Batılılar, 300 yıldır Osmanlıyı, Cumhuriyetçileri ve İslam âlemini nasıl keklediler, işlettiler (4)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

elma şekeriii-1-

 

Aydınlanma, Sanayii Devrimi ve Fransız İhtilali”, geri kalmış toplumlar için, bir çare mi, birer aldatmaca mıdır? Bu noktada izninizle şu soruyu soralım; Birisinden açlığınızı gidermek için bir balık almak mı daha akılcıdır, ondan balık tutmayı öğrenmek mi?

Eğer, bir balık alırsanız o gün; tutmayı öğrenirseniz bir ömür boyu açlık sorunuz olmayacaktır. Bu ifade Doğru mudur?

Batı’nın bize sunduğu, danışmanlık adı altında yaptığı tüm yönlendirmeler, borç para vermeler, bize “bir balık” verilmesi misalidir.

Artık batının kalkınmada tek sırrı “Okumak” denizine inebiliriz.

-“Evlenmek için, “adınızı yazmalı ve okumalı”;

-“Kilise de topluca duaya katılmak içinde okumayı bilmeli”siniz.

-İlginç değil mi?

Peki, bunlar hangi tarihte ve nerede uygulanmıştır?

Diyelim ki, 500-600 yıl evvelinden Avrupa’da.

İngiltere’de ölünün defnedilmesi için açılan bir mezarın başında, papaz cemaate döner;

-“Ben bu ölünün gömülmesine izin vermiyorum…” der.

Cemaat;

-“Papaz efendi,  öyle şey olur mu, neden izin vermiyorsunuz?” Papazın cevabı;

Bunun sarıldığı İngiliz kefeni (bezi) değil, gidiniz, bunu İngiliz kefen bezi ile sararak getiriniz. Defin işlemi ondan sonra yapılacaktır.

Bu konuşma ne zaman olmuştur?

Yaklaşık, 3 asır evvel İngiltere’de.

Peki, Osmanlı ne zaman ekonomik manada sarsılmaya başlar?

-İngilizlerle, 1838’de yapılan, ‘Baltalimanı Ticaret Antlaşması’ndan (*) sonra.

-Batının kalkınmasında üç sır vardır. Aslında tek sır demek daha doğrudur.

Okumak,

-Okuduklarını yazmak,

-Okuduklarının, öğrendiklerinin uygulamasını, deneyini yapmak.

 

Devam edecek…

Evlenecek misin? O halde okumayı öğrenmelisin.

-Yoksa?

 

www.canmehmet.com

(*) Baltalimanı Ticaret Konvansiyonu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile İstanbul’un Baltalimanı semtinde, 16 Ağustos 1838 tarihinde imzaladığı ticaret antlaşması. Osmanlı İmparatorluğu 1826’dan beri kendi ihtiyaç duyduğu yerli hammaddelerin yabancı tüccarlar tarafından yurtdışına çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya koymuştu. Bu sistem Büyük Britanya’nın çıkarlarına uygun düşmüyordu ve İngilizler kendilerine Osmanlı topraklarında ayrıcalıklar verilmesi için Osmanlı İmparatorluğu’na baskı yapıyorlardı.

Osmanlı Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bastırmak için İngilizlerden yardım istedi. Bu yardıma karşılık olarak, Büyük Britanya’ya ticari bakımdan büyük ayrıcalıklar veren bir ticaret konvansiyonunu Baltalimanı’nda devlete ait olan yalıda imzaladı. Konvansiyon 8 Ekim 1838’de Kraliçe Viktorya, bir ay sonra da Sultan II. Mahmut tarafından onaylandı. Bu antlaşmanın bazı maddeleri şunlardır:

– Tekel sistemi kaldırıldı. Britanyalılara diledikleri miktarda hammaddeyi satın alma imkânı verildi.

-İç ticarete Osmanlı vatandaşlarının yanı sıra Britanyalıların da katılması öngörüldü.

-Britanya vatandaşları Osmanlı ürünlerini Osmanlı tebâsından tâcirlerle aynı vergi koşulları altında satın alma hakkına sahip oldular.

-Britanyalılarla olan transit ticaretten alınan vergi resmi kaldırıldı.

-Büyük Britanya gemileriyle gelen Britanya malları için bir defa gümrük ödendikten sonra, mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük ödenmeyecekti.” Daha fazlası için bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/Baltaliman%C4%B1_Antla%C5%9Fmas%C4%B1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓