ABD’nin en iyi üniversitesinde Türkler hakkında 20 yıl ara ile üç anket yapılır…

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

ABD’nin Princeton (*) Üniversitesinde öğrenciler arasında yaklaşık 20 yıl aralıklarla, (1933, 1951 ve 1969’da) üç defa tekrarlanan bir anket yapılır. Çalışmanın konusu; “Öğrencilerin, Türkler, Çinliler, Almanlar, Amerikalılar, İngilizler, Japonlar, Zenciler ve İtalyanlar hakkında ne tür önyargılara sahip olduklarını” tespit etmektir.

84 çeşit kişilik özelliklerine yer verilen ve haklarında önyargısı öğrenilmek istenen ve yukarıda isimleri verilen uluslar ile etnik gruplarla ilgili araştırma sonuçları şöyle çıkmış:

Birinci sonuç: Yirmi yıl aralıklarla yapılan araştırmada, önyargıların zaman içinde fazla değişmediği gözleniyor

İkinci olarak: Önyargıların neler olduğuna gelince; -Bizimde sahip olduğumuz önyargılar gibi-,

– Japonlar hakkında çalışkan,

– Zenciler hakkında tembel,

– Çinliler hakkında geleneğe bağlı,

– Almanlar hakkında bilimsel,

– Amerikalılar hakkında materyalist,

– İngilizler hakkında soğuk ve

– Türkler hakkında ise; zalim, saldırgan ve tembel, hatta dindar şeklinde önyargılara sahip oldukları tespit edilmiş.

Buradaki dindarlıktan kasıt, “aşırı dinci” (din adına teröre bulaşma eğilimi gösteren) anlamında kullanılıyor.

Bu sonuçlar ilginç bir noktayı ortaya çıkarıyor. Esasen araştırmacılar da bunu merak ediyorlar ve deneklere; “Türkleri tanıyor musunuz?” şeklinde bir soru yöneltiyorlar.

Deneklerin hemen hemen hepsi “Daha önce Türk görmediklerini” söylüyorlar Bunun üzerine kendilerine,

-“Türkler hakkında bu yargılara nereden vardıkları” soruluyor.  Denekler,

– “Kulaktan dolma, basma kalıp bilgilerle bu yargılara vardıklarını” söylüyorlar Yine bu sonuçların ilginç olmasının bir diğer yönü de, özellikle bu araştırmanın ikincisinin ve üçüncüsünün yapıldığı 1951 ve 1969 yıllarında, Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin müttefiki olması.

Çünkü 50’li yıllardan sonra Türkiye, NATO’nun önemli bir üyesi olarak ABD ve Batı’nın bölgede çıkarlarını gözeten bir karakol ve Batı’ya yönelik saldırılara karşı da kalkan vazifesi görmekte…

Batı ile müşterek kader birliğini paylaştığımız bütün bu tür ilişkilere ve Türkiye’nin diğer Batılı devletlerle birlikte Kore’ye asker göndermesine rağmen, Türkler hakkındaki bu son derece olumsuz önyargılar bilim adamlarınca çok büyük bir şaşkınlıkla karşılanıyor.

Meselenin bir diğer yönü, biliyorsunuz Amerika, II. Dünya Savaşı yıllarında Almanlar ve Japonlarla büyük bir savaş yaşadı.

Bu savaşa rağmen Amerikalılar, Alman ve Japonlar hakkında çok daha olumlu kanaatlara sahipken, o tarihe kadar bir tek Amerikalı bile öldürmemiş olan Türkler hakkında böylesine olumsuz imaj sahibi olmaları elbette şaşılacak ve araştırılması gerekecek bir durumdur.

Türkler hakkında tarihten gelen ve asırlar içinde pekişen olumsuz bir önyargı var. Geçmişten gelen bu tarihî olumsuz önyargının Batı ile kurduğumuz yakın ilişkiler içerisinde zaman içinde değişmesi gerekiyordu. Ama değişmedi.

Aksine, bu olumsuz imajın sürekliliğinin sağlanması için Batılı ülkelerin okul ders kitapları Türk düşmanlığını ve Türkiye ile ilgili yanlış bilgileri “sürekli işlenmeye de devam etti.

İlginçtir, Türk insanının ilk kez ayak bastığı ülkelerde bile, daha önce hiç Türk görmedikleri halde Türk insanıyla ilgili bir takım kanaat sahibi oldukları görülmüştür.

Üzülerek belirtelim ki, bu kanaatin olumlu olduğunu söylemek mümkün değildir

Türk Milleti, özellikle de Türkiye hakkında kökleri çok eskilere dayanan olumsuz bir kampanya yürütüldüğü bir vakıadır.

Dünyanın dört bir yanında, siyasetçisi, sanatçısı, edebiyatçısı, tarihçisi, araştırmacısı vb.  hemen tüm çevrelerde. “Türk imajı” nın olumsuz olması konusunda asırlardır insanları yanlış yönlendiren bilinçli bir şartlandırma yöntemiyle karşı karşıya olduğumuz aşikârdır. (1)

– Bizler bu anlatılan özelliklere sahip miyiz?

– Tarihte, bizleri ve diğer milletleri yaşananlarla değerlendirdiğimizde, ne yapmışız ki, İngiliz, Fransız, Amerikalı ve Almanların yaptıklarının yanında bu kadar olumsuz bir imajı hak etmiş olmalıyız?

– Bizler de diğer milletleri, bizleri gördükleri gibi mi görmekteyiz?

– Özellikle Hıristiyan Batının bizler hakkında bu olumsuz kanaatların altında gerçekte yatan nedenler nelerdir?

(1) “Türkiye’nin imajı” Dr. Osman Özsoy

(*) ABD’nin en iyi üniversitesi Princeton,

“ABD’de yapılan ”ülkedeki en iyi üniversiteler” sıralamasında, Princeton Üniversitesi birinci oldu. U.S. News&World Report dergisinin yaptığı sıralamada Princeton, birinciliğini sekizinci yılda da korurken, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Princeton’ı sırasıyla Harvard ve Yale üniversiteleri izledi.

ABD’deki en iyi 10 üniversite:

1- Princeton Üniversitesi

2- Harvard Üniversitesi

3- Yale Üniversitesi

4- Stanford Üniversitesi

5- Pennsylvania Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü

7- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

8- Duke Üniversitesi

9- Columbia Üniversitesi

10-Chicago Üniversitesi (*)

(*) CNN TÜRK /20 Ağustos 2007/Milliyet.com.tr

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SPAM ENGELLEME SORUSU

*

Next Post

Cumhuriyetin ilk yıllarında yerli uçak ürettik mi?

Paz Şub 12 , 2012
Önceki Yazı Sonraki Yazı Bu soruya doğruların öğrenilmesi adına, Hava Kuvvetleri ile savunma sanayi müsteşarlığının yayınlarından ve araştırmalarından hareketle cevap verilmeye çalışılacaktır. “Dünyanın ilk askerî havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin tarihçesi, 1909 yılına kadar uzanmaktadır… Millî savunma bakımından, havacılığın gelecekteki önemini gören Harbiye Bakanı Mahmut Şevket Paşa, konuyla […]

Eğitim

↓