En çok askerler severler vatanlarını. Sonra da sırayı, özenle ve törenle bürokratlar alır. Siyasetçilerde çok sever. Peki, medya, yargı ve üniversiteler? 7 gün 24 saat bağırdıklarına göre onlarda sevmektedirler. Sadece iki grup var sevdikleri şüpheli! Toprağı ekenler ve uğrunda ölenler. Bu nedenle bunlar ülke yönetimde söz sahibi değiller (di). Çünkü; […]

Almanya’ya göç eden Türkler, sermaye birikimlerini Almanya üzerinde yaptıkları kadar “Yeşil Sermaye” adı altında Anadolu’ya da yöneltince Avrupa’yı telaş saldı. Çünkü dünya gıda sanayinin tekelinin (Mezopotamya, Harran Ovası, Konya Ovası, Menderes-Gediz ovaları ile ilgili yatırımlar nedeniyle) Türklerin eline geçme tehlikesi başlamıştı. Avrupa’nın yaş meyve-sebze temini Anadolu kaynaklı olarak Türklerin eline […]

Cumhuriyet; güneş altında bir cam bölmenin arkasından külahtaki  dondurmayı yalamaktır. Demokrasi; bol salepli dövme Maraş dondurmasını ağzının içerisinde, soğukluğunu hissederek evire çevire eritmek, yutmaktır. Bunu bir fıkrayla açalım. Nasrettin Hoca sıcak bir yaz günü üstelikte öğle vakti çarşıda dolaşmaktadır. Bakar ki kavak gölgesindeki birkaç kişi, ellerindeki kepçeleri buz gibi soğuk şerbet […]

  Tarih, Türklerin “Kürt Sorununu” nasıl çözdüğünü şöyle kaydedecektir. “Demokrasi barışı, barış adaleti, adalet anlayışı ülkeye huzur ortamını getirdi.” Osmanlı neden bazı devletler gibi çakma, uydurma değil de büyük devlettir? Büyüklüğü; Osmanlının, halklarını milliyetlerine, ırklarına, inanışlarına göre ayırmaması ve onları yönetirken aralarında taraf olmamasındaydı. Osmanlı devletini yönetenler sırtlarını daima halka […]

    Yargı, vatandaşların yasal haklarını kanun önünde koruyarak, yürütmeyi denetlemekte; Yürütme, anayasa ve kanunlara göre uygulama yapmakta; Yasama, kanun yapmakta veya değiştirmektedir. Açıklamalar ışığında, ‘Kuvvetler Ayrılığı’ ilkesi; Devletin çeşitli birimlere ayrılması ve bu birimlerin birbirinden ayrı ve bağımsız olması ve her bir birimin, diğerinin güç kullanımı üzerine sınırlamalar getirebilmesidir. […]

  Aşağıdaki haber The New York Times’ın istihbarat bölümünden Roger Cohen’e (1) aittir ve virgülüne dokunmadan aktarılmaktadır. “Umarım Vietnam uzun bağımsızlık mücadelesini kültürünü satmak için vermemiştir. Aksi halde bu herkes için yenilgi olur. Noel’i Vietnam’ın başkentinde geçirirken Noel Baba kıyafetli Vietnamlı çocukları ve neredeyse bütün dükkanlarda ve restoranlarda “Jingle Bells’ […]

Atatürk’ün mal varlığının iki kaynağı vardır. Biri, Hindistan’dan Millî Mücadeleye yardım için Atatürk’ün şahsına gönderilen paradır. «Hindistan’dan gönderilen paranın 500- 600. 000 lira civarında bulunduğu sanılıyor. Atatürk, bu paranın 500. 000 lirasını Büyük Taarruzdan önce, maliyenin karşılayamadığı bazı özel giderler için Garp Cephesi Kumandanlığı emrine vermişti. Zaferden sonra bu 500. […]

Verimli bir tartışma için öncelikle tartışma konusu açık olarak tanımlanarak ortaya konulmalıdır. Ki, hatalı teşhisle, hastasını tedavi yerine öldüren hekim duruma düşülmesin. Bilgiyi tanımlamak için sırası ile, Veri, data, enformasyon, bilgi/knowledge, bilişim ve iletişimi açıklamamız gerekecektir. Veri ; Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, done. Veya […]

  -Meselelerimizi çözebilmemiz için önce durumumuzun farkında olabilmemiz, -Farkında olabilmemiz için doğrusunu ve yanlışını öğrenmemiz, -Doğrusunu yanlışından ayırabilmek için tartışmamız, -Tartışmamız için bilgi-deneyime sahip olmamız, yeterli seviyede bilgiye sahip olabilmemiz için de çeşitli kaynaklardan okumamız ve düşünmemiz gerekmektedir. Bizde devletin dayattığının dışında düşünmek, yazmak ve tartışmak yasaktır. Örneğin, “Öğrenci Andı” […]

ABD başkanı Roosevelt emir veriyor: “İzmir’i bombalayın!” ABD başkanı Roosevelt, Osmanlıların isteklerine olumlu cevap vermemeleri üzerine yaklaşık 110 yıl kadar önce İzmir’e karşı “büyük sopa”sını sallamakta, tehdit etmektedir. O dönem, “ Hasta Adam!” olarak nitelenen Osmanlı kendisine yapılan bu tehdit karşısında bakalım nasıl bir tavır almıştır? … “Yeryüzünde emperyalizmin arzularına […]

Eğitim

↓