Batılılaşmak, Antik Yunan, Romalı olmaksa, biz İstanbul’u aldığımız gün Batılılaştık be ya! (4)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

batı

 

Yeminle! Batılılaştık, ancak çağdaşlaşamadık! Teyze oğlu, Halam kızı! Biz neden Çağdaşlaşmayı değil Batılılaşmayı düşünüyoruz? Amaçlanan: Bir Yunanlı, İngiliz gibi yaşamak mı; yoksa çağa, getirdiklerine uyum sağlamak mı?  Soru yeterince açık değil mi?

Bu sorunun yerine oturması için önce “Batılılaşmak” ile “Çağdaşlaşmak” kavramlarının neler içerdiğini, onlara neler yüklendiği sergilemeliyiz. Hatta Milliyetçiliğin de.

Roma’dan başlayarak Avrupa’nın özel hayatına gelecek bölümden itibaren devam edilecektir.

Batılılaşmak”:

-Kalkınmak için alınan (yenilik) bir model midir?

-Kalkınmak için bir enerji, yakıt mıdır?

-Kalkınmanın itici gücü, yeni bir yaşam biçimi, anlayış mıdır?

-Kalkınmada: Aydının, eksik öğrenimliyi; Zenginin yoksulu umursamaması mıdır?

-Kalkınmak için: Rekabetçi devletlerimizin yeni sahip oldukları (İlmi) düşünceleri, yeni buluşları  (teknikleri) alıp kendi değerlerimize ve şartlarımıza uygun olarak geliştirmek midir?

-Batılılaşmak, “Batıya (tüm kurumları, değerleri ile) benzemek mi; onların kendilerine uygun olarak kendi değerleri doğrultusunda geliştirdiklerini, kendi değerlerimiz çizgisinde yeniden geliştirmek midir?

-Batılaşmak: Yeni ilim ve teknik gelişmeler midir? Yeni ilim ve teknik üretmek için yeni bir bakış açısı mıdır?

-Batılılaşmak; Farklı bir düşünce ile yeni buluşlar yapmak mı; Mevcut düşünce anlayışı ile ilim ve teknik alanında yenilikler meydana getirmek midir?

-Batılaşmak, yeni bir düşünce ile yeni bir çalışma, üretme metodu mudur? Toplumlar, rekabetçilerinin kültürlerini-Yaşam biçimlerini almadan sadece onların geliştirdikleri ilmi çalışmaları, teknikleri daha da geliştirerek, Batılılaşamazlar, daha da doğrusu çağdaşlaşamazlar mı?

Çağdaşlaşmak”:

-İçerisinde bulunan çağa -ortama- uyum sağlamak, “denize elbise ile girmemek” midir?

-İçerisinde bulunan çağın değerlerini benimsemek, uygulamak mıdır?

-İçerisinde bulunan çağda mevcut ilmi geliştirmek ve yeni teknoloji üretmek, mevcuda katkı sağlamak mıdır?

– Çağdaşlaşmak, elinin altında hazır olanı sadece kullanmak, ondan yararlanmak değil; onu geliştirerek başkalarının yararına sunmak ve bundan da bir kazanç sağlamak mıdır?

Bunlarla birlikte bir “Değer ”in daha açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu, “Milliyetçilik” tir.

“Milliyetçilik”:

-Toplumu bir arada tutan “Mıknatıs” misali güç, çekim merkezi midir?

-Toplumun, kendisinde olduğuna inanılan (ırki) değerlerin diğerlerine galip gelmesi, (ırk, örf, adetlerinin) üstünlük sağlamasına araç mıdır?

Çağdaşlık ve Milliyetçilik bir terazinin farklı kefelerinde/gözlerinde tartılabilir mi?

-Milliyetçilik: Bir “mıknatıs-birleştiri- bir “üstünlük -veya bir kavga- aracı”:

-Çağdaşlık: Çağın gereklerine uyum sağlamak ve aldığı yerden ileriye taşımak:

-Milliyetçilik, dünün değerlerini (bir güç kaynağı olarak) ileriye taşımak;

-Çağdaşlık: İleriye hazırlıklı olmak mıdır?

Konuyu daha fazla dağıtmamak için konuyu bir soru ile burada kesiyoruz,

– “Din” de bir birleştirici değil midir, üstelikte Ahlaki Öğütler‘e de sahip olarak? Neden kalkınma için, Bir “Osmanlı-Türkiyeli“ Anlayışı veya Din” değil de, güç kaynağı olarak; “Milliyetçilik dikkate alınmış? Burada bir cinlik mi, bir gerek mi vardı?

 

Devam edecek

www.canmehmet.com

Resim: http://www.ensonhaber.com/google-istanbulun-fethini-unuttu-2012-05-29.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Romalılardan bugüne batıda özel hayat: Vücudumuzla çağdaşlaşıyor, yaşamımızla batılılaşıyoruz (5)

Sal May 10 , 2016
Önceki Yazı Sonraki Yazı   “Vücut geliştirme” merkezleri olan bir ülkede, “Akıl geliştirme” merkezleri olmamalı mıdır? Sağlıklı beslenme ile vücudunu koruyanların; kaliteli bir yaşam, ilişki düzeyi için Akıl ve Zeka‘sını geliştirmeye ihtiyaç duymaması nasıl yorumlanmalıdır? Ki; Vücut ile akıl çıktıları ortada iken! Bu yapılamadığı için mi davranışlarımız ve ilişki kalitemiz […]

Eğitim

↓