Almanlar Versay Antlaşmasını Değiştirir De, Türkiye Lozan’ı Değiştiremez mi? (1/2)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı
Dünü karanlık olanlara aydınlık bir gelecek yoktur.

 

I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Almanlar, galiplerle (beş ayda) Versailles Antlaşması’nı imzalayarak, ağır bir yükümlülük altına girerler. Aynı savaşta Osmanlılar da yenilmiş ve galiplerle ancak beş yıl sonunda bir anlaşma imzalayabilmiştir. Almanlar, yaptıkları (Versay) antlaşması için “yıkım” tabirini kullanırken; bizler nedense Lozan için “Zafer” iddiasında bulunuruz.

İki bölümlük yazı dizisinde, bu iki antlaşma sorgulanacak ve karar, ker zaman olduğu gibi okuyanın basiretine bırakılacaktır.

* * *

…I. Dünya Savaşı’nı resmen sona erdiren (Versaille) antlaşma, 10 Ocak 1920’de yürürlüğe girdi. Ancak antlaşma, savaşın mağlubu Almanya için ağır koşullar içeriyor, Almanya’nın siyasi ve ekonomik yetkilerini büyük oranda kısıtlıyordu…

Almanya’nın Versay Antlaşması’nı kabul etmesi, ülke içinde en sol görüşlü olanlardan en sağ görüşlülere kadar, tüm siyasiler tarafından sert şekilde eleştirildi. Almanya’da neredeyse iç savaşın eşiğinde olan halk, Versay Antlaşması’nın dayatmalarına karşı birlik oluşturdu. Dönemin Sosyal Demokrat bakanlarından Gustav Bauer, meclisteki açıklamasında :

“Almanya Cumhuriyeti’nin hükümeti, savaşa Alman halkının neden olduğunu kabul etmeden, barış antlaşmasını imzalamaya hazır. İmzalayacağız. Bu benim, size bakanlar kurulu adına yaptığım öneridir. Artık yeni bir savaşa giremeyiz, kendimizi savunacak durumda değiliz. Ancak savunmasız olmamız, onursuz olduğumuz anlamına gelmez” demişti.

_Antlaşmanın Şartları_

İtilaf Devletleri’nin Almanya’ya getirdiği yükümlülükler oldukça ağırdı. 440 maddelik antlaşmanın şartlarına göre :

– Almanya mecburi askerliği kaldırmak, ordusunu 100 bin kişi ile sınırlamak zorundaydı.

– Bütün savaş gemilerini İtilaf Devletleri’ne veren Almanya, bundan böyle gemi ve uçak da yapamayacaktı.

Antlaşma, coğrafi bakımdan da kimi düzenlemeler içeriyordu :

Buna göre, Almanya Alsas-Loren’i ve Saar Bölgesi’ni (Saarland) Fransa’ya bırakacak, ancak Saar bölgesinin kaderi 15 yıl sonra yapılacak halk oylaması ile tayin edilecekti. Ekonomik bakımdan da antlaşma, Almanya’nın pek çok yetkisini kısıtlıyordu. Doğudaki önemli tarım alanları ve üretim yerleri elden çıkıyor, ayrıca Almanya’dan ‘tamirat borcu” adı altında 132 milyon altın markı -yaklaşık 300 milyon euro- savaş tazminatı talep ediliyordu…’ (1)

* * *

Almanya’nın yenilgisi ile sonuçlanan savaş, beraberinde büyük ölçüdeki toprak kayıpları ve ağır ekonomik yükler getirir. Bunların yanında tüm Alman Halkının “savaş suçlusu” kabul edilmesi, Almanya’da milliyetçilik akımlarını güçlendirerek Hitleri iktidara taşır.

* * *

“…1933’de başa gelen Adolf Hitler; ordunun 3 katı nüfusa ulaşması için emir verdi, Versay antlaşmasıyla 100.000 kişi ile sınırlandırılan ordu, 1934 Ekim’inde 300.000 kişi olmuştu. Bu gelişim, ilk başta muazzam bir gizlilikle yürütüldü. Amiral Raeder’e, -deniz kuvvetlerinin şefi-, büyük savaş gemilerinin inşası için emir verildi. Bu gemilerin standartları, Versay antlaşmasının kısıtladığı boyutların üzerinde, ulaşabilen maksimum boyutlarda olacaktı.

Denizaltıların inşası da Versay antlaşması ile yasaklanmıştı ama Hitler için bu bir engel değildi, denizaltı inşasına da başlanılmıştı. Denizaltıların her bir parçası, farklı gemiliklerde üretilip montaja hazır hale getiriliyordu. Bu da gizlilik stratejisinin bir parçasıydı. Bunların yanında Hitler, Goering’e hava kuvvetleri pilotlarının eğitimi ve askeri uçakların dizaynı görevini verdi. 1935 yılının Mart ayında Hitler, bir kumar oynamaya karar verdi. Hitler, Goering’i yetkilendirerek, Alman hava kuvvetlerinin varlığını İngiltere ve Fransa’ya bildirmesini istedi. Bu şekilde bu İngiltere ve Fransa’nın bu gelişime karşı tepkilerini ölçecekti.

Bu gelişimin Versay antlaşmasına direk bir karşı çıkış olmasına rağmen, İngiltere ve Fransa’dan ufak bir tepki geldi. Bunun nedenlerinden biri de, bu gelişimin bu devletler tarafından zaten bilinmesiydi. Hafif bir tepkiyle karşılaşan Hitler, daha ileriye gitmek için bir nevi cesaretlendirilmiş oldu. Birkaç gün sonra Hitler, bir kumar daha oynadı ve açıkça ordusunun tanıtımını yaptı. Ordu 36 bölük ve yarım milyon adamdan oluşuyordu. İngiltere ve Fransa’dan yine zayıf bir tepki geldi ve bu zayıf tepkiler adeta Hitlere kumarı kazanmanın rahatlığını veriyordu. (2)

* * *

Yukarıdaki açıklamalara bir husus daha ilave edilmelidir : I. Dünya Savaşı’ndan ağır yenilgi (ekonomik yıkım)  ile çıkan Almanya’nın, kısa sürede nasıl olup da, ikinci bir büyük savaşa hazırlanabildiği sorusuna verilecek cevaptır.

Eğer Hitler (Almanlar), uluslararası finans çevrelerinin, bankacıların onayını almamış olsalardı, Versay Antlaşmasını ihlal edebilir miydi ?

Yaygın ifadesi ile, eğer dünya para piyasasını (ağırlıklı olarak) Yahudi Bankerler kontrol ediyor iseler, nasıl olur da mali açıdan destekledikleri Hitler’in, Yahudileri fırınlarda yakmasına göz yumabilirler ?

Burada, Yahudilerin (Filistin’de kurulma aşamasındaki) İsrail’e göçüne, örtülü zorlama / destek mi vardır ?

* * *

“…I. Dünya Savaşı sonunda, 2 Kasım 1917’de İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour’un girişimiyle, Balfour Deklarasyonu süreci başlatıldı. Milletler Cemiyeti 1920 yılında, Filistin üzerinde İngiliz mandasını tanıdı. Bundan sonra kurulan bir Yahudi bürosu, İngiltere nezdinde Yahudi haklarını temsil etmeye başladı.

Bundan sonraki yıllarda Siyonistler, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan Yahudi topluluklarını -devlet kurabilmek için etkili bir nüfus oluşturmak gayesiyle- Filistin’e göçmeleri için ikna etme çabalarına girişti. Nazi Almanyası’nın, 1930’lardan 1940’ların ortalarına kadar Yahudilere soykırım uygulamaya başlamasıyla, Filistin’e büyük bir Yahudi göçü başladı.” (3)

* * *

Devam edecek…

– Türkiye, Son Osmanlı Meclisi’nin ettiği yemindeki (Misak-ı Milli) sınırlarına, şimdi ulaşabilir mi ?

 

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızca hazırlanmıştır

Kaynaklar :

(1) Deutsche Welle Türkçei, Michael Marek / Çeviri: Başak Özay, Editör: Hülya Topcu http://www.dw.com/tr/versay%C4%B1n-90%C4%B1nc%C4%B1-y%C4%B1l%C4%B1/a-5102651

(2) http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/versay-antlasmasi-376

(3) https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZJbR8eXDQv4J:https://tr.wikipedia.org/wiki/%25C4%25B0srail+&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Lozan Antlaşması, İmparatorluğun ve Milletin Dönüştürülmesi Karşılığıdır. Bu Nedenle Değişiyor (2/2)

Per Şub 1 , 2018
Önceki Yazı Sonraki Yazı   “Türkiye’nin yakın gelecekte bakacak olduğu yer Doğu değildir. Ankara Hükümeti’nin amacı; Osmanlı İmparatorluğu’nun bitmiş olan rüyasındaki gibi Batı’daki Asyalı bir güç olmak değil, Asya’da Batılı bir güç olmaktır.” (1) … “Türk Hükümeti, İlerlemenin Gerçek Yolu Olarak, Halkına Amerikanlılaşmasını Emrediyor. (Amerika) Birleşik Devletler’in etkisi, neredeyse hiçbir […]

Eğitim

↓