Atatürk’ün öğretmeni Şimon Zwi, (Şemsi Efendi) ve Yeni Devleti kuran kadrolar (3)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
" Kamal Atatürk" için bakınız (**);  http://www.haberform.com/haber/ataturk-ismini-degistirmis-68534.htm
” Kamal Atatürk” için bakınız (**); http://www.haberform.com/haber/ataturk-ismini-degistirmis-68534.htm

 

İlginçtir, Yeni Devlet’in Türkçülük üzerine kurulan Fikri Temeli, bilinenlerin aksine (ağırlıklı olarak) Türkler tarafından değil, Sabataistler/Siyonistler tarafından atılmıştır.

Bölüme başlamadan anlatmak istediklerimizi adeta özetleyen,(28 Ağustos 2014 Tarihinde Financial Times Gazetesi’nde, Daniel Dombey imzalı) bir yazıdan alıntılar verilmektedir.

“… Davutoğlu’nun Orta Doğu’da Türkiye’ye liderlik rolü biçen bir vizyonu olduğu,  ülkesini küresel bir güce dönüştürmek ve İslam medeniyetini Türk liderliği altında birleştirmek istediği belirtilerek şöyle deniyor:

“Ama böylesi gösterişli hedefleri gerçekleştirmek zor olacak. Zira Davutoğlu, cumhurbaşkanlığına seçilen ve kendisinden sadakat isteyen Recep Tayyip Erdoğan ve bu görevi istediği anlaşılan şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gölgesindeki bir siyasi atmosferde görev yapacak.”

Yazıda Davutoğlu’nun 10 yıldan uzun bir süredir, önce Erdoğan’a dış politika danışmanı sonra da dışişleri bakanı olarak hedeflerine bağlı kaldığı vurgulanıyor ve 2011’de bu gazeteye verdiği demecinde bunu

“Her durumda, her olayda bir Türk vizyonu olacak” diye açıkladığı aktarılıyor.

Financial Times, Davutoğlu’nun Kongre’deki konuşmasında, “restorasyon”a vurgu yaparak Türkiye’nin eskiden Osmanlı imparatorluğunun idaresi altında olan ülkelerde nüfuzunu artırmak, içeride de İslami değerleri yeniden tesis etmekten söz ettiğine dikkat çekiyor. (1)

Şimdi yazılanları açmak adına biraz gerilere gidiyoruz;

-“…İmparatorluğun parçalanarak, paylaşılması için 1920’de yapılan; “San-Remo Konferansında; Osmanlı Devletinin Asya ve Kuzey Afrika’da bulunan Arap toprakları üzerindeki bütün haklarından vazgeçmesi, Bağımsız bir Ermenistan’la özerk bir Kürdistan’ın kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca Osmanlı Devletinin eski Suriye topraklarında iki A tipi manda teşkil edilerek Suriye ve Lübnan’ın Fransa, Filistin’in ise İngiltere’nin idaresine bırakılması Irak topraklarının da İngiltere’nin mandasına girmesi kararlaştırıldı.”

Bu noktada bir açıklama yapılması gerekmektedir;

1920 Yılında ülkemizde işgalci olarak bulunanlar bizlere hangi şartlarda “Yeni Devlet” kurmamıza ışık yakmışlardır?

-“İslam’dan, Müslüman Ülkelerden ve Osmanlının mirasından uzak duracaksınız.”

İşte bizler bu anlayışla,  Ülkemize gelen Müslüman ve Arap devlet başkanlarından uzak durmuşuz ve bir şekilde ülkemize geldiklerinde de arkalarından teneke çalmışız!

Ve yine bu nedenle olsa gerek, Rahmetli Erbakan Libya lideri Kaddafi’yi ziyaret ettiğinden kimi medyaca kıyamet kopartılmıştır.

O Kaddafi ki, Kıbrıs harekatında ülkesinin tüm askeri depolarını bizlere açmış,

“Buralarda ne varsa sizindir!”  demiştir.

Bunları herkes öğrenmelidir.

Öğrenci Mustafa’nın öğretmeni Şimon Zwi’yi, (Şemsi Efendi’yi) torunu Ilgaz Zorlu anlatmaya devam etmektedir;

“Üç Sabetaycı Cemaat

..1924 mübadelesi sonunda İstanbul’a geldiklerinde de diğer gruplardan ayrı kalmışlar, hemen hemen yakın mahallelerde oturmalarına karşılık aralarında diyalog olmamıştır. Mezarlıklar ise Feriköy’de kendileri için ayrı olarak satın alınan bir bölümdedir. Yakubiler eğitim hususuna da oldukça önem verdiklerinden daha Selanik’teyken özel okullar açtılar. Daha sonra Hamdibeyler ismini alacak olan Selimiye mektebiyle İstanbul’da faaliyet gösteren Feyzi Ati ve Boğaziçi Koleji isimli okullar bu cemaate aitti. Bugün bile halen geleneksel olarak yaşamını sürdüren çok küçük bir Yakubî kitle bulunmaktaysa da hiçbir şekilde diğer gruplarla temasa geçmemektedirler..” (2)

..Burada da dinî merasimler ayrı ve özel bir mekânda yapılmaktadır. İslamiyet’e karşı gösterdikleri bağlılık, Yakubîler’in aksine, bir görüntüden ibaretti…

Karakaşlar’da eğitim konusunda oldukça önemli hamlelerde bulundular. Feyziye Mektepleri’nin kuruluşu yine cemaat üyelerinin desteğiyle olmuştur, İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan gazeteci Osman Nevres (Hasan Tahsin) de bu grubun bir üyesidir…

İttihat Terakki’nin Önde gelen siyasî aktörlerinden Maliye Nazırı Cavid Bey bu gruptandı. Kapancılar Karakaşlar’a “onyollu” demektedirler..” (3)

 

Devam edecek

Kaynaklar;

(1) Daha fazlası için bakınız;http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/111459/FT_den_Davutoglu_yorumu__Erdogan_in_golgesinde_olacak.html 28 Ağustos 2014

(2) Evet ben Selanikliyim, Ilgaz Zorlu A.g.e; sahife;93

(3) A.g.e: S.95

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

↓