Tarih bir bilim midir? “Elbette.” Peki, bir konu üzerinde (tez ve antitez) tartışma yapılamıyorsa, orada tarih ilminin varlığından söz edebilir miyiz? “Hayır!” Tez ve Antitez nedir? Basit anlamı ile tez; sizin bir konudaki, görüşünüz, iddianızdır. Antitez; Sizin görüşünüze, iddianıza karşı ileri sürülenlerdir. Ülkemizde ne hikmetse; “Atatürk, Cumhuriyet, Laiklik” ne zaman […]

“Amerika ve beraberinde kapitalizm çöküyor. Oh olsun! Komünizm de çökmüştü! Kaldık mı (1-1) berabere. Yeni bir maçta biz kesin kazanırız.” Meraklısı sadece şunun cevabını verirse konu kısa yoldan aydınlanacaktır. Yılda dört mevsim yaşanan ülkemizde; Cumhuriyeti takip eden (devletçi) ilk 30 yılda, ülke (ekonomi) ve halk (eğitim) açısından nereden nereye gelmiş? […]

“Ölene tabut, Kalana zabıt, Maktul derdest, Katil firar, Asayiş berkemal.” “Durum vaziyetler yolunda.” Yolunda da! Herhalde ölen için değil! * * * Bir ülke nasıl değişir? Norveç Krallıktır. Anayasal monarşi ile yönetilir ve Avrupa’nın en zengin ülkesidir. Aynı zamanda da suç oranının en düşük olduğu ülkesi. Nüfusu beş milyon dahi […]

  Bir fabrikayı gerek bilgisizlik gerekse ilgisizliğinden dolayı beş kez batıran genel müdürü kim iş başında tutar, hesap sormaz? Hiç kimse. Kim milyar dolarlık malzemelere, yüzlerce, binlerce dinlenme kamplarına para bulurda, sınır karakollarının güçlenmesi için para bulamaz? Hiç kimse. Kim, 20- 25 yıl üzerinde titreyerek vatanına, milletine, ailesine ve kendisine […]

    Yaşamda başarılı olmanın temelinde yatan gerçek; farkında olmak, farkında olabilmenin şartı da düşünmektir. Gerçeğinde düşüncede  bir  üretimdir. Tıpkı bir bahçede yetiştirilen  sebze meyve, çiçekler gibi. “Düşünmek” uğraşı, bir iş, faaliyet olarak; bir insanın yetiştirdiklerinden sorumlu olduğu bir tarladır. … Nasıl farklı düşünürüz? Yetiştirmemiz için bize verilen domates tohumlarını, […]

4

      Merak edenlerin dışında, yabancı okulların hangi şartlar ve amaçlar için kurulduğu çok fazla bilinmez. Bu açılan okulların, ülkemize ve insanımıza mı, yoksa kurucularının özel  amaçlarına mı, hizmet etmiş olduğuna okuyanlar karar vermelidirler. Ülkemizde yabancı okulların açılışı; “Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı okulların açılması doğrudan olmamıştır. Önce Fatih Sultan Mehmet’in […]

4

    Açık bir şekilde ifade edilirse, eğitimde öğretmenin etkisi kastedilen ölçüde yoktur. -“Neden?” Okula başlayan çocuk, öğrenmeye, bilgi edinmeye gelir, eğitilmeye değil. Çocuk, okula başladığı gün ailesinin yanında; kişisel davranış usullerini, oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, diğer insanlarla ve çevresi ile olabilecek ilişkilerin kapsamını, kişisel temizliği dahil tüm davranışlarını ve uygulamalarını […]

1

  “Toplumların tarihleri, yaşam tecrübelerinin korunduğu hafızalardır. Tarihlerinin, dolayısıyla birikimlerinin doğru bilgisine sahip olan toplumlar, geleceklerini çok daha sağlıklı görüp plânlayabilecekler; geçmiş birikimlerinin ürünleri olan medeniyetleri üzerine istikballerini bina edebileceklerdir. “(1) … Tarih : çok kısa özeti ile insanın geçmişte yaptıklarını yazması veya yaşadıklarının yazılmasıdır. Tarih;  İnsanın düşündükleri, hareketleri ve […]

İş hayatında, özellikle hizmet sektöründe başarılı olabilmemiz, insanı çok iyi tanımamıza bağlıdır. Biliriz ki insan duygusal varlıktır. Özellikle de kadınlar, kararlarını verirken sık sık duygusal pencerelerinden bakarak olayları değerlendirmektedirler. Mademki bizler, kararlarımızı verirken duygularımızı bu kadar ön planda tutuyoruz, O halde, duygularımızı yöneten ve etkileyen neler varsa onları çok iyi […]

Akıl, kısa tanımı ile doğru ve yanlışı ayırabilme yetisidir. Bu yeteneğimiz ile bir konuda düşünce yürütebilir, görüş bildirebiliriz. Aklın gelişmesi, insanın olgunlaşmasına paralel olmaktadır. Zekâ ise bir olayı önceden anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir. Zekânın genel olarak, 10- 12 yaşında gelişmeye başladığı ve bu gelişmenin 18- 20 […]

Eğitim

↓