Batının İslam’a olan saldırganlığının arkasında, kendi insanlarının İslam’ın gerçeğini öğrenmesi mi vardır (1)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

vikipedi-1-

Kendi ifadeleri ile, “Avrupa’yı ortaçağ karanlığından-taassubundan çıkaran Rönesans’ın roketi, İslam Medeniyeti, Kuran’dır.” Bu nedenle, İslam’ın yeniden yükselişini önlemek için önce inkâr fırtınası estirilmiş, bu yeterli olmayınca da, (“bir taşla beş kuş!” vurulması düşüncesi ile)  kirli terör oyunlarıyla, Müslümanı, Müslümana öldürterek, görünürde İslam, aslında kanlı-karanlık oluşumlar-kanlı terör çeteleri devreye sokulmuştur.

Bu yazı dizisinin tamamında sadece Hristiyan ilim insanlarının tespit ve delilleri ile;

-İslam’ın, insanlık tarihinde nasıl oldu da en büyük devrimi gerçekleştirdiği;

-“Müslüman ilim adamlarının, Antik Roma-Yunan ilmini aktarmaları ile değil;

-“Onların -Müslümanların- geliştirmeleri sayesinde Avrupa’nın koyu taassup ve karanlıktan çıkabildiği” açıklanmaktadır.

Yakın tarihe kadar İslam’ın aydınlığını inkar eden batılı düşünürler, iletişimin bu kadar hızlanması ve bilginin kolay dolaşımı sayesinde, inkardan ümitlerini keserek, kıskançlıktan- kaybetme korkusundan doğan kötülemeyi, bugün eli kanlı çeteler üzerinden yürütmektedirler.

Aslında bin yıldır devam eden Haçlı Anlayışı, günümüzde de şekil değiştirerek olanca hızı ile devam etmektedir.

Ancak, bunun farkına varanlar ne yazık ki okumayan ve kendi gerçeğini öğrenemeyen Müslümanlar değil, okuyarak gerçeği kavrayan Batılı –Hristiyan- insanlar olmuşlardır.

Bu tespitler nedeniyle Avrupa hızla İslamlaşmakta ve Papalık ile Hristiyan devletler geleceğe yönelik büyük panik içindedirler.

Bunların ışığı altında ve acı bir şekilde itiraf etmeliyiz, İnsanımız yedi  yılda ancak bir kitabı okuyarak bitirirken,

“Bir Fransız, İngiliz vatandaşı yılda 21 (yirmibir) kitap okuyarak”, gerçeğe; halkı aldatan (tüccar!) medya üzerinden değil, ilim insanlarının anlattıklarını özümseyerek ve değerlendirerek kendince ulaşabilmektedir.

Acı itirafımızı bir bilgi ile desteklersek, “halkımızın yedi yılda okuduğu (tek) kitapların yüzde altmışbeşi de “Aşk Romanı”dır. (1)

Yaptıkları araştırmalarla İslam Toplumlarının okumadığını çok iyi bilen Batılılar, her fırsatta yaptıkları (taraflı) yayınlarla okumayan Müslümanların kafasını karıştırmakta ve kolayca kendini soyan batılılar gibi düşündürebilmektedir.

Nerede ise ülkemizdeki, “Aydın!” sınıfının tamamına yakını, Kendi ülkesine, değerlerine, inancına yabancı (ağır bir ifade olacak ancak, “düşman”) olarak yetişmektedir.

İnanıyoruz ki, bu yazı dizisinin sonunda;

Kendine dürüst-samimi olan insanlarımız, İslam’a bu kadar önyargılı yaklaştığı (aldatıldığı) için büyük bir pişmanlık içinde olacaktır.

İşte (Kuran-hadis) kaynağından, inkârla büyük haksızlık yapılan İslam’ın gerçeği;

 

“BİR İLİM DİNİ…

Yeryüzünde insanlığı ilme sevk eden ve ilim tahsilini ibadet sayan yegâne (tek) din, İslâm dinidir.

Bu bakımdan İslamiyet’e “İlim Dini” denilmelidir.

Müslümanların ırklar, milletler ve fertler arasında mutlak bir müsavat (eşitlik) ilan etmiş olduğu halde, Kur’an-ı Kerim yalnız âlimle cahili müsavi (eşit) tutmamış ve bu kat’i hükmünü Zümer suresinin 9’uncu ayetinin şu ulvî ibaresiyle insanlığa ilan etmiştir:

‘Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

İşte bundan dolayı İslâm’ın ulu Peygamberi, ilim tahsilini tuttuğunu şu muhteşem hadis-i şeriflerle ifade buyurmuşlardır:

-“İlim Çin’de bile olsa gidip tahsil edin!’

‘Beşikten mezara ilim tahsil edin!”

-“Tahsil, hem kadın için hem erkek için mecburîdir.

-‘ilmimi artırmayan güne lanet olsun!

– ‘Tahsil, cihâd-ı mukaddestir.”

“ilim tahsil edin: Zira tahsil, bizim düşmanlarımıza karşı ilahimizdir.

-“ilim talibi, İslâm’ın desteğidir.

-“ihtiyar, gencin önüne oturup ders almaktan utanmamalıdır.”

Dünyada ilim neşri kadar takdire şayan hayrat olamaz.”

-‘ilimler hazinelerdir; sualler de onların anahtarlarıdır.”

“Âlim ol, yahut âlimlerin talebesi, yahut dinleyicisi veyahut dostu ol; fakat beşinci bir vaziyette bulunmamaya dikkat et! Çünkü mahvolursun!”

Bu yolda yığınlarla hadis de vardır. Bunların içinde ilmi teşvik eden bazıları şöyle sıralanabilir:

-“ilim herkesi, ibadetse ancak abidi (kulu) alakadar eder.”

-“Bir saat düşünmek, yetmiş sene nafile ibadet etmekten evladır.”

“Cahil sofu, değirmenin eşeği gibidir.”

Hakiki ilim adamlarının İslamiyet’teki kıymet ve ehemmiyetini hiçbir devirde ve hiçbir cemiyette misli görülmemiş derecelere yükselten hadislerin en meşhurları da şöyle sıralanabilir:

-“Âlime hürmet eden Allah’a hürmet etmiş olur.

-“Âlimlere hürmet eden, bana hürmet etmiş olur.”

Âlimlere hürmet edin! Çünkü onlar Allah’ın nazarında yeryüzünün büyükleridir.

-“ümmetimin âlimlerine hürmet edin! Çünkü onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.

-“ümmetimin âlimleri Benî İsrail Peygamberleri ayarındadır.

-Âlim, yeryüzünde Allah’ın mu’temedidir.

-‘Âlimler Peygamberlerin varisleridir.”

-“Bir âlimin ölümü, bütün bir milletin ölümünden daha büyük bir kayıptır.’

– “Âlimden yüksek hiçbir şey yoktur. Zira hükümdarlar alelade faniler hakkında hüküm verirler; âlimler ise hükümdarları da muhakeme ederler.”

-“Âlimin uykusu, cahilin ibadetinden evlâdır.”

-“Âlimlerin mürekkepleriyle şehitlerin kanı tartıldı ve birincisi ikincisinden ağır geldi.

-‘Âlimleri sık sık ziyaret etmek, ibadet yerine geçer.

“Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da ilimdir.”

-“Daima bildiğiniz şeylere ait kitaplar yazınız.”

İşte bunlardan dolayı şu hadis-i şerif mucibince İslâmiyet’te:

-“ilim, men edilemez.’

Çünkü diğer bir hadise göre:

-“Cehaletten müthiş fakirlik olamaz.” (2)

Devam edecek;

-Hristiyan İlim insanları, “Müslüman ilim insanlarına çok şey borçluyuz…”

 

www.canmehmet.com

Resim; https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Cezayiri

Bu resimde görülen: Fransız askerlerinin -kafalarını kestiği- öldürdüğü Müslümanlardır.

Kaynaklar;

(1) 23 Kasım 2015, TRT 1 sabah kuşağı “Gündem” programındaki açıklamadan.

(2) “Batı Kaynaklarına Göre îslam Medeniyeti”, İsmail Hami Danişmend 

Derin Tarih Kültür Yayınları—31 Kasım 2015, sayısı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Batılılı ilim insanları itiraf ediyorlar: İlim dini olan “İslam, Rönesans’sa kaynaklık etti ve tetikledi (2)

Çar Kas 25 , 2015
Önceki Yazı Sonraki Yazı İnkar, bir gerçeğin üzerini örtebilir mi? Bu mümkün olabilseydi, Bugün ne Tarih anlayışı olabilirdi, ne de “Adalet” mefhumu. İşte sadece Hristiyan ilim insanlarının kendi kalemlerinden İslam’ın, Batının ilmine ve Rönesans’sına (Yeniden uyanış!) büyük katkısı. Ve işte bu hakkı teslim eden batılı ilim insanlarının belgeli şahitlikleri; … […]

Eğitim

↓