Amerikalının 1893’te övdüğü Osmanlı Eğitimi : Bu ülkeye hizmet ediyorsanız, ananızdan emdiğiniz… (5)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Dünya genelinde hakim medyanın övdüğüne bir soru işareti koyunuz. Onların övdüğü, onların özledikleridir.

 

Kaç ilim insanı, 1870’li yıllar itibariyle, Rusya, İran, Japonya ve Almanya ile birlikte, Osmanlı Eğitim sistemini karşılaştırmıştır? Bizim bildiğimiz, böyle bir araştırmanın olmadığıdır.

Bu durumda, “Osmanlı Çağın Gerisinde Kalmıştı” demek, kasıtlı bir iftira mıdır ? Eğer ki bu, koyu bir cehaletten kaynaklanmıyorsa ?..

Veya nasılsa, “Osmanlı’ya giydirmek moda (!), biz de bu modaya uyalım”  kolaycılığı mıdır?

Ülkemizde, içerisinde bulunulan çağa göre, “Kız evlatlarımızın eğitim görmesine hangi yönetim daha fazla hizmet etmiştir ?” sorusuna, (yeterli bilgilerimiz olmadığı için, çoğunluk tarafınca) verilecek bir cevabın olduğunu düşünmüyoruz.

Dünya genelinde, “halk düşünmekte ve medya da bunları dile getirmektir”.

Bizde ise farklı olarak, “Medya düşünmekte ve halkımız bunları dile getirmektedir”.

Okumuyor, düşünmüyor, sorgulamıyor; okuyanı, düşüneni ve sorgulayanı da taşlıyoruz!

Ancak samimi vatanseverler, bırakınız taşlanmayı, haşlansalar da; ülke gerçeklerini ve ülkesine samimiyetle hizmet edenleri dile getirmeye devam edeceklerdir.

Sultan 2. Abdülhamid ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halk tarafından neden çok sevilmektedir?

Önce 2. Sultan Abdülhamid’i, Sivaslı bir Ozan’ın yaktığı bir ağıtta değerlendirelim :

Bizden selâm eylen Sultan Reşad’a*

Kınalı beşikler kaldı köşede

Sultan Hamid gerek asker yaşada

O da hal edildi** devrâna bakın.

(* Sultan 5.Mehmet Reşat, ** tahttan indirildi).

Sivaslı Ozan ne demektedir :

-Sultan II. Abdülhamid iktidarda olsaydı, çocuklar kınalı beşiklerinde yetim kalmazlardı.

Peki, gerçekten de öyle mi olurdu ?

Sultan 2. Abdülhamid, 33 yıl iktidarda kalmasına rağmen, içerisine itildiği 2 savaş (’93 Harbi* ile ‘313 Teselya Harbi**) haricinde, halkını bir sıcak çatışmaya sokmamış ve eğitimli-öğretimli altın bir nesil yetiştirmiştir.  İşte O nesil Çanakkale’yi geçilmez, Kut’ül Amare’yi de dönemin büyük devletlerine mezar yapmıştır. Milli Mücadele’yi yapan nesil, Sultan’ın yetiştirdiği öğrenciler değil midir ?

(*1877-1878 Rus Savaşı, **1897 Yunan Savaşı).

1893 Yılında yapılan Şikago Kadınlar Edebiyat Kongre’sinde, bakalım Matmazel Esmeralda, Sultan 2. Abdülhamit için ne demektedir :

1893 yılında İstanbul’da bulunan Osmanlı Kız Okulları:

İstanbul’da üç tane Osmanlı kız okulu bulunup, ikisi on sene önce Subhi Paşa tarafından açılmıştır. Bu okullar, Matmazel Kalavas ile Matmazel Hanli’nin becerikli idareleri ile oldukça düzenli bir durumdadır. Birinde yüz (100) kadar yatılı öğrenci ve diğerinde yüzondört (114) gündüzcü öğrenci vardır. Üçüncü okul ise Üsküdar’da olup, Hâlet Paşa’nın kızı olan Muhsine Hanım’ın yönetimindedir ve yüzelli (150) tane kız öğrencisi vardır.

Bu kız öğrenciler, Padişah 2.Abdülhamid’in merhametli sofrasının himâyesi altında olup, yemek ve elbiseleri 2.Abdülhamid tarafından karşılandığı gibi, kendilerine bir miktar çeyiz de verilerek evlendirilmektedir. “(1)

Sultan 2. Abdülhamid, Kız evlatlarının okumalarını teşvik için ne yapmaktadır ?

“Bu kız öğrenciler, Padişah 2.Abdülhamid’in merhametli sofrasının himâyesi altında olup, yemek ve elbiseleri 2.Abdülhamid tarafından karşılandığı gibi, kendilerine bir miktar çeyiz de verilerek evlendirilmektedir. “

 

Sivaslı Ozan Sultan 2. Abdülhamid için ne demiştir?

Bizden selâm eylen Sultan Reşad’a

Kınalı beşikler kaldı köşede

Sultan Hamid gerek asker yaşada

O da hal edildi devrâna bakın.

Peki halkımız, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı neden sevmektedir?

Sözü burada rakamlara bırakalım:

1) Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği 2002 yılında, ilköğretim okullarındaki kadın öğretmen oranı %43 iken, 2016 yılında bu oran %57’ye yükselmiştir (%32 artmıştır).

2) Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği 2002 yılında, ilköğretim okullarında her 100 öğrenciye 3,6 öğretmen düşerken, 2016 yılında her 100 öğrenciye 5,9 öğretmen olarak yükselmiştir (%64 artmıştır).

 

İlkokul ve İlköğretim okullarında okul ve cinsiyetlerine göre öğretmen ve öğrenci sayıları

Öğretim Yılı

Okul

Sayısı

Öğretmen Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

1923/’24

4 894

10 238

9 021

1 217

*341 941

273 107

62 954

33,4

1924/’25

5 987

13 822

10 480

3 342

390 368

301 381

88 987

28,2

1925/’26

5 975

14 309

10 445

3 864

406 788

313 893

92 895

28,4

1926/’27

5 995

14 231

10 864

3 367

435 563

348 978

86 585

30,6

1927/’28

6 043

15 194

10 948

4 246

**461 985

325 695

133 969

28,4

1928/’29

6 600

15 718

11 153

4 565

477 569

323 260

154 309

30,4

1929/’30

6 562

 15 308

10 898

4 410

469 071

308 028

161 043

30,6

1930/’31

6 598

16 318

11 504

4 814

489 299

315 072

174 227

29,9

1931/’32

6 713

16 973

11 810

5 163

523 611

335 921

187 690

30,8

1932/’33

6 778

15 064

10 440

4 624

567 361

366 125

201 236

37,7

1933/’34

6 383

15 123

10 320

4 803

591 169

385 247

205 922

39,1

1934/’35

6 402

15 102

10 216

4 886

647 360

426 798

220 562

42,8

1935/’36

6 275

14 949

9 996

4 953

688 102

454 128

233 974

46,8

1936/’37

6 202

14 777

9 805

4 972

714 178

473 720

240 458

48,3

1937/’38

6 700

15 775

10 483

5 292

764 691

509 949

254 742

48,5

1938/’39

7 862

17 120

11 607

5 513

813 636

547 180

266 456

47,5

1939/’40

9 418

19 063

13 306

5 757

905 139

619 246

285 893

47,5

*1923-24 öğretim yılında cinsiyet ayrımı yapılamayan 5880 öğrenci toplama ilave edilmiştir.

**1927-28 öğretim yılında cinsiyet ayrımı yapılamayan 2321 öğrenci toplama ilave edilmiştir.

Kaynak : TÜİK – İstatistik Göstergeler (1923-2009), Sy.67

İlkokul ve İlköğretim okullarında okul ve cinsiyetlerine göre öğretmen ve öğrenci sayıları

Öğretim Yılı

Okul

Sayısı

Öğretmen Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

2002/’03

35 133

373 303

212 772

160 531

10 331 645

5 503 427

4 828 218

28

2003/’04

36 114

384 170

211 527

172 643

10 479 538

5 558 195

4 921 343

27

2004/’05

35 611

401 288

216 678

184 610

10 565 389

5 587 775

4 977 614

26

2005/’06

34 990

389 859

207 223

182 636

10 673 935

5 615 591

5 058 34

27

2006/’07

34 656

402 829

209 366

193 463

10 846 930

5 684 609

5 162 321

26

2007/’08

34 093

445 452

223 406

222 046

10 870 570

5 676 872

5 193 698

24

2008/’09

33 769

453 318

224 644

228 674

10 709 920

5 553 871

5 156 049

23

2009/’10

33 310

485 677

232 948

252 729

10 916 643

5 632 328

5 284 315

22

2010/’11*

32 797

503 328

237 254

266 074

10 981 100

5 623 476

5 357 624

21

2011/’12*

32 108

515 852

238 854

276 998

10 979 301

5 622 661

5 356 640

20

2012/’13*

46 156

551 802

248 293

303 509

11 160 896

5 678 264

5 482 632

19,5

2013/’14*

45 551

569 248

252 174

313 074

11 053 315

5 612 667

5 440 648

18,5

2014/’15*

44 513

591 317

258 567

332 750

10 712 527

5 451 529

5 260 998

17,5

2015/’16*

43 865

625 641

268 940

356 701

10 572 209

5 379 106

5 193 103

16,5

*Not 1 : 2012 yılından itibaren, TÜİK tarafından ayrıldığı şekilde, “ilköğretim” yerine “ilkokul ve ortaokul” sayıları verilmiştir.

**Not 2 : 2010-2016 yılları için kadın / erkek öğretmen ve öğrenci sayıları TÜİK tarafından belirtilmemiştir.

Bu dönem istatistikleri, MEB web sitesindaki ilgili yayınlardan alınmıştır.

Kaynak 1 : TÜİK – İstatistik Göstergeler (1923-2009), Sy.68

Kaynak 2 : TÜİK web sitesi, Eğitim İstatistikleri (2010-2016 için)  http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1606

Kaynak 3 : MEB web sitesi, Milli Eğitim İstatistikleri.

 

Teşekkür: Konu ile ilgili makalelerin ve belgelerin; İngilizceden Türkçeye tercüme edilmesinin yanında orijinal belgelerin günümüz Türkçesine çevrilmesine değerli katkılarından dolayı Evladım Yılmaz Tamer Argüç’e teşekkür ediyorum.

www.canmehmet.com

Resim: Tarafımızdan düzenlenmiştir.

Kaynaklar:

(1) Daha fazlası ve kaynakları için bakınız: http://www.canmehmet.com/haksizlik-karsisinda-susmayan-dilsiz-seytan-olmayan-matmazel-esmeraldaya-vefa-borcumuzdur-2.html

*Not 1 : 2012 yılından itibaren, TÜİK tarafından ayrıldığı şekilde, “ilköğretim” yerine “ilkokul ve ortaokul” sayıları verilmiştir.

**Not 2 : 2010-2016 yılları için kadın / erkek öğretmen ve öğrenci sayıları TÜİK tarafından belirtilmemiştir. Bu dönem istatistikleri, MEB web sitesindaki ilgili yayınlardan alınmıştır.

Kaynak 1 : TÜİK – İstatistik Göstergeler (1923-2009), Sy.68

Kaynak 2 : TÜİK web sitesi, Eğitim İstatistikleri (2010-2016 için)  http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1606

Kaynak 3 : MEB web sitesi, Milli Eğitim İstatistikleri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Osmanlının Eğitim Reformları : Ey (kimi) Akademisyenler ! Bu kadar büyük iftira ve çamur ile nerede yatacaksınız (6)

Paz Ağu 20 , 2017
Önceki Yazı Sonraki Yazı   Osmanlı devletinin reform sürecine baktığımızda bizi hayrete düşüren şey, eğitim ve meslek alanında kadınların sağladığı gelişmenin, Batı’daki örneklerini ne kadar yakından izlediğidir. (*) … Osmanlı için  “halkı çağdışı bıraktı, kızlarımızı okutmadı…” diyen, (kimi kendine !) aydın / yazarlara hediyemizdir!   1863 yılında, İstanbul’daki İslam Cemaatine […]

Eğitim

↓