“İnsanlar para istiyor, para…”, İstanbul’daki imtiyazlı yabancı şirketler ile yerli temsilcilerinin pusuda bekledikleri bir ortamda girişilen devlet eliyle müteşebbis yaratma çabası, Ankara’nın havasını çabucak değiştirecek ve politikacıların çoğu politik nüfuzlarına dayanarak zenginleşme ateşine yakalanacaklardır. Bir yanda Gazi, parti ve bürokrasinin ülkücü ve milliyetçi kanadı ile elele vererek büyük reform […]

Celâl Bayar dahi özel teşebbüslerden şikâyetçidir. Bayar, 1936 yılında endüstri Kongresi’nde şöyle konuşmaktadır: “Memlekette ileri sürülmüş iddiaların birisi de, devletin bütün kârlı ve büyük işleri kendi eline alarak hususi sermayeye iş bırakmamış olacağı endişesidir… Eğer sadece memleketin sanayileşmesini ve milletin muhtaç olduğu refahı, bazı hususî teşebbüslere ve bu teşebbüslerin dayandığı […]

  Yaygın inanışı ile “Atatürk’ü koruma yasası”, DP tarafından, Atatürk’ü koruma düşüncesi ile çıkarılmıştır. Ancak, ilk iki yazıyı dikkatli okuyanlarda bir tereddüt uyanmaktadır. Bu yasa, “Atatürk’ü değil de, vurguncuları mı korumaktadır?” Neden sanayileşemediğimize, hatalarımızı görmek ve ders almak için Cumhuriyet dönemi vurgunlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz? “Şimdi bir de çimento […]

Yakın tarihimizde gerçekleşmiş çok büyük bir “affairisme” olayını, yaşayanın, şahidinin kaleminden kâğıt sanayinin hikâyesini aktarmaya devam ediyoruz. “İş hayatında suyun başını tutan bu grup, Türkiye’nin sanayileşmesini istediklerine ve kalkınma yolunda önemli işler yaptıkları hususunda ilgilileri inandırmış gözükmektedirler. Yakup Kadri Karaosmanoğlu şunları yazmaktadır: “…bir iş Bankası vardır ki, hemen bütün sınai […]

İçerikte yakın tarihteki bir zaman diliminde ülkemizde yaşanmış çok büyük bir “affairisme” olayını, birinci dereceden yaşayanın, şahidinin kaleminden aktaracağız. Amaçlanan bir dönemi ve kişileri karalamak değil, ülke olarak yaşadığımız olumsuzluklardan bir ders almaktır. Bir taraftan, bir dönemin kapanması ile yenisinin kurulma sürecinin halk tarafından çok iyi bilinmesinin önemi vurgulanırken, diğer […]

Dünyada seçmenlerine olmayacak vaatlerde bulunarak iktidara ulaşma düşüncesi sadece bize özgü olsa gerek. Vaatlerdeki çılgınlığın derecesi, seçilememe ihtimali  göre artmaktadır. Bunlardan ; “Herkes ne veriyorsa Demirel beş fazlasını verir.” ifadesi oldukça ünlüdür. …  “Sen bizim babamızsın sen ne dersen o olur!” Süleyman Demirel…-“Arabamız evimiz, iki anahtarımız -Nasıl da inanmıştık verir diye babamız.” -“Kim […]

Cemaat ve millet olabilmek bir süreç ve bir  şuur meselesidir. Bu kadar ağır iç ve dış tahrike rağmen Türk ve Kürt halkının birbirine olan ilgi ve saygısı hiç azalmamıştır. Çünkü ortada ortak bir şuur, ideal; bu ideal için asırlardır akıtılan, birbirine karışmış kan vardır. Bu nedenle iki halk, kan kardeşliğinden […]

  Yaklaşık iki asırdır aynı çukuruna düşmekteyiz. Yıl 1853, Rusların Osmanlılardan talepleri vardır. Bu nedenle Ruslarla yaptığımız Kırım Savaşı’nda İngilizler ve Fransızlar yanımızda yer alırlar. Ve bu savaş (Ruslar) nedeni ile ilk kez dışarıya (İngiliz-Fransızlara) borçlanırız. Yıl 1946, Rusların bu kez Boğazlar, Kars, Ardahan’la ilgili talepleri vardır. Bu defa yanımızda […]

Günümüzde çağdaş ve modern ülkelerin zenginliğinin iki ana kaynağı vardır. Katma değeri yüksek mal üreten sanayi tesisleri ile nitelikli yetiştirilen insanlar. Konuya, “Bugünler dünlerden doğar” anlayışından hareketle; üretici-Köylü ve Kapitülasyonlar hakkındaki yanlışlarımız düzeltilerek başlanılacaktır. “Köylü Milletin Efendisidir.” İfadesi, döneminin özelliği nedeniyle ilk kez Kanuni tarafından seslendirilmiştir. ilk Kapitülasyonlarda yaygın bilinenin […]

Akıl – Zekâ – Hikmet … Konu Peynirin tanımı, İki yaşındaki bir çocuğa soruyoruz? – Bu nedir? -” Mama” … Yedi yaşında çocuğa soruyoruz, – Bu nedir? – “Peynir.” … Lise mezununa soruyoruz, – Bu nedir, – “Sütten üretilmiş kahvaltılık…” … Üniversite eğitimi almış bir anneye soruyoruz. – Bu nedir? […]

Eğitim

↓