde irdelenmeli ve verilmelidir.

Denk güçler arasındaki “stratejik ortaklık” yönetilmesi daha kolay bir ortaklık.

Zayıf-kuvvetli arasındaki “stratejik ortaklık”ta zayıf tarafın çok bilinçli ve planlı bir şekilde zamanlanmış yetenek geliştirmesini hedeflemesi gerekir.

“Stratejik ortaklığın” kurulması zor bir süreç,  Bu zorluğu aşmak üzere;

-“Ortaklık yönetimi“, çekirdek ustalık olmalı; ortaklığın yaşam evrelerinin farkına varılmalı,

-İlişkide güven oluşturulmalı ve bu güven yönetilmeli: Ortaklık pazarlığı yapacaklar ile yürütecekler aynı kişiler olmalı…  Verilen sözler tutulmalı... Ortağın amaçları bilinmeli (kişisel tanışıklık önemli)… Fikir birliğinin oluşmasına  zaman tanınmalı, hızlı sonuç ve çözümlere varılmamalı.

-İlişki denetlenmeli…” (1)

Toparlanısa, Stratejik ortaklılarda;

Güçler eşit olmalı, Karşılıklı güven olmalı, Süreç denetlenmeli.

-Dede! Bir soru sorabilir miyim?

-Hayır! Bu kez tadını çıkaramayacaksın!

Devam edecek…

(1) Stratejik ortaklık konusu;  Doç. Dr. M. Atilla Öner (http://www.maoner.com/2003_03_stratejik_ortak.htm) adresinden alıntıdır.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Nükleer icat oldu mertlik bozuldu! BOP’la NATO’nun ilgisi (Son)

Çar Oca 4 , 2012
Önceki Yazı Sonraki Yazı Ruslar ve Amerikalılar dost mu? Çin’in Cin olması kimin eseri?  Bizi Ruslarla mı terbiye ediyorlar?  İran’ı aradan Çin-Rusya mı çıkardı? Çin’in arkasında ABD, İran’ın arkasında Çin! Anlaşılan karışmış bu işlere Cin! BOP’u anlamak için önce NATO’yu anlamamız gerekir… İlk beş yazıyı özetlersek, -Büyüyen her devletin yeni […]

Eğitim

↓