Kurtuluş savaşındaki İstanbul İngiliz İstihbarat yetkilisi Bennett’in bir sözünü not düşerek devam ediyoruz. “Sen kendi kendine göremezsen, sana kimse gösteremez!” 11’inci asrın sonunda Anadolu’ya gelen Türkler, üç kıta üzerine tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurarlar. Batı, Osmanlının 20 Türk Beyliği arasından sıyrılarak hangi anlayışlarla bir Cihan İmparatorluğuna dönüşebildiğini uzun süre […]

İngilizler ve Fransızlar, Türklerin –Osmanlıların- başarılarının nedenini bulmak için uzun araştırmalar yapan ve bunun şifreleri çözen iki millettir. Türkler son 15 asırda, 78 devlet kurmuş; bunların 9’u İslam öncesi, 69’u Müslüman olmalarından sonradır. Bunlardan; Çubukoğulları Beyliği 7 yıl, Osmanlı, 623 yıl hüküm sürmüştür. Batının merakı; İkinci dönemde kurulan 20 Türk […]

Kendimizi en doğru olarak düşmanımızın gözünden görebiliriz. Fransa Sarayı’nın tarihçilerinin yazdığı ve Osmanlıyı 1566 yılına kadar anlatan 1’inci bölümü, 1783’de, Kralın izni ile Fransa Tarih Üniversitesi tarafından yayınlanır. İçerikte can alıcı bir soru vardır. “Osmanlı beyliğinin, kurulduğu dönemde kendisiyle ayni şartlara ve tabana sahip diğer beylikler arasından sivrilmesindeki faktörler nedir? […]

Bir devleti veya bir insanı değerlendirirken; önceki uygulamaları ile inandıkları ve çıkarlarını dikkate almadan, onu anlamak ve onunla ilgili isabetli sonuca gitmek pek mümkün değildir. Batılılar, dokuz yüz evvel Haçlı Seferleri ile Ortadoğu’ya gelmişlerdi. Bugünde benzer sebeplerle Ortadoğu ve Afrika işgalleri altındadır. İşgaller farklı zamanlarda da olsa gerekçeler hep aynıdır. […]

Osmanlı neden battı? Yaygın ve yanlış ifadesi ile, “Padişahlar aldıkları borçlarla saraylar yaptırdılar!” Peki Türkiye? “Hımmm… Siyasetçiler yolsuzluk yapıyor?” Ne kadar İlginç! Demek ki biz aslında zenginmişiz de, yöneticilerimiz hırsızmış! Okuyanlar lütfen bu soruyu önce kendilerine de sorsunlar ve cevaplarını içerikte verilenlerle karşılaştırsınlar. Peki, neden borçtan kurtulamıyoruz? Konu çok basit, […]

Siyasi partilerin, benzer siyasî görüşleri paylaşan kişilerin bir ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak amacı ile bir araya gelmeleriyle oluştuğu bilinmektedir. İnsanlar çok eski tarihlerden itibaren kendilerini yöneten liderlere muhalefet etmişler ve bu amaçla gruplar oluşturmuşlardır. Dolayısıyla siyasi partilerin kuruluş amaçlarında farklı düşünceler ve mevcuda muhalefet vardır. Bu pencereden bakıldığında CHP […]

Osmanlı İmparatorluğunun veya Cumhuriyetin kuruluşunu düşmanının kaleminden okuyanımız kaç kişidir? “Vatanseverlik, Milliyetçilik, Bayrak Sevgisi” gibi değerler gururumuzu okşarken, geri kalmışlığımız nedeniyle, kafamıza çuval geçirilmesi, bayrağımıza hakaret kadar neden kanımıza dokunmamaktadır? “Negatif Milliyetçilik”, bölücülük, “Vatanseverlik,” sadece duygusal manada, hiç bir şey üretmeden ve çaba harcamadan sahiplenmek veya elimizden bir şey gelmediğinde […]

Batılılar güç mücadelesinde, atom bombası dahil her türlü aracı ve yalanı mubah görmüşlerdir. Japonlar 2. Dünya savaşında müttefiklere yenilmiş, teslim şartları konuşulmaktadır. ABD, hiç gerek olmadığı halde, büyük harcamalar yaptığından hareketle ve sonuçlarını görmek için Japonya’ya iki atom bombası atar. (1a-b) Irak’ta, “nükleer silahlar” yalanı üzerine işgal edilir. (2) Taliban’ı […]

Dün yaşananları doğru olarak öğrenmeden, meseleleri çözme imkânı yoktur. Bataklık kurutulduğunda sinekler ancak yok olacaktır. J. G. Bennett (1897-1974), Osmanlı’nın yıkılış ve cumhuriyetin kuruluş öncesi, İngiliz ordusunun işgali altındaki İstanbul’da istihbarat subayıdır. “Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’a gidişi için gereken vizeyi de, 16 Mayıs 1919’da, Bennett imzalamıştır. Özetle, Bennet, yıkılış […]

Düşünen insanlara bir kapı açmak adına sorabilseydik; Batılılar neden ısrarlı ve kararlı bir şekilde Türkleşmemizi! istemektedirler? Bizler zaten Türk değil miyiz? Ve bizler neden bir yönetim şekli arayışımızda, demokratik İngilizleri değil de, Cumhuriyetçi Fransızları örnek almışız? Bunların arasındaki belirleyici fark nedir? Ve Batı siyasetinde, “Nereye kadar ahlak?” sorusuna kalın çizgilerle […]

Eğitim

↓