Batı, Birleşmiş Milletler, Greenpeace, Youtube, Twetter üzerinden rekabetçilerini kontrol ve dizayn mı etmektedir (5)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
İnsan, geliştirdiği makinelerin yanında ne yazıkki kendi "insanlık" anlayışını geliştirememiştir.
İnsan, geliştirdiği makinelerin yanında ne yazıkki kendi “insanlık” anlayışını geliştirememiştir.

 

Bir meseleyi çözülmez hale getirmenin en basit yolu, konuyu komisyonlarda teknik ayrıntılara boğmaktır. Bu nedenle konu, teknik detaylarla anlaşılmaz hale getirmeden basit ifadelerle anlatılacaktır.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ile dönemin güçlüleri dünyayı aralarından paylaştıktan sonra, aralarına paylaşımda yeni ortaklar almamak için çeşitli cinliklerle, birtakım “Kuruluşlar!” oluşturdular ve hâkimiyetlerini gelecek süreçte de –kendileri açısından- garantiye aldılar.

26 Haziran 1945 Yılında ABD/New York’ta kurulan, “Birleşmiş Milletler” de bunlardandır.

Bu örgüt (görüntüde) ne yapacaktır?

“Dünya barışını, güvenliğini koruyacak  ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturacaktır.”

-“Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır.

Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki merciisi Genel Sekreterdir.

Bu bölümlerden “Güvenlik Konseyi” on beş ülkeden oluşmakta olup, bu üyelerden beşi  (ABD, Rusya, Çin, Birleşik Krallık ve Fransa) daimi üye statüsündedir ve mutlak veto yetkisine sahiptir.

Peki, Bu Daimi üye ve Veto hakkı ne anlama gelmektedir?

Elbette; “Körlerle sağırlar birbirlerini ağırlar.” Bu beş ülke topu aralarında çevirmektedir.

Uygulamada zaten böyledir.

Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar

-Gıda ve Tarım Örgütü

-Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu

-Uluslararası Para Fonu

-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

-Dünya Bankası (*)

 

Bunlardan Gıda ve Tarım Örgütü ne işe yaramaktadır?

Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere,

Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı, MIHAIL GORBAÇOV, “Yerküre Manifestom” İsimli kitabının 36.cı sahifesinde anlatmaktadır;

-“..Soğuk savaş döneminin bitmesiyle, gelişmiş ülkelerin silahlanma yarışı için harcadıkları dev paraların, kısmen de olsa, dünyadaki fakirliğin ortadan kaldırılması amacıyla kullanılacağını sanıyordum.  Bana öyle geliyordu ki, Hristiyan değerler üzerine inşa edilmiş medeniyetler, dünya üzerindeki 800 milyon insanın aç, bir milyardan fazla insanın içecek sudan mahrum kalması, 2 milyardan fazla insanın elektrik şebekesiyle henüz tanışmamış olması ve dünya nüfusunun yarısı olan 3 milyar insanın da temel ihtiyaç maddelerinden yoksun durumda bulunmasına asla tepkisiz kalmazlar ve içlerine sindiremezlerdi..”

Sayın Gorbacov’a ne diyelim? Devlet başkanı olmuşsun ancak, Hristiyan Batı’nın materyalist bakışını, gerçeklerini kavrayamamışsın!

Bu manada Uluslararası Para fonu, Dünya Bankası’na bakalım. Bankanın kurucusu, babası, “Kuruluş Felsefesi’nde demektedir?

-“…Kullanılan gücün askeri ve politik yerine finansal olması dışında, uluslararası işbirliği ruhundan ziyade, bir güç politikası operasyonunu yansıtıyor…” (1)

Örnek mi? Bizim bunlardan aldığımız krediler için verdiğimiz tavizler ve uzun yıllar ödediğimiz faizler.

Batının, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni de unutmamak gerekir!

“İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.”

Bu bildirideki ifadelere baktığımızda;

-“…Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar…”

-“İnsan haklarının özellikleri: Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da her hangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildiri’de açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir..”

Bunlar kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi?

-Peki, Bize ve kimi ülkelere vize uygulamasını kimler yapmaktadır? Ve kendi dilini öğrenmeyene ülkesinde yaşam hakkı tanımamaktadır.

Sizin “İnsan hakları!” anlayışınızı sevsinler!

Yıl, 632, Hz. Muhammed (sav) Veda hutbesi’nde insanlığa seslenmektedir;

– “…Ey insanlar! “Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Ademin çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arabın arab olmayana arab olmayanında arab üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur… “Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allah’ın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz..”

Özetle;“İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittir” İfadesi, yaklaşık, 1300 yıl evvel söylenmiştir… Bin üç yüz yıl…

Bugün Mısır’da halkın seçtiği bir yönetimden, kendi ekonomik çıkarlarına zarar geleceği endişesi ile, Ne Mısır’da yaptırılan darbeyi gündeme getirelim, ne Mısır’da darbeciler tarafından verilen yüzlerce idam kararı karşısındaki suskunluklarını, ne İsrail Üzerinden Filistinlilere estirilen terörü, ne de dün köle olarak kullandıkları Afrikalıların ellerine verdikleri silahlarla birbirlerini öldürmelerindeki cinliklerini!

Ve Greenpeace;

-“Temiz çevre, kirletilmemiş sular ve Topraklar…”

-“Nükleer teknolojiye hayır!”

-Elbette Temiz Topraklar ve Nükleersiz bir dünya! Bu işe, ABD’deki 104, İngiltere’deki 19 Nükleer Santrali kapatarak başlayalım, nasıl olur?

-Muhteremler! Önce samimi olmalı ve kafanızdaki anlayışın çevresini temizlemelisiniz, aleme “sanal akıl”lar vermeden önce.

 

Devam edecek…


Resim; http://www.ntvmsnbc.com/id/25399405 sitesinden alınmıştır.

(1) Daha fazlası için bakınız; http://www.canmehmet.com/turkiyenin-dis-borcu-imf-ve-dunya-bankasinin-gercek-yuzu.html

(*) BM ile ilgili Vikipedi kaynaklarından yararlanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Greenpeace Dosyası: ABD'de 104, Fransa’da 59, İngiltere’de 19 Nükleer Santral çalışmaktadır (6)

Cum May 2 , 2014
Önceki Yazı Sonraki Yazı Üç barış vardır: Birinci barış, en önemli barıştır. İnsan ruhundadır o.  İnsan, kainatla ve kainatın bütün güçleri ile olan ilişkisini, beraberliğini farkettiğinde, kainatın merkezinde Büyük Ruh’un durduğunu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde olduğunu farkettiğinde birinci barış sağlanmıştır. Bu gerçek barıştır, diğerleri sadece bunun […]

Eğitim

↓