“Anayasa Değiştirilemez !” Diyenler : Avrupa Birliği’ne Girersek, Anayasa’nın Değişeceğini Bilmiyorlar mı?

 

 

Cumhuriyet yönetimlerinde Halk, dilediğinde Anayasayı değiştirebilir. Buna engel olabilecek bir güç yoktur. Ancak Halk, mevcut Anayasa ile özgür; hukukun üstünlüğü ile adaletin sağlandığına inanıyor, inanç hürriyetine sahip olduğunu düşünüyorsa, neden yeni bir Anayasa yapılmasını ve değiştirilmesini istesin ? Demek ki, Anayasa değişiklikleri isteği bir ihtiyaçtan kaynaklanmış olmalıdır.

Örnek :

“Türkiye’nin AB’ye üyeliği, mevcut anayasamız ile mümkün değildir…

Çünkü Anayasanın 6’ncı maddesi­nde ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk milleti, egemenliğini, Anayasa’sının koyduğu esaslara göre, yetkili or­ganları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa­’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz’ denilmektedir. Ancak : ‘Türkiye’nin AET’ye tam üye olarak ka­tılması halinde, Roma Anlaşması’nı ve AET or­ganlarının yapmış olduğu tasarrufları kabul et­mesi gerekmektedir. Böyle bir kabul, bazı ege­menlik yetkilerinin AET organlarına bırakıl­masını, bazı yetkilerin ise katılma ile birlikte, artık katılan devlet tarafından kullanılmama­sını zorunlu kılmaktadır.’ ” (1)

* * *

Bu, açık ifadesi ile, “egemenlik hakları”nın devredilmesidir.

Bu konuların kamuoyunda tartışılmasını önlemek veya bu konuları tabu haline getirmek, maksatlı değilse, halkın düşünme ve ifade hürriyetine kısıtlama getirmek, yönetime katılmasına engel olmaktır.

Halkın Yönetime Katılması anlamında, kendisini ilgilendiren konularda tartışmaya katılması ile düşüncelerini ifade etmesi neden önemlidir ?

– Ülkemizde ilk “Halk İktidarı”, AKP ile başlamıştır. Nasıl yani ? AKP’den önce, Halk iktidarda değil miydi ?

– Sizce yapılan bu darbelerin gerçek sebebi, “Cumhuriyet, Lâiklik” veya benzeri uydurma bahaneler midir ? Yoksa Halkı iktidardan indirmek için yapılan iç – dış kumpaslar mıdır ? 15 Temmuz 2016, Batılıların Darbesi de dahil. 28 Şubat 1997’de gerçek darbenin Anadolu Sermayesi’nin yediğini kaç kişi bilmektedir ?

– Bu ülkede Rahmetli Erbakan ile ilk halk iktidarı kurulmaya çalışılmış,fakat kendisinin başına gelmeyen kalmamıştır.

* * *

Şimdi biraz gerilere giderek, medyada fazla dillendirilmeyen bu konuların üzerine açalım.

Konu netameli olduğu için, kaynağını peşinen verelim :

Alıntı yapılan eser : “Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi”. Yazar : Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN. Nisan 2014. s.13-14-15.

“…Türk toplum yapısında, özellikle Osmanlı’dan itibaren gözlenen merkez-çevre diyagramı, bu gelenekli Oğuz-Türkmen yapılaşmasının bir ürünüdür. Oğuz merkezi (center), Türkmen ise çevreyi (periferiy) temsil etmek suretiyle, tarihsel bir ayrışımın yolunu açmıştır. Oğuz-Kentli yaşam biçimi, Osmanlı düzeninde zamanla yabancılaşarak, Yabancı Soyluların arenası konumuna dönüşmüş ve böylece, gelenekli Osmanlı toplumuna özgü Merkezi Sınıf asli kimliğini yitirmiştir. Bu açıdan bakıldığında, Türk toplumunun gelenekli yapısal sisteminde yönetici tabaka amalgamasyona uğramıştır. Aydın sınıfın bu toplumsal metabolizmasında Osmanlı’dan günümüze değin Patrimonial kimliğini sürdüren etkileşimleri üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir toplumsal trajedidir. Böylece, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet, bu azınlık grupların en tepede yaşantılarıyla aydın sınıfın egemenliği altına girmiştir. Bu oluşumu, kendisi de İbrani kökenli olan Ilgaz Zorlu tüm ayrıntılarıyla kamu oyuna sunmaktadır.

Nitekim, bir zamanlar Sabatay kökenli olduğunu ileri süren, ancak son günlerde asli kökenine dönüş kapmış olan İbrani profilinin temsilcisi Ilgaz Zorlu’nun bu görüşleri, Türk toplumunun anatomisine açıklık kazandırması bakımında kayda değer. Bir duruşma döneminde, Adliye’de (Ilgaz) Zorlu, savunmasını yürütürken bakınız aydın sınıfın profillerine nasıl değiniyordu: ‘…Rahşan Ecevit’in asıl isminin ‘Raşel’ ve Sabetaist olduğunu vurgulamak isterim.’

Benzer şekilde Ilgaz, gazeteci Mehmet Barlas’ın eşi Canan Barlas için de Sabetaist asıllı açıklamasını yapıyor. Yine Zorlu ya göre : Türk Masonlarının büyük çoğunluğu Sabetaistlerin ‘Kapani’ kolundan geliyor. Fahri Korutürk başta olmak üzere, Türkiye’de seçilen Cumhurbaşkanlarının önemli bir kısmı da Sabetaisttir.Türkiye’de ‘islâm inancını’ baskı altına alarak devre dışı bırakmayı amaçlayan ‘katı laiklik’ söylemleri ve ‘ATATÜRKÇÜLÜĞÜN DÎNE KARŞIYMIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNDE’ Sabetaistlerin önemli yönlendirmesi vardır. Türkiye’de ordu kumandanlarından önemli bir kısmı da Sabetaist inancına bağlı. İstanbul’da Sabetaistler için Bülbülderesi mezarlığı var. Ve ilginç yazılar, görüntüler yer alıyor’.

Ilgaz Zorlu, bu açıklamalarından dolayı mahkemede yargılanmış ve savunmasını ayrıntılı olarak sürdürmüştür.

Türkiye’de, binlerce Sabetay inancın(a sahip olanlar)dan, İbrani dinine mahkeme kararı ile geçen tek şahıs da yine Ilgaz Zorlu’dur. Aşağıda Ilgaz Zorlu’nun 2000 yılında mahkemeye yansıyan duruşmada, Türkiye deki Gizli Sabetaistlerin aktivitizmini belirten mahkeme savunması, yine aynı şekilde Aydın Sınıfın Anatomisi’ni belirlemesi açısından dikkat çekici olsa gerek :

‘…Ben sayın Can Paker’e hakaret etmedim. Ben sadece kamuoyunda meydana gelen ve Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ile Yeni Şafak Gazetesi yazan Mehmet Barlas arasında vuku bulan Sabetaycılık tartışmalarında, milletimizin gerçekleri görmesi için açıklanması şart olan bazı gerçekleri açıkladım. Bu konunun en iyi anlaşılabilmesi için; meydana gelen olayların tarihi sürecinin tam olarak bilinmesi gerekmektedir.

Bu da özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sabetaycı cemaatin resmi adayı olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sayın İsmail Cem’in etrafında dönen tartışmalar sonucunda kendisinin seçilememesi üzerine, bu Cemaate mensup olan kişilerin başlattıkları bir kampanyanın neticesidir. Bu sebeple hiçbir hakaret isnadı olmayan ve tamamen bana ait olan ifadelerin açıklanmasını savunmamda yapacağım. Yalnız dava öncesinde bir kuşkumu dile getirmek isterim: Kendisi de Sabetaycı kökenli olan sayın Rahşan Ecevit’in 1970’ü yıllardan itibaren kurduğu ve bugün Türkiye Devleti’nin hükümetinde bulunan bu siyasi ekibin, dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni bir başka ülkenin mandası altına sokma fikrinde olan bu kişiler : Can Paker, Prof. Asaf S. Akat, Kemal Derviş, Hasan Bülent Tanla, Prof. Ahmet Yücekök isimli kişilerdir. Sayın devlet bakanı Kemal Derviş Türkiye’ye geldiğinde, basında da yeraldığı şekilde istanbul’da Sayın Paker’le uzun uzun görüşmeler yapmış, sayın Asaf Akat’ın evinde misafir olmuş ve ekte fotoğrafları verilen Şişli Terakki Vakfı Genel Kurulu üyeleriyle de muhtelif ilişkiler kurmuştur…

…keza bu ülkede: “Ben Sabetaycıyım, Baskı Görüyorum” sözlerini ABD’de bir gazetede açıklayan ve Türkiye’de günlerce Hürriyet Gazetesi’nde sözleri konu olan Halil Bezmen gibi bölücü sabetaycılara hiçbir şey yapılamamıştır. Eğer bu sözleri bir Kürt asıllı ya da Ermeni asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı söyleseydi, D.G.M. Savcıları bu kişiler aleyhinde davalar açmazlar mıydı ? Aralarında Tansu Çiller, İsmail (Şamuel) Cem ipekçi, Rahşan (Raşel) Ecevit, Kemal (Samuel) Derviş gibi Türkiye’nin yönetim kademelerine gelmiş kişilerin bulunduğu bu cemaate mensup olan kişiler, Türkiye Devleti’nde, devlete anayasanın üstünde muamele görmektedirler. Bu husus Türkiye’de azınlıklara baskı olduğunu sık sık tekrarlayan Avrupa memleketleri karşısında, mutlaka ve mutlaka bilinmesi gereken bir husustur” (2)

* * *

Yukarıdaki açıklamalara bir ilave gerekli midir ? Değildir. Bir husus hariç…

Adnan Menderes, İzmir Amerikan Koleji’nden mezundur.

Bülent ve Rahşan Ecevit, İstanbul Amerikan Robert Koleji’nden. Tansu Çiller ve İsmail Cem İpekçi de aynı şekilde.

Misyoner Cyrus Hamlin’in kurduğu Robert Koleji mezunlarına, ünlü “Türkçü” Halide Edip Adıvar’ı da ilave edelim.

Sonsöz:

Hiç kimse, görmek istemeyen biri kadar kör değildir.

www.canmehmet.com

Resim:

Kaynaklar :

(1) Daha fazlası için bakınız : Prof. Dr. Rıdvan Karluk. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, 13 Ekim 2014.  http://akademikperspektif.com/2014/10/13/avrupa-birligi-uyelik-surecinde-egemenlik-devri-ve-yeni-anayasa/

(2) Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi. Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN. Nisan 2014. s.13-14-15.

Kimliklerimizin Nasıl Oluştuğunun Farkında mıyız (2)

 

 

Para, Cinsiyet ve İktidar” sözlerini duyduğumuzda, bunlara hangi anlamları yükleriz? Yüklediğimiz anlamlar; “ailemizden, çevremizden ve okuldan öğrendiklerimizin toplamı” mıdır ?

“Kimlik”, genel ifadesi ile “toplumsal bir varlık olarak insanın, nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü” (1) olarak tanımlanmaktadır. Tanımlanmaktadır da… Bu nitelik ve özellikler nasıl oluşmakta, oluşturulmakta veya dayatılmaktadır?

“Kimlik”, sadece bir insana özgü değildir. Toplumların, milletlerin de (Kollektif Bellek – Ulusal Kimlik – Etnik ve Dinsel Aidiyet) (*) ortak kimliği vardır.

* * *

Yeni Doğmuş Bir Bebekte Kimlik Oluşumu

Kimlik, (Tarihsel ve Psiko-Sosyal) bir veri bankasının üzerine inşa edilmektedir. Kimlikleri değiştirmek için, insanın özelliklerini oluşturan değerlerin (tarihinin ve değerlerinin) değiştirilmesi gereklidir.

Bu noktada bir ilim insanının yazdıklarına yer verirken, yorumunu okuyanlara bırakıyoruz :

“…Son yıllarda Cumhuriyet Türkiyesi’nin üstünden atlayıp ve yüzyıl öncesinden geriye doğru giderek kimlik arama girişimlerinin, dolayısıyla din ekseninde oluşturulmaya çalışılan bir üstkimlik girişiminin ne denli yapay ve zorlayıcı bir arayış olduğu böyle bir çalışmayla ortaya çıkmaktadır. Şüphesiz, dini aidiyet, kimliğin bir parçası olabilir. Ancak onca devrim ve evrimlerden sonra, Bilgin’in bu kitabından çıkardığımız sonuç gereği, inşa edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yerine Osmanlı Özlemi yaratmanın ne denli ideolojik bir kimlik inşa etme anlamına geleceğini, tarihsel akışın aksi yönünde gideceğini ve Cumhuriyet Türkiyesi’nde elde edilmiş kazanımlara ters geleceğini unutmamak gereklidir.” (2)

* * *

Hepimiz bir şeye inanır ve ibadet ederiz.

Bu para da olabilir; cinsiyet, iktidar veya yaratıcı da.

Peki, neye ve neden ibadet ettiğimizi hiç düşündük mü ?

Veya ibadet ettiklerimizin (değer verdiklerimizin) bize neler sağladığını ?

İnsanı (kimliğini); önceliği verdiğinde / değer verdiğinde (nesnede / kişide / inançta) görebilirsiniz.

* * *

“Ey İnsan, Kendini Tanı (Bil) !”

Kendini tanımamış, anlamlandıramamış bir insanın, çevresini anlamlandırması mümkün müdür ?

Peki, insan kendisini – kimliğini nasıl tanıyacak ? Bakınız bu konuda Yunus Emre ne demektedir :

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır.

Demek ki, insanı kendisini tanıması, bilgi edinmesine ve bilgiyi işlemesine bağlıdır.

* * *

Bitirirken…

Para, Cinsiyet ve İktidar”, bize ne ifade etmektedir ?

Değerlerimiz, ilkelerimiz (karakterimiz); yaşamımızda bize nelere izin vermekte veya engel olmaktadır ?

Sonsöz:

Kendisini / kişiliğini ve yeteneklerini öğrenememiş birisinin, huzurlu ve mutlu bir yaşama sahip olması mümkün değildir.

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızdan düzenlenmiştir.

Açıklama ve Kaynaklar :

(*) Kimlik İnşası. Nuri Bilgin. Aşina Kitaplar, Ankara, 2007. s.329.

(1) Türk Dil Kurumu.

(2) Geçmişi Güncelleştirmek. Salih Özbaran. s.115. (Yazarın alıntı kaynağı : “Kimlikler Basit Birer Etiket Değildir”. Kimlik İnşası. Nuri Bilgin. Aşina Kitaplar, Ankara, 2007. s.329).

Değerlerimiz, İnançlarımız Ve Karakterimiz Nasıl Oluşmaktadır ? (1)

 

Bir insanın sorgulamasını (düşünmesini) önlerseniz, onun “İnsan” tarafını yok edersiniz. İnsan ancak okuyarak, araştırarak ve sorgulayarak, kendini (benliğini) tanıyabilmektedir.

Bu yazı dizisinde sorgulayacaklarımızın başında, değerlerimizin oluşması gelecektir. Çünkü bunlar bizi, hayal ettiğimiz yaşama hazırlamakta ve ahlâki rehberlerimiz olmaktadırlar.

Değerlerimizin (ilkelerimizin) oluşma (kuluçka) döneminde; aile, çevre ve okul, hayatımıza hangi seviyede katkı sağlamaktadır ?

Bu manâda yabancı okullar, eğitim-öğretim programları ile hedef ülke çocuklarını neye, nasıl hazırlamaktadır ?

* * *

Yaşadığımız olaylarda; ilkelerimiz mi eylemlerimize yön vermektedir, yoksa eylemlerimiz mi ilkelerimize ?

Elbette ki ilkelerimiz, eylemlerimize ve kararlarımıza yön vermektedir.

Bu doğrultuda, öncelikle değerlerimizi öğrenerek, bu şekilde kendimizi tanımlayabiliriz.

* * *

İlk defa karşılâştığımız birine önce selam verir, arkasından da ismimizi söyler ve gerekirse, mesleğimizi de ilave ederiz, değil mi ?

Peki, bu sıralama dünyanın her yerinde her kültüründe böyle midir ?

Örneğin Japonya (Uzakdoğu), Afrika, Asya veya Anadolu’da ?

Elbette farklıdır; her kültür, kendi değerleri ile yaşayanına yön vermektedir.

Peki ülkemizdeki Yabancı Okullar, öğrencisine hangi kültür değerlerini vermekte, öğretmektedir ? Yerel değerleri mi, yoksa kendi değerlerini mi ?

* * *

— Dünya Görüşlerimizde İnançlarımızın Yeri —

Kişi, “para, cinsiyet ve iktidar” kelimelerini duyduğunda, bunlara hangi anlamları yüklemektedir ?

Makyavel’in : “Kazanmak için her yol geçerlidir” şeklinde olan felsefesi, herkes için geçerli olabilir mi ?

İnsanlar; “İyi, “Kötü”, “Ahlaklı / Ahlaksız” anlayışlarında, aynı paralelde midirler ?

Yukarıdakini sorgulayanlar, kendilerini tanımada büyük bir ipucu yakalamış olacaklardır.

* * *

— Kimliklerin İnşası Ve Devlet —

Bu konuya Türk Milleti’ni örnek vererek konuya girmiş olalım.

Tarihte, diğer ülkelerin, Türklerin (Müslüman olmalarından önce ve sonra) haklarında yaptıkları değerlendirmeleri vardır. Burada anlaşılması gereken; inançların, milletlerin kimliklerinin ve karakterinin üzerinde etkili olduklarıdır. Peki, devletlerin inançları / değerleri, neye / kimlere göre oluşmaktadır ?

“…Fransa’daki Cumhuriyet modeliyle, Türkiye’deki Cumhuriyet modeli arasında hiçbir benzerlik yok mudur ? diye sorulabilir. Olmaz mı, elbette vardır. Özellikle de III. Cumhuriyet ile bizdeki Cumhuriyet’in hedeflerinden bazılarında, nerdeyse örtüşür durumdadırlar.

Fransa’daki Katolik Kilisesi’nin toplum, tarih ve hukuk üstündeki tartışılmaz etkisi ve ağırlığı, işte bu dönemde ancak kırılabilmiş ve Katolik Kilisesi, belirli sınırlar içinde kalması kaydıyla, faaliyetlerini sürdürebilmiştir.

Fransa, bu gelişimi Masonlara borçludur. Fransa’da Masonluk tarihi konusunda en önde gelen isimlerden olan Emmanuel Thiebot’un belirttiğine göre Masonlar, sanıldığının tersine Fransız İhtilali’nde değil, ondan sonra yaklaşık 90 YIL SONRA GERÇEK ETKİLERİNİ GÖSTEREBİLMİŞLER ve Kilise’nin üstünlüğüne son verebilmişlerdi.

Fransa’da Masonlar, III. Cumhuriyet’te tam dokuz bakanlığı almışlardı. O dönemin Fransa’sında 28 milyon kişi yaşıyordu ve çoğu Paris’te olan 1.500 Locada, kayıtlı 30.000 Mason vardı ve bunları %28’i ordu içindeki üst rütbeli subaylardan oluşuyordu.

Bu dönemde Fransa’da yürürlüğe konulan slogan şöyleydi : ‘Fransa’yı Cumhuriyet yapın, Cumhuriyeti de Lâikleştirin’.

Bu fikir Türkiye’de de yürürlüğe konulmuştur. Yeni Türkiye Cumhuriyetleştirilmiş, Cumhuriyet de Lâikleştirilmiştir. Fransa ile aramızdaki benzerlik bundan ibarettir.” (1)

(Canmehmet) 20. asrın başında, Rusya ve Osmanlı Devleti’nde askeri darbelerini yapanlar da Mason Subaylardır.

1905 (Rus) ve 1908 (Osmanlı) hareketleri hakkında : “…Rus ve Osmanlı İmparatorluklarında, tabandan gelerek saltanat güçlerini dize getiren ilk siyasal ayaklanmalar olmuşlardır. Bunların, Rusya’da 1917’de kurulan Sovyetler Birliği ve Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerinde 1923 tarihinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti devletlerine ve yeni rejimlerine hazırlayıcı safha olarak büyük etkiler yapması, seçilen konunun tarihsel önemi açısından da oldukça açıklayıcıdır.” (2)

Demek ki, Toplumsal ve Siyasal olaylar bir tesadüf ve rastlantı sonucu değil; uzun hazırlık dönemi sonrasında olgunlaşarak hayat bulmaktadır.

Aynen, kimliklerimiz ve karakterlerimiz gibi.

Devam edecek…

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızdan hazırlanmıştır.

Kaynaklar :

(1) Devlet ve Kimlik. Aytunç Altındal, s.45.

(2) 1905 Rus Devrimi ile 1908 Jön Türk Devrimi’nin Karşılaştırmalı İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Esra ATALI.

Ülke Ormanlarını Talan Ettiren CHP’nin, Taksim’de Birkaç Ağaçla Derdi Neydi ?

 

 

Gezi Parkı Protestolarını hepimiz hatırlarız. Bu olayların, Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında, Topçu Kışlası inşası için Gezi Parkı’ndaki ağaçların sökülme işlemini durdurmak amacıyla başlatıldığını da.

Gezi Hareketi” ile ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu o günlerde ne demişti :

“CHP, başta temel haklar ve özgürlükler olmak üzere, Gezi Hareketi’nin öne çıkarttığı bu temel değerlerin başlıca savunucusu olmaya devam edecektir.” (1)

Anladığımız o ki CHP, sadece kişilerin değil, ağaçların da temel (yaşama) hak ve özgürlüklerini korumakta, en azından savunduğunu ilan etmektedir.

Bu noktada hep birlikte bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz…

* * *

Baltalık Kanunu” adlı yasayı, ihtimaldir ki bugüne kadar hiç duymadınız…

“Baltalık Kanunu ile orman köylüsünün orman sahibi edilmesi ilkesi kabul ediliyor. Her köylüye, yakınındaki ormandan iki hektarlık bir bölüm temlik ediliyor (veriliyor). Köylü ailesi, bunu istediği gibi kullanma hakkına sahip.” (2)

Bununla ilgili yasanın çıkarılma tarihi, 11 Ekim 1920.

Şimdi işin hikayesini aktaralım…

* * *

“Şimdi bu Baltalık Kanunu’nun serüvenini incelemeden önce, Cumhuriyet’in kurucu ve yönetici kadrolarının bir değerlendirmesinden söz etmek gerek. Mustafa Kemal, 1919 yılında Doğu’daki Ordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’ya bir telgraf çekiyor. Bu telgrafta şu değerlendirme de yer alıyor : ‘Siyasi zümrelerin şimdiye kadar menfaatleri uğrunda halkı bazike etmiş olmaları, ahalide her türlü teşkilâta karşı bir nevi ihtirazkârlık tevlid eylemiştir (çekingenlik doğurmuştur)’ [Kaynak : Kâzım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1960, s.50]. Değerlendirmelerin bugünkü dille anlamı pek açık : Şimdiye kadar politikacıların, kendi menfaatleri için halkı oyuncak hale getirmiş olmaları, halkta her türlü siyasal örgüte karşı bir çekingenlik doğurmuştur.

Yola çıkarken elde böyle bir değerlendirme var. Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesine eşraf ve mülk sahipleri, daha büyük bir istek ve rahatlıkla katılıyor. Ama ‘halk’ ? Burjuva da olsun, her savaş ya da devrim, ‘halk’ olmadan olmaz. Bunların katılımını sağlamak gerekir. Baltalık Kanunu, bu yöndeki girişimlerden birisi. Orman köylülerinin yeni oluşan siyasal örgütlenmeye katılımlarını sağlamayı amaçlıyor.

Bundan sonrasının ne olduğunu, elli yıl sonra yayınlanan ‘resmi’ bir kaynaktan okumakta yarar var. Şöyle : ‘Kanunda köylünün orman sahibi edilmesi prensibi esas alınmış ve her köylüye 2 hektar orman temlik edilerek (verilerek), tatbikatına başlanmıştır. Ancak bu, ormanın değeri halkça takdir edilmemiş bulunduğu için, bu tatbikat memleket namına çok büyük zararlara mal olmuş ve ormana tapu ile sahip olan köylü, çoluk ve çocuğu ile birlikte malını baltadan geçirerek, kendisine verilmiş olan ormanı tarlaya çevirmiştir’. Baltalık Kanunu çıkarılırken, sonucun böyle olacağından, herhalde yasayı çıkaranların da kuşkusu olamazdı. Aynı kaynak, kaldığı yerden devam ediyor : ‘Üç yıl devam eden ve büyük orman kaybına sebep olan Baltalık Kanunu, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması’ndan sonra derhal durdurulmuş ve bir yıl sonra çıkartılan 15 Nisan 1924 gün ve 484 sayılı intifa kanunu ile, orman ve köylü ilişkisi, ormanların takatı (dayanımı/gücü) esas prensibi dahilinde, yeniden muvakkaten (süreli) bir düzene bağlanmıştır’ [Kaynak : Orman Bakanlığı, Cumhuriyetimizin 50.Yılında Ormancılığımız. Ankara, s.53-54].

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte, yeni bir yasa çıkarmaya bile gerek duymadan, yürürlükteki yasaya dayalı uygulama durduruluyor. Nedeni çok basit olmalı :

Cumhuriyet’i dışarda legalize eden (yasallaştıran) ve artık savaşların sürmesi olasılığını geri plana atan bir antlaşma imzalanmış durumda. Artık ‘halk’ katılımına eskisi kadar gerek yok. Fakat resmi gerekçe başka. Resmi gerekçe olarak, Baltalık Kanunu’nun başlatığı uygulamanın ormanların tahribatına yol açacağının keşfedilmiş olduğu gösteriliyor. Ancak bu gerekçenin tutarlı ve inandırıcı olabilmesi için, Baltalık Kanunu’nu izleyen uygulamanın başka eller aracılığı ile aynı tahribata yol açmaması gerekirdi.

Baltalık Kanunu’nun yerine geçen 1924 sayılı yasanın uygulaması, 1937 yılına kadar sürüyor. Aynı resmi kaynak, bu yeni uygulamayı da şöyle özetliyor : ‘Devlet, bu dönemde [1924-1937] birbirine eklenen ve yıllarca süren harplerle harab olmuş bir memleketin, bitmez tükenmez ihtiyaçları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu bakıdan hem orman mahsulleri ve hem de para bakımından çok büyük olan bu ihtiyacın karşılanmasında milli servet olarak ormanlardan faydalanma cihetine (yoluna) gidilmiş ve ormanlar yerli ve yabancı özel teşebbüsün istismarına açılarak, memleketin bir çok yerlerindeki iyi vasıflı ormanlar, uzun ve kısa vadeli mukavelelerle satılmaya başlanmıştır’. Ormanlar, yoksul orman köylüsünden alınıp, yerli ve yabancı sermayedarlara veriliyor. Veriliyor da, Baltalık Kanunu’nun uygulamasıyla ortaya çıkan ve yeni uygulama ile önleneceği iddia edilen ‘tahribat’ önleniyor mu ? Aynı kaynak, yine kaldığı terden şöyle devam ediyor : ‘Fakat bir süre sonra, bu usulün getirdiği zararların büyüklüğü karşısında orman satışları, 1935 yılından itibaren kısmen frenlenmek ve kısmen de işletilmekte olan ormanlardaki kontrolün arttırılması suretiyle, 1937 yılına kadar devam etmiştir’ [Kaynak : Orman Bakanlığı, Cumhuriyetimizin 50.Yılında Ormancılığımız. Ankara, s.55]

Yoksul köylülerin ormanlardan yararlanmalarının doğurduğu sakıncalar çabuk farkediliyor.

Ancak yerli ve yabancı özel teşebbüsün yaptığı tahribatın farkedilmesi daha geç oluyor. Çünkü, ‘bu dönemde [1924-1937] ormanlar, müteahhitler tarafından işletilmiş ve satışlar da, dikili ağaç halinde, kesimden önce yapılmıştır’ [Kaynak : Orman Bakanlığı, Cumhuriyetimizin 50.Yılında Ormancılığımız. Ankara, s.197]

Baltalık Kanunu’ndan sonra gelen, 1924 yılında çıkarılan intifa yasası ile ormanlar, yerli ve yabancı özel sektöre peşkeş çekiliyor. Ormanlar ve orman işletmeciliği, özel bir işletme alanı haline geliyor. Bu özel işletmeler arasında İş Bankası da var. İş Bankası, diğer iş alanlarının yanısıra, buraya da el atıyor. 1931 yılında Bafra’da kereste fabrikası kuruluyor. Bu kereste fabrikası, 1937 yılında çıkarılan yeni ormancılık yasası uyarınca, fakat ancak 1944 yılında devlete devrediliyor. 1937 yılına ait 3116 sayılı ormancılık yasası, ‘devlet kendi ormanını kendisi işletir’ ilkesini getiriyor. Ancak bu türden ‘ilerici’ yasalara konulan ‘istisna’ maddeleri ile, daima olduğu gibi, burada da ilkenin uygulaması zamana bırakılıyor. O tarihe kadar verilmiş olan imtiyazların on yıl kadar korunabileceği, 3116 sayılı yasanın maddeleri arasında yer alıyor.” (3)

Bu yazımızı, CHP’nin web sitesinden alıntı yaparak sonlandıralım :

…TBMM, bir yandan kurduğu devletin yönetim şeklini belirlemeye çalışırken, diğer yandan köylülerin orman ürünlerine olan gereksinimlerini kendi ormanlarından karşılamalarını sağlamak üzere, 11 Ekim 1920 tarihinde 39 Sayılı Baltalık Kanunu, kabul edilmiştir. Bu Kanun, cumhuriyet döneminin ormancılıkla ilgili ilk yasasıdır. Baltalık Kanunu ile orman köylüsü her aileye, 1,8 ha baltalık orman verilmiş ve kendi ormanlarından yakacak odun gereksinimlerini karşılamaları hedeflenmiştir. Ancak, köylülerin tahsis edilen yerleri tarla haline çevirmeleri, ülke ormanlarının azalması sonucunu doğurmuştur.” (4)

Sonsöz :

Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalıdır.

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızdan hazırlanmıştır.

Kaynaklar :

(1) https://www.chp.org.tr/Public/0/Folder//gezihareketibykp.pdf

(2 ve 3) Türkiye Üzerine Tezler – 1.Kitap. Yalçın Küçük. 3.Basım, Tekin Yayınevi, 1980.

(4) Kaynak ve daha fazlası için bakınız : https://www.chp.org.tr/Public/1991/Folder//97208.pdf

Hiçbir Zaman Anlatılmamış Olan CHP Dönemi Gerçekleri ve Öğretmenlerin Dramı

 

1930-1931 Yıllarında yurdumuzda  büyük bir ekonomik bunalım başgösterir ve halkta huzursuzluk son haddini bulur. Bu durumu gören bütün milletvekilleri, Atatürk’ten bu hastalığa bir çare bulmasını istediler.

“SERVETLERİNİZİ VERİNİZ…

1930-1931 yıllarında, yurdumuzda büyük bir ekonomik bunalım başgöstermişti. Ürün fiyatları düşüyor,  Devlet bütçesindeki açık genişledikçe genişliyordu. Genel bir ulusal ekonomi seferberliği olmadık, bu hal düzelemezdi. Her gün bir ya da birkaç tüccarın iflâs ettiği duyuluyordu. Huzursuzluk son haddini  bulmuştu. Bu durumu gören bütün milletvekilleri, Atatürk’ten bu hastalığa bir çare bulmasını istediler.  Hatta Nuri Conker :

‘Paşa, vaziyet kötüdür. Böyle giderse, memleket mahvolur‘ diyordu.

O gün sofrada bulunan Yunus Nadi ve Hikmet Bayur :

‘Paşam, bu işe ancak siz çare bulabilirsiniz‘ deyince, Atatürk şu cevabı verdi :

Ben askerim. Vazifem olan şeyleri bilirim. Gerisine karışmam. Bu memlekette Yüksek Ticaretten mezun dünya kadar genç yetişiyor. Bunların arasından seçin bir tanesini, İktisat  Vekili yapın’.

Fakat Hikmet Bayur’un dediği dedikti :

Paşam, bizim hiç bir işe sizin kadar aklımız ermiyor. Onun için her şeyi siz yaparsınız. Buna da siz çare bulacaksınız’ dedi.

Atatürk bir iki saniye düşündükten sonra, Nuri Conker’e dönerek :

‘Bu millet çok çabuk kurtulur ama, usulünü bilmek lâzım. İsterseniz sizi misâl alalım. Siz, Selanik’ten Türkiye’ye gelirken, Ankara’ya ne getirdiniz ? Tabii hiç bir şey. Şimdi neniz var? Yüzbin liralık bir apartman, Kütahya’da ikiyüzbin liralık bir kiremit fabrikanız. Hepiniz bütün mallarınızı millete verirseniz, bu dava kendiliğinden halledilmiş olur. İşte sana kurtuluş yolu’

Sonra, Yunus Nadi ile Hikmet Bayur’a dönerek :

Ne buyrulur ?’ Diye sordu. Daha onların vereceği cevabı beklemeden ekledi :

Ben askerdim. Allahın inayeti, milletin yardım ve çalışmasiyle bugüne ulaşabildik. Memleket ve millet artık kurtulmuştur. Ben bir şey yapmadım ki. Benim vazifem, çekilip bir yana oturmak olmalıdır. Reisicumhurluğu bile üzerime almamam lâzımdı. Ne çare ki, hiç  istemediğim halde bu vazife her yıl benim üzerimde kalıyor. Benim kalmam, bu millet için belki zararlı olur’ dedi.

Bir yıl kadar sonra, 9 Eylül 1932’de İş Bankası Genel Müdürü olan Celâl  Bayar, Çankaya Köşkü’ne çağırıldı. Atatürk, Bayar’a :

‘Seni İktisat Vekili yapıyoruz‘ deyince, Bayar :

Paşam, beni af buyurun. Ben yalnız İş Bankası’nda kalmak istiyorum. Bu iş bile bana fazla geliyor’  diyerek, üç sefer de yapılan isteği geri çevirince, Atatürk :

Hem İş Bankası Müdürlüğünü yapacaksın, hem de İktisat Vekilliğini ‘ dedi. Bayar, bu isteğe uymak  zorunda kaldı.

Bunu duyunca çok sevindik. Sevincimiz daha çok şu bakımdan ileri geliyordu : Bayar eli açık, bol bahşiş verirdi. Hatırımızı sorar, yakınlık gösterirdi. “ (1)

* * *

Ekonomik sorunlar elbette bunlarla sınırlı değildi.

* * *

“…Kemalist tarihçiler, bütünüyle Cumhuriyet döneminin ve özellikle kuruluş ve 1930 yıllarının küçük Burjuva iktidarı olduğunu söylüyorlar. Söylerler, gerçeklere dayanmadan söylemek çok kolay. Fakat gerçeklerle söylenenleri yan yana getirmek de çok zor değil.

Öğretmenler üzerine yazılmış bir çalışmada şu var :

Hiç bir yerde öğretmenin karnı doymamaktadır. Muallimler Mecmuası’nın yazdığına göre, 1931’de İstanbul İlköğretim Öğretmenleri arasında 225 veremli sayılmıştır” (*)

Aynı çalışma, Muallimler Mecmuasının, 1932 yılında ait bir sayısında yer alan “Tekaütlük (emeklilik) ve Hasta Muallimler” başlıklı yazıdan şu alıntıyı yapıyor : ‘Umumi zafiyetleri dolayısıyla sık sık muallimleri hasta olmayan, hemen hemen bir tek mektep yok gibidir‘. Bu çalışmada şöyle bir bilgi de yer alıyor : ‘Bir yazarın iddiasına göre, 1932’de bir ilkokul öğretmeni, yırtık pabuç ve yama tutmayacak kadar bir giysi ile ve yarı aç, öğrencilerinin önüne çıkmayı bilim ve haysiyetine hakaret sayarak intihar eder.’

Tabii sadece intihar etmez. Samsun’un Çarşamba ilçesinde, 1930 seçimlerinde bazı kadınlar, bir bayan öğretmene ‘hangi fırkaya (partiye) oy verelim ?’ diye sorarlar.

Bayan öğretmen de istediğiniz fırkaya verin‘ der.

Aç olduğu için özgürlüğünü kullanır.

Ancak aç karnına özgürlük kullanmanın, daha çok açlık demek olduğunu hemen öğrenir.

Çünkü görevinden uzaklaştırılır.

Küçük burjuva nitelikli sayılan bir rejimde, öğretmenlerin karınlarının doymamasını, yeterli ölçüde beslenemedikleri için yaygın bir biçimde verem olmalarını ve mevcut iktidara almaşık (seçenek) olarak çıkan Serbest Fırka ile Cumhuriyet Halk Fırkası arasında, en azından, bir fark görmemesini açıklamak çok zor. Fakat bunlar gerçekler. (2)

* * *

Halkın derdi bu kadarla bitiyor mu? Elbette bitmiyordu.

* * *

ŞİKAYETNAME

Konyalı bir âşık tarafından (1930’da) yazılan aşağıdaki manzume, kurulduğu günlerde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (Partisinin) başkanı Fethi Bey’e, köylülerin durumlarından yakınmalarını ve beklentilerini yansıtmaktadır :

Şikâyetnamemi yazdım huzura

Bizim halimizi bilsin Fethi Bey

Dokunmasın bir şey kalbe fütura

Bizim halimizi bilsin Fethi Bey

Yaşasın Fethi Bey kurdu bir Fırka

İyi namı gitti şark ile garba

Ne altta sergi var ne dalda hırka

Perişan halimi bilsin Fethi Bey

Tevazu kalmadı, düzen bozuldu

İcar (kira) nisbetinde evler yazıldı

Fakir fikaranın bağrı ezildi

Pek yaman haldeyim bilsin Fethi Bey

Rençber idi insanların yararı

Dört seneden beri etti zararı

Her tahsildarda var haciz kararı

Canımız yanıyor bilsin Fethi Bey

Sabahtan tahsildar dizilir bir saf

Ne tüccar kalmıştır ve ne de esnaf

Her gelen tahsildar etmiyor insaf

Malımız hacizde bilsin Fethi Bey

Hep zengin ağalar çıktılar hiçe

Tahsildar kıvrar hem gündüz gece

Yol parası aldı altımdan keçe

Böyle bir haldeyim bilsin Fethi Bey

Eska’yı açtılar yeni Daire

Bu da derdimize olmadı çare

Bir dönüm ekine üç lira pare

Onu da bulamam bilsin Fethi Bey

Düşünceler arttı derdime daldım

Ziraat Bankasından yüz lira aldım

Bunu veremeyip mükedder kaldım

Kederli olduğum bilsin Fethi Bey

Esnafın yarısı dükkândan kalktı

Buğdaycı tiftikçi büsbütün battı

Koyun tüccarları bütün top attı

Bundan da haberin olsun Fethi Bey

Maaş alanlarda fantezi çoktur

Parayı kazanan avukat doktor

Fukara rençbere hiç bakan yoktur

Bunların halini sorsun Fethi Bey

Okuyup mektubum ele alaydı

Fethi Bey derdime çare bulaydı

Olursa bir imdat senden olaydı

Ne yapsın dünyaya gayrı Fethi Bey

Fethi Bey de sözlerime bakaydı

Gazyağı da ucuzlayup akaydı

Şeker kibrit inhisarı (tekeli) kalkaydı

Millet size duacıdır Fethi Bey

Çalıştım çiftime yapmadım hile

Yüz elli dönümden çıktı on kile (ölçek)

Benim tohumluğa yetmiyor bile

Bankaya ne verem yetiş Fethi Bey

Aşık Mehmet senin sözlerin hakdır

Kimse kıymetini etmiyor takdir

Vergiye verecek on param yoktur

Ne satıp vereyim bilmem Fethi Bey (3)

* * *

CHP dönemi ile ilgili, çok kısa ve çok insaflı bir kısa kesit sunduk. Gerisi, okuyanın basiretine kalmaktadır.

www.canmehmet.com

Resim : Web ortamından alınmıştır.

Kaynaklar ve Açıklamalar :

(*) Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri, 1848 – 1940. Doç. Dr. Yahya Akyüz. Ankara, 1978, s.241.  (Alıntı kaynağı : Türkiye Üzerine Tezler – 1.Kitap. Yalçın Küçük. s.134. 3.Basım, Tekin Yayınevi, 1980)

(1) Atatürk’ün Uşağının Gizli Defteri. Cemal Granda. Daha fazlası için bakınız : http://www.canmehmet.com/ataturkun-usaginin-gizli-defterinden-bu-hal-bana-cok-dokundu-yalnizligi-oylesine-huzun-vericiydi-ki-son.html

(2) Türkiye Üzerine Tezler – 1.Kitap. Yalçın Küçük. 3.Basım, Tekin Yayınevi, 1980.

(3) Destan’ın alıntı kaynağı : Kemal Zeki Gençosman, Türk Destanları, Hürriyet Yayınları, İstanbul, 1972. s.482-83).

“Amerika’nın Sesi”ne göre “Türkiye, Afrin’de Kendi Ürettiği Silahları Mı Test Ediyor ?”

 

      İnanırsan ve çalışırsan oluyor.

 

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda, iletişim gereçlerinin yetersizliği nedeniyle kendi gemisini batıran Türkiye; bakınız, ülke sevdalıları sayesinde, kısa sürede nerelerden nereye geldi ? Önce, bu acı olayı hatırlayalım :

Kıbrıs’ta 1974 yılında, Rumlara karşı yaptığımız savaşta kendi uçaklarımız, Kıbrıs’a asker ve teçhizat getiren Yunan gemileri zannıyla kendi gemilerimizi bombalamış ve Akdeniz, 54 denizci evladımıza mezar olmuştur. Kocatepe, kendi uçaklarımız tarafından batırılırken; savaş gemilerimizden Adatepe ve M.Fevzi Çakmak ise, bu bombalama olayında hasar görmüştür.

Şimdi de 1974 yılından, 2018 yılına geliyoruz :

“amerikaninsesi.com” (Amerika’nın Sesi) sitesine göre, “Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyon, Türk silah endüstrisinin gelişimini gösteriyor. Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silah sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor. Erdoğan, önceki gün başkanlık sarayında yaptığı konuşmada, Afrin’deki operasyonlarda kullanılan silahların neredeyse tamamının yerli üretim olduğunu söyledi.” (1)

Bu noktada ülkemizin gözbebeği, ASELSAN’ın danışmanı olan emekli Tuğgeneral Aytekin Ziylan’a kulak veriyoruz :

“…Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’lere kadar, milli savunma sanayii kurma çabası içinde idi. 1950’lerde başlayan Amerikan ve daha sonra(ki) Alman askeri yardımları, Türkiye’de savunma sanayiinin geliştirilmesi çabalarının sonu oldu. Ancak 1974 silah ambargosundan sonra, Türkiye milli değil yerli savunma sanayiini geliştirme çalışmalarını başlattı…” (2)

Yukarıdaki açıklamadan anlaşılan, 1974 silah ambargosuna kadar ülkemizde yerli bir silah endüstrisi bulunmamaktır.

Bu konuda sorumlu olan herkes, tabiri uygun olursa “uyumuş”tur.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda batırdığımız ve yaraladığımız gemilerimizden sonra bir ders almış olmalıyız ki, 1975’te “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarının milli ve özgün olarak karşılanması “ adında bir şirket kurmuşuz.

İşte bu şirket, hepimizin bildiği “ASELSAN”dır.

ASELSAN, kuruluşundan yaklaşık 5 sene sonra 1980’de, ilk sırt ve tank telsizleri üreterek, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim eder ve Erdoğan Hükümeti ile üretim çeşidini daha da artırarak, hızlı bir şekilde yüksek teknolojik ürünleri hedefine alır ve ASELSAN bugün savaş gemisi, füze ve savaş helikopteri yapabilecek seviyeye gelir.

2002’DE ASELSAN ŞAHA KALKTI

“…2003 yılında, SPEWS-II F-16 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi gibi büyük projeler için uzun dönemi kapsayan sözleşmeler imzalandı.

– 2004 yılında HEWS-CMDS CHAFF/FLARE atıcı sistemi projesi imzalandı.

– 2005 yılında HEWS, Helikopter Lazer İkaz Alıcı sistemi projesi (LİAS) Projesi ve K.K.K.’ lığı Aviyonik Sistem Modernizasyonu projesi imzalandı.

– 2006 yılında ASELPOD projesi imzalandı.

– 2007 yılında ASELSAN Entegrasyon Holü Binası inşası tamamlandı ve yerleşme faaliyetleri gerçekleştirildi.

– 2007 yılında MİLGEM savaş sistemi tedarik projesi imzalandı

– 2008′ de, ATAK sözleşmesi, Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz (ÇBSMT) projesi imzalandı ve ASELSAN özgün olarak geliştirilmiş ilk Hava Savunma Radarı’nı teslim etti.

– Ocak 2008′ de Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı, Savunma Sistem Teknolojileri ile Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıldı.

– 2008 yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma gemisi projesi, AKSAZ ve FOÇA Deniz üssü su altı ve üstü gözetleme ve tespit sistemi (Yunus) projesi, Yeni Tip Karakol Botu projesi ve JEMUS Kastamonu, Konya Telsiz sistemi projesi imzalandı.

– 2009 yılında dört Ar-Ge Merkezi kurulmuş,Leopard-1 Tankı modernizasyonu tamamlandı, MİLGEM Savaş Sistemi 2nci Gemi projesi, Kundağı Motorlu Obüs (Fırtına) Mühimmat aracı için Mühimmat Transfer sistemi projesi ve SAR/ Keşif Sistemi Tedarik Entegrasyon projesi imzalandı.

TELSİZ ÜRETİMİNDEN ULUSLARARASI PROJELERE

– 2011 yılında ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen Gemi LPI Radar sistemi ALPER (ASELSAN Low Power ECCM Radar), üretiminin ve fabrika kabul testlerinin gerçekleştirilmesini takiben MİLGEM Projesi kapsamında TCG Heybeliada korvetine entegre edildi.

– 2011 yılında “MİLGEM 1. Gemisi TCG HEYBELİADA Deniz Kabul Testleri başarı ile tamamlandı ve donanmaya teslim edildi. SSM, ASELSAN, STM, RAYTHEON firmaları arasında “Ay Sınıfı Denizaltı Modernizasyonu Projesi” imzalandı. SSM ile ASELSAN arasında “Alçak ve Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Projesi Tasarım ve Geliştirme Dönemi Sözleşmesi” imzalandı. (3)

* * *

Şimdi tekrar kaldığımız yerden “Amerikanınsesi”ne dönüyoruz :

“…Geçen yıl Erdoğan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nı doğrudan kendisine bağlayan bir kararname yayınladı. Hükümet, savunma sanayiinin gelişimi amaçlı yatırımlara milyarlarca dolar akıttı. Daha fazla yatırım da yolda. Cumhurbaşkanlığı tarafından Ocak ayında SSM’de yapılan toplantıda ilan edilen resmi rakamlara göre, toplamda 9,4 milyar dolar değerinde toplam 55 proje değerlendirmeye alındı.

Global Source Partners siyasi uzmanı Atilla Yeşilada’ya göre, daha önce yeterli miktarda para yoktu, ancak şimdi var ve AKP bu vizyonunu gerçeğe dönüştürebiliyor. Bu da parti açısından bir başarı hikayesi. Yeşilada, daha önce Türkiye’nin silah ihtiyacının yüzde 80’ini yurtdışından karşıladığını ancak şimdi, kendi tüfeğini, insansız hava aracını ve zırhlı araçlarını ürettiğini söylüyor. Bu şekilde yabancı bağımlılığının azaldığına ve ülkenin yabancı para birimi bazında tasarrufta bulunduğuna dikkat çekiyor. Ama bu noktada Afrin operasyonu, Türkiye’nin kendi silahları için bir vitrin görevi görüyor.

Savunma uzmanı Metin Gürcan, Türkiye’nin çok sayıda yeni askeri teknoloji geliştirdiğini, bunların arasında silahlı insansız hava araçları, helikopterler, akıllı mühimmatlar bulunduğunu ve bunların ilk kez sahada test edildiklerini söylüyor. Gürcan’a göre sahada denenen tüm bu silahlar ve sistemler, daha da geliştirilmiş olacak ve böylece değerleri de artacak.

Stratejik silahların geliştirilmesi konusundaki bağımsızlıkla birlikte Ankara, gözünü uluslararası silah pazarına da çeviriyor. Uzmanlara göre Türkiye, dünyanın önde gelen silah üreticileriyle rekabet etmeyi denemiyor, onun yerine kendisine bir yer edinmeye çalışıyor. Gürcan, Türkiye’nin Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarında önemli bir oyuncu olamaya çalıştığını söylüyor.

Gürcan’a göre Türkiye, silah üretiminde teknoloji transferi konusunda tekliflere açık ve ayrıca normal piyasa fiyatlarının altında fiyatlar sunuyor. Bu noktada Türk silah endüstrisinin daha etkili, daha düşük bedelli, cephede denemesi yapılmış ve alıcılar açısından daha az sorun yaratacak yapıda olduğunu öne sürüyor. Ancak Türk silah endüstrisi dışa bağımlılığı azaltma konusunda maksimum noktaya yaklaşmış olabilir.

…Teknolojik boşluklar arasında köprüyü kurmak Ankara’nın önceliği durumunda. Bu durum özellikle sofistike silahların, örneğin yerden havaya füze sistemlerinin siparişi noktasında teknoloji transferini en önemli talep haline getirdi. Aralarında Amerikan Patriot füzelerinin de bulunduğu siparişler, teknoloji transferi konusundaki anlaşmazlıklar yüzünden gerçekleşemedi.

Bu durum Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze sistemi sipariş etmesiyle ilgili tartışmalı durumu ortaya çıkardı. Türkiye’nin NATO’daki mütteffikleri de sistemler arasında yaşanabilecek uyum sorunu konusunda uyarılarda bulundular. Ortadoğu Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya göre, Türkiye siparişi verdi, ödemesinin yüzde 40’ını yaptı ve ilk teslimatı 2020 yılında alacak…” (4)

Yukarıda yazılanlar toparlanırsa :

Bağımsızlık, ülkenin ihtiyacı olan sivil ve askeri yüksek teknolojiyi ve yüksek teknolojik araçları üretmekle mümkündür.

Bununla birlikte, 21. asırda Nükleer Teknoloji’yi üretemeyen milletlerin, bu teknolojiyi üretenlerin sömürgesi olacağını da bugünden açıkça ilan etmiş olalım.

Son söz :

İnanırsan ve çalışırsan oluyor.

www.canmehmet.com

Resim: Tarafımızca düzenlenmiştir.

Kaynaklar :

(1) https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-afrin-de-kendi-urettigi-silahlari-mi-test-ediyor/4266540.html

(2) Daha fazlası için bakınız : Naci Özkan, http://www.milliyet.com.tr/2000/03/09/t/entel/ent1.html

(3) Sezgin Akar, Haberler.com (daha fazlası için bakınız : https://www.sondakika.com/haber/haber-aselsan-in-muthis-oykusu-4344327/

(4) https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-afrin-de-kendi-urettigi-silahlari-mi-test-ediyor/4266540.html

Halkımız, CHP’nin İngiliz Ve Amerikancılığının Nedenini ve Ortadoğu Planına Olan Desteğini Bilseydi

 

 

Sıkı Atatürkçü, yazar, gazeteci, siyasetçi Falih Rıfkı Atay’ı (*) nerede ise tanımayanımız yoktur… diyerek,  sözü kendine bırakıyoruz :

(29 Eylül 1929 tarihli The New York Times gazetesinden bir haber)

Türk Hükümeti, İlerlemenin Gerçek Yolu Olarak, Halkına Amerikanlılaşmasını Emrediyor.

(Amerika) Birleşik Devletler’in etkisi, neredeyse hiçbir Amerika’lı bunu farketmeden; Yeni Türkiye’deki, Fransa’nın (önceki) geleneksel kültür etkisininin ve Kur’an’ın ahlâki etkilerinin yerini alıyor.

Reformun çok sayıdaki gel-git dalgalarından etkilenen genç cumhuriyet, şimdi yeni bir dönüşüm denizine girmek üzere. Kemâlist hükümet bu denize “Amerikanizm” diyor.

Bu sonbahardan başlamak üzere, tüm Türk okullarında İngilizce öğretilmesi için Ankara tarafından emir verilmiş olması, Türkiye’de baskın olan Fransız kültüründen uzaklaşmanın önemli bir işaretidir.

Hükümetin önemli sözcülerinden ve Başkan (Mustafa) Kemal’in en yakın arkadaşlarından biri olan milletvekili Falih Rıfkı Bey, günlük resmi gazete olan Milliyet’e şöyle yazdı :

“Doğa, şehirler, bilim, bilgi ve insanların, hepsinin tamamen yeniden yapılandırılması gereken bir millette –ki bu bizimki oluyor-, Amerikanizm ama Avrupalılık değil, reformun temeli olarak vazife görmelidir. İlk adım, İngiliz dilinin geniş bir şekilde yaygınlaşması olmalıdır. Amerikan ruhunu benimsemek için, sadece üretim yöntemlerimizi değil, eğitim sistemimizi de değiştirmeliyiz.”

Avrupa genelinde de seyahat etmiş olan Falih Rıfkı Bey, Amerikancılık kampanyasına ilk kez; (Amerika) Birleşik Devletler’in, Lâtin Amerika üzerinde egemen olan etkisine ve orada gerçekleşen maddi ilerlemeye yönelik gözlemlerine dayanarak, Güney Amerika’ya yaptığı bir seyahatten dönüşünde başlamıştı. Şimdi onun kampanyası, Türk Hükümeti’nin kampanyası oldu. (1)

* * *

Neden yazıya doğrudan böyle bir girişle başladık ?

Birçokları İnönü dönemine kadar ülkemizde, “Amerikancılık Kampanyası” yapılmadığını iddia eder veya inanır. Gerçekte durum ise böyle değildir.

Sivas Kongresi dahil, bu durum (Amerikan mandacılığı) tartışılmaktadır. Aslında bu durumu 1863 yıllarına götürmek daha doğru olacaktır. Ancak konumuz bu olmadığından, bu kısmı sonraya bırakıyoruz.

” ‘Birinci sınıf Amerikancı’ olan Halide Edip’in (**), Sivas Kongresi’nden bir bağımsızlık savaşı kararı çıkmasını engellemek amacı ile, Atatürk’e yolladığı 10 Ağustos 1919 günlü mektup; Sultan Ahmet Meydanı’nda halkı coşturan, daha sonra da Ankara’ya geçen ve bu nedenle de ‘bir kahramanmış gibi algılanan’ Halide Edip’in gerçek kimliğini ortaya koyan belgelerden yalnızca biridir. Onun ‘Amerikan sevdası’nın başka bir kanıtı gerçekten ‘itici”’ir. Şöyle ki; romanlarında işlediği konulardan biri, Türk kadınlarının yabancı erkeklerle evlenmeleri ya da onların metresleri olmalarıdır. Dahası, Türk ana ve babadan doğacak çocuk, kız olursa adının Dolly Şadiye, erkek olursa George Halim konulmasını ister.

İnönü, ‘kırgınlıkları giderme’ siyaseti çerçevesinde, birçokları arasında, Halide Edip’i de vatana kazandırdı, hatta onurlandırdı. Üniversitede İngiliz Edebiyatı profesörlüğüne atanmasını sağladı (2)

Gerçeğinde (Musevi ve “Türkçü !”) (***) Halide Edip, Misyoner Cyrus’un açtığı Robert Kolej mezunudur

* * *

1923’lerden 1946’lı yıllara geliyoruz…

2. Dünya Savaşı sonrasında dünyada kurulan yeni nizamla ilgili Türkiye, görünürde de olsa demokrasi (çok partili) rejimine geçmelidir. Geçmelidir ki, Amerika bölgede dilediği şekilde at koşturabilsin !

Bu manâda Amerika ile çeşitli alanlarda antlaşmalar imzalanmaya başlanır.

” 23 Şubat 1945 : ABD ‘Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu’ çerçevesinde Türkiye’ye verilen malzeme için, ABD ile 10 yıl vadeli 10 milyon dolarlık kredi antlaşması imzalandı.

12 Ekim 1945 : ABD Senato üyesi Claude Pepper, Çankaya’da İsmet İnönü tarafından kabul edildi.

8 Kasım 1945 : İnönü’nün 1 Kasım’daki TBMM’ni açış söylevi, ABD’de Congressional Record’da yayınlandı.

6 Nisan 1946 : Amerikan Missuri zırhlısı ve iki savaş gemisi İstanbul Limanı’na geldi. ABD Başkanı Truman, Amerikan Ordu Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, ‘Orta Doğu’da muazzam doğal kaynaklar vardır ve en işlek kara, hava ve deniz yolları bu bölgeden geçmektedir. Sonuç olarak bu bölgenin büyük iktisadi ve stratejik önemi vardır… Dünya ticaret sisteminin temellerini kurmak istiyoruz. Uluslararası ilişkileri zehirleyen ve iki harp arası devrede hayat seviyesini bozan dar iktisadi milliyetçiliğe dönmek istemiyoruz’ dedi. ABD, Türkiye ile ilgilenmeye başlıyordu.

13 Nisan 1946 : Hükümet, ABD’den 500 milyon dolarlık kredi istedi.

23 Kasım 1946 : Bir Amerikan filosu İzmir’e geldi.

3 Mart 1947 : Truman Doktrini gereğince, Türkiye ve Yunanistan’a yardım yapılması kararlaştırıldı.

11 Mart 1947 : Türkiye, Uluslararası İskan ve Kalkınma Bankası’na (Dünya Bankası) ve Uluslararası Para Fonu’na (IMF) katıldı.

12 Mart 1947 : Türkiye Truman Doktrini kapsamına alındı.

19 Mart 1947 : İstanbul’daki bazı Amerikalılar ile Türk vatandaşları, Türk Amerikan Dostluk Cemiyeti kurmak için harekete geçtiler.

21 Mart 1947 : ABD Temsilciler Meclisi’nde Dışişleri Bakan Yardımcısı Acheson, yardımı haklı göstermek için, Türkiye’de bir muhalefet partisinin bulunduğunu ve demokrasinin geliştiğini söyledi.

12 Nisan 1947 : Türkiye’de incelemeler yapmak üzere Senatör Berkeley başkanlığında bir ABD heyeti geldi.

2 Mayıs 1947 : Bir Amerikan filosu İstanbul’a geldi. İsmet İnönü, filo komutanları ile görüşmek için Ankara’dan İstanbul’a gitti.

22 Mayıs 1947 : Amerikalı General L.E. Oliver başkanlığındaki 20 kişilik bir askeri yardım kurulu Türkiye’ye geldi.

24 Mayıs 1947 : Kara Kuvvetleri’nde subay üniformaları, Amerikan modeline göre değiştirildi.

14 Haziran 1947 : Amerikan İktisadi Heyeti, Türkiye’ye geldi.

İsmet İnönü’nün 12 Temmuz Beyannamesi’nden önce neler olmuş ?

Toparlayalım : Sivil ve asker Amerikan heyetleri, savaş gemileri geliyor. Türkiye ABD’den borç istiyor. IMF ve Dünya Bankasına üye oluyor. İki ülke arasında askerî ve ekonomik temaslar başlamış. Dostluk Derneği kuruluyor. Türk subayları Amerikan tipi üniformalar giyiyor.

İş çoktan kotarılmaya başlamış !

Mandacılara İade-i İtibar

Kanıtları olan bir gerçektir : İsmet İnönü, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmadan önceki günlerde ‘Amerikan mandacısı’ydı. Kâzım Karabekir’e yolladığı bir mektupta, tek kurtuluş yolunun ‘Amerikan mandası’ olduğunu açıkça yazmıştır” (3)

* * *

Şimdi sıra, ünlü “Missouri” zıhlısının ülkemizi ziyaretine gelmiştir.

6 Nisan 1946 : Amerikan Missouri zırhlısı ve iki savaş gemisi, İstanbul Limanı’na geldi.

Ünlü zırhlı ülkemize gelir de ünlü CHP’li yazar, elit takımı övgüler düzmekten geri kalır mı ? Biraz gerilere gidiyor, ilk sırayı sıkı Atatürkçü olan Fatih Rıfkı Atay’a bırakıyoruz :

“Falih Rıfkı Atay, ‘Missouri’ başlıklı yazısında, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan birinin de Türk ulusunun kendi talih yıldızı olduğunu yazmıştır : ‘…Amerika’nın ne istediğini biliyoruz; hür, eşit ve egemen milletlerin ortaklaşa güvenliğine dayanan; harpsiz, saldırışsız, sadece ahlâk ve kanun bağlaşma ve antlaşmalarının hüküm sürdüğü bir dünya ! Böyle bir dünyada yaşamak isteyen herkes, Amerikan bayrağında kendi talih yıldızını da görür”. (4)

* * *

” Nadir Nadi, Cumhuriyet’te Missouri’yi, ‘…İstanbul halkı bu itibarla sevinçle karşılarken…yarınki barış dünyasını gerçekleştirmeye çalışan ülkücülük sembolü’ olarak gördüğünü açıklıyor ve şöyle devam ediyordu : ‘Amerika bugün yeryüzünün en kuvvetli bir milletidir. Fakat bu kuvvet; barışın, adaletin ve milletler arasında eşitlik hakkını kurup yaşatmak isteyen temiz bir idealin emrindedir. Kötü niyet beslemeyen her kuvvet gibi Birleşik Amerika da, muazzam endüstrisini yıllar boyunca yalnız insanlık ve medeniyet şartlarına göre yürütmekten başka bir şey yapmamıştır’ ” (5)

* * *

” Batı’nın İki Yüzü

Batı’nın temel özelliklerinden biri; hep ikili oynaması, daima çifte standarda başvurmasıdır. Avrupa’nın bütün politik ve ekonomik tarihi, bu taktiğin sayısız örnekleriyle doludur.

ABD’nin İsmet Paşa ile giriştiği ‘demokrasi oyunu’ da böyleydi. Şu bakımdan ki; Amerika’nın asıl amacı Türkiye’nin gerçek demokrasiye kavuşarak, mutlu ve gönençli olması değildi. Asıl amacı “Truva Atı Demokrasi” sayesinde, Türkiye’yi yeni kurtulduğu yarı-sömürgelik statüsüne yeniden döndürmek, onu yeniden bir pazar haline getirmek, doğal kaynaklarından yararlanmak, topraklarını askerî üs olarak kullanmaktı.

Aynı görüşü, Çetin Yetkin (2002: s.179) daha geniş bir bakış açısından şöyle dile getiriyor : ‘Ne Soğuk Savaş döneminde, ne de sonrasında ABD ve ortakları için, ne demokrasilerin ne de özgürlüklerin hiçbir önemi olmamıştır. Bir ülkede hangi tür rejim işlerine geliyor ise onu desteklemişlerdir. Demokratikleşmeye çabalayan ülkeler ne zaman emperyalizmin çıkarlarına dokunsalar, [o hükümetlerin] yerlerine hemen askerî diktatörlükler geçirilmiştir. Türkiye’de ele aldığımız dönemde ise ABD emperyalizminin çıkarlarının gerçekleştirilebilmesi için, en uygun rejim 1945’ten başlayarak içinde bunaldığımız rejimdi. Gerektiğinde ona 27 Mayıs 1960’da, 12 Mart 1971’de ve 12 Eylül 1980’de yeniden biçim verdiler. ABD ve AB’nin bugün yaptığı da bundan başka bir şey değildir.‘ ”

“Amerikan”laşmak, peşinden neleri getirmiştir ?

– Amerikalılara şirin gözükmeyi,

– ABD’nin Ortadoğu planına destek olmayı,

– Türkiye’nin ABD’nin bir pazarı, hammadde kaynağı olmasına göz yummayı,

– Amerika’nın düşmanı olan her şeyi ve herkesi düşman bilmeyi. (6)

(Canmehmet) Burada çok açık olarak şunu da ilave edelim :

Eğer, “Amerikancı” olursanız, ülkenizde maalesef bir Milli / Yerli Savunma sanayii kuramıyorsunuz.

Örneğin :

“… ‘Millî İrade’nin yerini, Amerikan hükümetlerinin, daha doğrusu Amerikan ‘elit’inin iradesi aldı. Sözde, Türkiye’ye demokratik rejim gelecekti. Öyle olmadı, demokrasi sadece bir Truva Atı olarak kullanıldı. (7)

Böylece demokratikleşme, sık sık yapılan darbelerle dumura uğratıldı.

Bir önemli konu da, ülkemizde çok yakın tarihe kadar, Milli İrade’nin değil; “Amerikan eliti”nin hükümetleri, hatta devleti idare etmiş olmasıdır. Bunun da arkasında yabancı okullarda (Robert Kolej misali) yetişen, yetiştirilen insanlarımız vardır.

Adnan Menderes (İzmir), Ecevit ve Çiller (İstanbul) başta olmak üzere, bu okullardan çok sayıda siyasetçi, gazeteci, yazar, işadamı ve diplomat yetişmiştir. Ülkenin siyaseti, medyası ve ekonomisi, finansı (gayrımilli düşünce ile) yönetilmiştir.

Bu ülkede yakın zamana kadar, yukarıda açıklandığı gibi bir “Yerli Silah Sanayii” yoktu.  Yüksek teknolojiye dayalı silah sanayi, “Er-Doğan”la birlikte büyümeye başlamış ve ancak bugün, bulunduğu yere gelmiştir.

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızca hazırlanmıştır.

Kaynaklar ve Açıklamalar :

(*) Falih Rıfkı Atay (1894-1971) Yazar, gazeteci, siyaset adamı.

“…10 Eylül 1922’de Anadolu’ya geçti. Tanin ve Hakimiyet-i Milliye’deki yazılarıyla Mustafa Kemal’i, Milli Mücadele’yi destekledi… Bolu (1923-1927) ve Ankara (1927-1950) milletvekili seçildi. 1952’de Bedii Faik’le Dünya gazetesini kurdu, ölünceye kadar bu gazetenin başyazarlığını yaptı. Falih Rıfkı ayrıca, yeni Türk alfabesinin hazırlanması ve uygulanması sırasında Dil Encümeni’nde ve Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunda görev aldı…1950’lerde Dünya gazetesinde DP’ye karşı Atatürk devrimlerini savundu. …Aralıksız 27 yıl milletvekilliği yapan Falih Rıfkı Atay, yazarlığını da bu doğrultudaki çalışmalara adadı. Atatürk devrimlerinin korunması ve Batılılaşma yolundaki çabalarıyla güçlü, başarılı bir gazeteci-yazar durumuna geldi…Atatürk’e olan bağlılığı ve yakınlığı ile tanınan Atay, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında gezi yazısı türünde en çok eser veren sanatçıdır. Cümleleri kısa, akıcı ve etkilidir. Atatürk’e ilişkin anılarını “Çankaya” adlı eserinde bir araya getirmiştir.” (Daha fazlası için bakınız: https://www.turkedebiyati.org/falih_rifki_atay.html )

(**) Halide Edip Adıvar (1884 -1964) Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı’nda cephede Mustafa Kemal’in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır. Savaş yıllarında Anadolu Ajansı’nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır.

(***) Halide Edip için “Yahudi” olduğu iddiası vardır. Kaynak için bakınız : “I.Dünya Savaşı Yıllarında İngiliz istihbarat Raporlarında Fişlenen Türkiye”. Doç. Dr. Bülent Özdemir. s.50.

Kitapta : “Halide Hanım bir kadın. Türk kadınının oy kullanma hakkını savunan bir Yahudi. Cemiyet yanlısı. Tanin’de yazmakta. Çok iyi bir romancı.” denilmektedir.

(1) The New York Times gazetesinin 29 Eylül 1929 tarihli haberi.

(2) Çetin Yetkin, 2002, s.52-55. Alıntı kaynağı : Türkiye’de Amerikancılık Nasıl Başladı ? Prof. Dr. Cihan Durahttp://www.guncelmeydan.com/pano/turkiye-de-amerikancilik-nasil-basladi-prof-dr-cihan-dura-t32867.html

(3) Türkiye’de Amerikancılık Nasıl Başladı ? Prof. Dr. Cihan Durahttp://www.guncelmeydan.com/pano/turkiye-de-amerikancilik-nasil-basladi-prof-dr-cihan-dura-t32867.html

(4) Ulus Gazetesi, 5 Nisan 1946, Falih Rıfkı Atay, “Missouri”. Daha fazlası için bakınız : T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dostora Tezi, Türk Kamuoyunda Amerikan İmgesi (1945-1980), İbrahim Bozkurt.

(5) Cumhuriyet Gazetesi, 5 Nisan 1946. Nadir Nadi. “Dost Amerika’nın Denizcilerini Karşılarken”, . Daha fazlası için bakınız : T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dostora Tezi, Türk Kamuoyunda Amerikan İmgesi (1945-1980), İbrahim Bozkurt.

(6-7) Türkiye’de Amerikancılık Nasıl Başladı ? Prof. Dr. Cihan Durahttp://www.guncelmeydan.com/pano/turkiye-de-amerikancilik-nasil-basladi-prof-dr-cihan-dura-t32867.html

Suriye’nin, İsrail F-16’sını Düşürmesinin sonuçları ile Amerika’nın Bu Bölgeden Çekilmesinden Sonra İsrail’in Yaşayacağı Çaresizlik

 

 

Hristiyanlar, asırlarca zulmettikleri Yahudilere, birkaç açgözlü Siyonist’in desteği ile (hayali “vadedilmiş topraklar” üzerine) Filistin’de bir devlet kurdular ve Ruslarla birlikte, Ortadoğu (İslam) ülkelerinin petrolünü ve servetini, acımasıza sömürdüler.

Petrol Bölgelerinin Sömürülmesinde İsrail Devleti’nin Yeri :

“…Ataları oradan 1000 yıl önce, 1500 yıl önce gitmişler ve bir daha da oraya dönmemişler. Orada çok az nüfus, sıfıra yakın nüfus üzerine, orada bir devlet kurmak zorunda kalmışlar. Şimdi böyle pratik olarak baktığınız zaman, zaten kuruluşu diğer ülkelerin kuruluşuna benzemeyen bir ülke, bir de öyle bir ülke,  öyle bir halk ki,  dört tarafı düşmanlarla çevrili yere geldi, sadece bir tarafı denize açtı. Öyle bir planla yaptılar.  Ve orada kendisine bir yurt kurdu. Yani bile bile lâdes dedi. Oraya Arapların ortasına bir devlet kurdu. Şimdi İsrail, hiçbir ülkenin, devletin olmadığı kadar güvenlik riski yaşayan bir ülke. Onun için İsrail 1948’den bu taraf mesaisini, parasının en önemli kısmını, büyük bir kısmını güvenliğe harcamaya başladı. Bunu yaparken de, kendisini batılı ülkelere dayıyor ve batılı ülkelerden güvenlik garantisi arıyor. Başta ABD olmak üzere. (1)

Bu görüşü biraz açarsak :

a) Yahudiler bir devlet kurmayı düşündüklerinde, bu iş için altyapı, hazırlık ve (askeri) imkânları bulunmamaktadır.

b) Batılıların kendi çıkarları için kurdurdukları İsrail Devleti’nin, o bölgede Hristiyan Batı’nın askeri, teknolojik, mali destekleri olmadan yaşaması sıfır ihtimaldir.

c) Hristiyan Batı, Yahudilere (Musevilere) asırlardır, işkence etmekte ve onları dışlamaktadır.

d) Yahudiler, kendilerine kurulan ve kurucularına mutlak bir bağımlılık gerektiren devletin yaşaması için Hristiyan Avrupalılara “amasız” olarak muhtaçtır.

…Bu haliyle İsrail devleti, dünyanın geçici efendilerinin, yani Batı tipi büyümenin temel taşı olan Ortadoğu petrollerini sahiplenme gayesi güden Amerika Birleşik Devletleri’nin batmayan nükleer uçak gemisi konumundadır. (Bu “büyüme” modeli, IMF’nin aracılığıyla Üçüncü Dünya ülkelerine her iki günde bir Hiroşima zayiatına denk bir pahaya mal olmaktadır).

Batı, kendisine ait olmayan toprakları (ülkeyi) Siyonistlere teslim ederken :

Kullanılan sistem pek önemli değil, yeter ki biz Ortadoğu’nun petrollerini elimizde tutalım. Asıl önemli olan bu petrolün ulaşılabilir olarak kalmasıdır” (kaynak : Kimhe John, Filistin ve îsrail, Ed. Albin Michel, 1973, s. 27) şeklinde demeç veren Lord Balfour’dan başka;

“Çok iyi anlamak lâzımdır ki Suudi Arabistan petrolü dünyanın en güçlü iş bitirici araçlarından birini oluşturur.” (kaynak : aynı eser, s. 240) diyen Amerikan Dışişleri Bakanı Cordell Hull’a kadar, aynı politika, İsrail’in Siyonist yöneticilerine aynı görevi yüklemektedir.” (2)

Başlangıcından bugüne kadar, bölge insanlarının “fırsat maliyetleri” de dahil, bu işteki kayıpları yaklaşık 10-12 trilyon dolardır.

Bir başka ifadesi ile; Yahudiler ve Arapların bu maddi kaybının, o topraklarda Yahudilere bir devlet kuran batılı emperyalistlerin kasasına “maddi kazanç” olarak girmiş olmasıdır.

* * *

Yaklaşık 900 Yıl evvel Haçlılar Ortadoğu’yu soymaya geldiklerinde, Müslümanlar ve Yahudiler / Museviler, Haçlılara birlikte karşı koymuşlardır.

Anlaşılan; Yahudilerin atalarının, bugünkü çocuklarından daha basiretli olduklarıdır.

Ancak gelinen noktada batı, sömürü kaynakları azaldığı için iflasa giden merdivenlere hızla tırmanmaya başlamıştır.

Önümüzdeki 20-30 yıl içinde dünya ekonomisinin yeni efendileri, Çin ve İslam ülkeleri olacak ve güçlerinin yanında, çıkarları da azalan Batılılar, eskisi gibi İsrail Devleti’nin yanında yer almayacaktır.

Peki Amerikalılar ve Avrupalılar, İsrail’i bugüne kadar neden desteklediler ?

“İsrail, modern çağımızın en az masraflı paralı askeri olmuştur”

Roger Garaudy’e göre ise,  İsrail’in, ‘Vaadedilmiş Topraklar (!) iddiası da doğru değildir.

‘Efsanelerle örülü bir politikanın ortaya çıkışı ve tesiri’

Garaudy, ‘İsrail Politikasının Kurucu Efsaneleri’ kitabında, ‘İsrail’in Allah’ı yerine, İsrail devletini koyan” politik Siyonizm’in sapmasına işaret etmişti.

Bu görüşünü, ‘İsrail, Mitler ve Terör’ adlı kitabında da sık sık dile getirmektedir.

Bunun yanında, Amerika açısından İsrail, Ortadoğu petrollerine sahip çıkma gayesine hizmet eden en önemli istinat noktasıdır. Ve ‘kendisinin olmayan bir ülkeyi, Siyonistlere teslim ederken’, en önemli amaçları petrolü elde tutmaktı. NATO eski Genel Sekreteri Joseph Luns : ‘İsrail, modern çağımızın en az masraflı paralı askeri olmuştur’ sözleriyle, menfaat birliğini göstermek istemiştir.  (3)

Sonsöz :

İnsanların hırsı ve tamahı, mes’ut olmamalarının tek sebebidir. (Fenelon).

www.canmehmet.com

Resim : https://mic.com/articles/91071/how-the-british-screwed-up-the-middle-east-in-10-classic-cartoons#.wUElKs9jt (Altyazı tarafımızca eklenmiştir).

Kaynaklar :

(1) 16 Haziran 2016 tarihli Gündem programı, saat 08:26. (Konuşmacı : Prof. Haydar Çakmak, Yeniçağ Gazetesi)

(2) Daha fazlası için :  http://www.canmehmet.com/amerika-israili-parali-askeri-oldugu-icin-mi-koruyor-2.html

(3) Medeniyetlerin Ruhus.131. (Daha fazlası için bakınız : http://www.canmehmet.com/israil-ve-kurdistan-pkk-dosyasi-israil-en-az-masrafli-parali-asker-peki-pkk-1.html

Lozan Antlaşması, İmparatorluğun ve Milletin Dönüştürülmesi Karşılığıdır. Bu Nedenle Değişiyor (2/2)

Hiç bir yenilgiden bir zafer çıkmaz Yenilgiyi inkar eden sadece kendisini aldatmaktadır.

 

“Türkiye’nin yakın gelecekte bakacak olduğu yer Doğu değildir. Ankara Hükümeti’nin amacı; Osmanlı İmparatorluğu’nun bitmiş olan rüyasındaki gibi Batı’daki Asyalı bir güç olmak değil, Asya’da Batılı bir güç olmaktır.” (1)

“Türk Hükümeti, İlerlemenin Gerçek Yolu Olarak, Halkına Amerikanlılaşmasını Emrediyor.

(Amerika) Birleşik Devletler’in etkisi, neredeyse hiçbir Amerika’lı bunu farketmeden; Yeni Türkiye’deki, Fransa’nın (önceki) geleneksel kültür etkisininin ve Kur’an’ın ahlâki etkilerinin yerini alıyor. Reformun çok sayıdaki gel-git dalgalarından etkilenen genç cumhuriyet, şimdi yeni bir dönüşüm denizine girmek üzere. Kemâlist hükümet bu denize ‘Amerikanizm’ diyor. Bu sonbahardan başlamak üzere, tüm Türk okullarında İngilizce öğretilmesi için Ankara tarafından emir verilmiş olması, Türkiye’de baskın olan Fransız kültüründen uzaklaşmanın önemli bir işaretidir. Hükümetin önemli sözcülerinden ve Başkan (Mustafa) Kemal’in en yakın arkadaşlarından biri olan milletvekili Falih Rıfkı Bey, günlük resmi gazete olan Milliyet’e şöyle yazdı :… ‘Amerikanizm dini, bize tek gerçek din olarak gelmelidir, çünkü onun ideali yaratmaktır. Amerikan Tanrısı, sokakta açlıktan ölen asalağı sevmez; çalışan ve çalışmadığı zaman da kendisine bir saray inşa eden Ford’u sever.’ ” (29 Eylül 1929 tarihli The New York Times gazetesi) (2)

* * *

“Amerikalılar, Lozan müzakereleri sırasında barışın yapılması için yardımcı olurlar; fakat kapitülasyonlar sorununa gelince, kuvvetli devletlerin asırlardır izledikleri politikaya karşı çıkmazlar, desteklerler.

Türk Heyeti, ABD temsilcisi Mr. Joseph Grew’le yaptığı görüşmede, Lozan Antlaşması’nda yer alan kapitülasyon maddesini ABD’nin de aynen kabulünü önerir. Mr. Grew, bu öneriyi kabul eder; onay almak için ABD dışişlerine yazar. Verilen cevapta, Lozan’daki kapitülasyon maddesini kabul edemeyiz, derler. (I.II / 74)

Bu kez Türk Heyeti, müttefiklere sunduğu öneriyi ortaya atar; bu öneri ABD yönetimince kabul edilir ise de, ABD senatosundan geçmez ! ” (3)

(Canmehmet) Peki, Amerikan Senatosundan geçmeyen nedir ?

“Kapitülasyonların tanıdığı en etkin imtiyazlardan bazıları, eğitim kurumları üzerinden olmuştur. Amerikalılar 465, İngilizler 83, Fransızlar 72, İtalyanlar 24, Almanlar 7 ve Avusturyalılar 7 okul açmışlardır. ABD’nin okullar marifetiyle, Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi yaklaşımı(nı) izah noktasında, ABD Harput Konsolosu Davit J. Jill’in sözlerini iyi okumak gerekmektedir. Jill raporunda :

Şu anda Amerika’dan Osmanlı ülkesine getirilen en önemli şey, kolejin bütün sınıflarında Amerikan ticaret yaşantısı, konfor ve serveti hakkında bilgi verilmiş olmasıdır. Daha da önemlisi, Amerikanvari yaşama idealini, iş ahlakını, zaman kavramını ve benzeri bütün konularda modern bilimdeki gelişmeleri Asya’nın bu doğal bahçesine ekmektir. Bu Kolej, Amerikan düşünce metotlarını ve hayat kazanma biçimini geniş ölçüde bütün sınıflarında canlandırıp öğretmektedir. ‘ sözlerine yer vermektedir. (Pamir, 2002, s.97) (4)

(Canmehmet) Aradan uzun bir süre geçince, kapitülasyonların yabancı okullarla olan ilgisi daha anlaşılır hale gelecektir :

“…10 yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de faaliyette bulunan Amerikan Yardım Programı, şimdi meyvelerini vermeye başlamıştır. Önemli mevkilerde, Amerikan eğitimi görmüş bir Türk’ün bulunmadığı bir bakanlık ya da bir iktisadi devlet teşebbüsü hemen hemen kalmamıştır. Halen bulundukları kuruluşlarda ilerici kuvvet niteliğini taşıyan bu kimselerin, kısa zamanda genel müdürlük ya da müsteşarlık mevkilerine geçmeleri beklenir. AID, bütün çabalarını bu gruba yöneltmelidir.” (5)

(Canmehmet) Burada kısa bir ara vererek, Arap hareketinin liderlerinden Refik Rızzık Selum’un Osmanlı Divan-ı Harbi huzurunda anlattıklarına kulak veriyoruz :

Ben Fransız mekteplerinde okudum. Bugün Suriye, Irak ve Lübnan’da eşraf ve ağaların evlâtları Cizvit mekteplerinde okur. Öteki Arap diyarlarında ise İngilizce hakimdir. Onlar ya İngiliz mekteplerinde, ya (da) Amerikan kolejlerinde okurlar. Hepsinin gayesi, Türkler hakkında benim sahip olduğum bilgileri telkin etmektir : Hepsi için müşterek düşman Türklerdir. Bu itibarla Arapları malûm, hatta gayri malûm gayelere sevketmek emelinde olanların ele alacakları yegane mevzuu, Türk düşmanlığıdır. Zannediyorum ki, bizim hatamızı bizden sonrakiler de ister istemez düşeceklerdir.” (6)

Ve Lozan Gerçeği…

I.Dünya Savaşı resmi olarak 12 Kasım 1918’de sonlandırılmasına rağmen, savaşın galipleri yaklaşık 10 ay evvel kafalarındaki (Lozan’da nihai şekli verilen) düzeni açıklarlar.

Baştan belli olan bu düzen, “Wilson İlkeleri” dir. Bununla ilgili :

İngiltere Başbakan Lloyd George, 5 Ocak 1918’ deki, İşçi Sendikaları Kongresinde :

Türkiye’yi başkentinden veya ırkça hakim unsuru Türk olan Küçük Asya ve Trakya’nın verimli topraklarından mahrum etmek için savaşmıyoruz. Biz, Akdeniz ve Karadeniz arasındaki deniz trafiği uluslararasılaşmış ve yansızlaşmış olmak kaydıyla, başkenti İstanbul ile birlikte Türk ırkının anayurdunda Türk devletinin varlığını sürdürmesine karşı değiliz (7) derken,

Bu tarihten üç gün sonra, 8 Ocak 1918’de, ABD Başkanı Wilson ise :

Osmanlı Devleti’nin Türk olan kısımlarında egemenliği sağlanacak, Türk olmayan milletlere kendi geleceklerini tayin hakkı tanınacak, Boğazlar uluslararası trafiğe açık olacak ve uluslararası denetim altında tutulacak” (8) demiştir.

1923 yılındaki Lozan Antlaşmasının içeriği de, aynen böyle imzalanmıştır.

Bu tarihleri ve gelişmeleri, çıkış noktası olarak değerlendiriyoruz :

5 Ocak 1918 : İngiltere Başbakanı’nın (Osmanlı’nın geleceği ile ilgili) “yeni düzen”i açıklaması.

8 Ocak 1918 : ABD Başkanı Wilson’ın açıklaması.

30 Ekim 1918 : Osmanlı’nın, galipleri ile aralarında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması.

12 Kasım 1918 : I.Dünya Savaşının sonlandırılması.

15 Mayıs 1919 : İşgalcilerin başarılı olamayacaklarını bildikleri halde, Yunanlıları Anadolu’ya çıkartmaları.

11 Ekim 1922 : İşgalcilerin, taşeron Yunanlıları Anadolu’dan geri çekmeleri (Mudanya Antlaşması).

1 Kasım 1922 : Osmanlı Saltanatının kaldırılması.

24 Temmuz 1923 : Lozan Antlaşması.

23 Ağustos 1923 : TBMM’nin Lozan Antlaşmasını onaylaması.

3 Mart 1924 : Hilafetin kaldırılması (ve Osmanlı Hanedanı’nın yurtdışına sürülmesi).

15 Nisan 1924 : İngiltere’nin Lozan’ı onaylaması.

Peki… İngilizlerin, I. Dünya Savaşı’nın başından itibaren beklentisi, hedefi neydi ? Türklerin (Osmanlıların), İslam Dünyası ile tüm bağını kesmek ve onu “Küçük Asya”ya sıkıştırmak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon :

“Aşağı yukarı beş yüz yıllık bir süre boyunca Türklerin Avrupa’da bulunmaları, Avrupa siyasası için bir delilik, entrika ve çürüme… Türk’ü, kendini büyük bir devlet addetmek cüretine sevk etmiş ve ona, aynı hayali diğerlerine kabul ettirme kudretini vermiştir.” (9)

Curzon ne demektedir ?

Türk’ün kendini büyük devlet addetmesi, buna cesaret etmesi (!)

Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 1923’de imzalanmış, onaylanmak üzere (İngiltere Meclisine) Avam Kamarası’na gelmiştir. Tarihler, 15 Ocak 1924’ü göstermektedir ve İngiltere Kralı V. George, açış konuşması ile kürsüdedir ve dünyaya ilan etmektedir :

Lozan’ı ilgilendiren bir kanun tasarısı derhal görüşülmek üzere Parlamento’nun gündemine gelecek Bu tasarı kabul edilir edilmez, Lozan Antlaşması onaylanmış olacak ve YENİ BİR ÇAĞ AÇILACAKTIR “. (10)

Ve Hilafetin kaldırılmasındaki sırlar ortaya çıktı…

“İnönü’den Hilâfet Savunması ve Çark

(İngiliz İstihbaratçı) Albay Rawlins(on), 1920’de Kazım Karabekir’e, saltanatı ilga edip; hilâfeti hükümetten ayırma teklifinde bulunur. İnebolu’da Refet Paşa ile görüşen Binbaşı Henry’nin raporuna göre de, Ankara hükümeti Mezopotamya’yı (Irak) işgal ve Panislamizm politikası niyetinde değildir. Lozan Barış Konferansı öncesi Lord Curzon, Lordlar Kamarası’nda İngilizlerin hedefini açıklar, Türklerin varolması için Batı ile ilişki kurmasını ister :

‘Ey Türkler, geri dönünüz. Geleceği Moskova, İran ve Afganistan’da aramanızın sizin için iyi olmadığını görmüyor musunuz ?‘ der.

Lord Curzon’un bu tehdidine karşı İsmet İnönü’nün verdiği cevap, bugün çoğumuz için oldukça şaşırtıcı gelebilecek bir niteliktedir. İsmet İnönü Lozan görüşmeleri öncesi, 17 Kasım 1920’de Hindistan menşeli The Muslim Standard Gazetesi’ne verdiği demeçte :

Hilâfet hukuku masundur (korunmaktadır), onun müdafaası için bütün Türk milleti kanını dökmeye hazırdır” demektedir…

…Ancak Lozan görüşmelerine ara verildikten sonra, işlerin hiç de söylendiği gibi olmadığını gösteren gelişmeler yaşanmaya başlanır. Başvekil Rauf Bey’e göre, ülkeye dönen İnönü, Mustafa Kemal’e halifeliğin kaldırılması teklifini getirir.

Karabekir Paşa’ya göre de, Lozan’dan sonra rejim, İslam aleyhine icraatlara başlamıştır.

Türk tarafı Lozan’ı imzalamasına rağmen, İngiltere imzayı hilâfetin kaldırılmasından sonra atacaktır. İsmet İnönü, bu durumu Reformların nasıl hazmedildiğinin bilinmesini istediler” diyerek açıklar…

…”LOZAN’IN İMZALANMASI İÇİN HİLAFETİN KALDIRILMASI BEKLENDİ”

Mustafa Armağan (Araştırmacı yazar)

Biz, 23 Ağustos 1923 günü meclisten geçirmiştik Lozan’ı ama üçüncü aşamaya, yani devlet başkanının onaylaması noktasına, hilafetin kaldırılmasından sonra gelebilmiştik. Bir başka deyişle Mustafa Kemal Paşa Lozan’ı, hilafetin kaldırılmasından 28 gün sonra onaylamıştı. Yani bir tür satranç oynandığından emin olabilirsiniz. Önce Yunanistan onaylasın, sonra hilafeti kaldıralım, ardından biz onaylayalım, sonra da itilaf devletleri… Nitekim Yunanlılar bizden daha atik davranmışlar ve 11 Şubat 1924’te meclislerinde onaylamışlardı Lozan’ı. İtilaf devletleri başkanlarının ne zaman onayladıklarını biliyor musunuz ? 6 Ağustos 1924 tarihinde. Peki, neyi beklemişlerdi bunca süre ? Anlaşılan, önce Lozan’da verdiğimiz sözlerin yerine getirilip getirilmediği görülecek, sonra nihai onay verilecekti. O devrin Birleşmiş Milletler’i demek olan Cemiyet-i Akvam ise bir ay sonra, 5 Eylül’de Lozan Antlaşması’nı resmen tescil edecek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması uluslararası garanti altına alınacaktı. Öte yandan Medeni Kanun’un hazırlanmasına bundan sadece altı gün sonra başlanmış olması size de yeterince anlamlı gelmiyor mu ? ” (11)

* * *

Yazılanlar özetlenirse :

– Bizimle birlikte Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile çıkan Almanlara ağır bir fatura çıkarılmasına rağmen, Alman Milletinin genetik kodları ile oynanmamış, Alman Milleti dönüştürülmemiştir.

– Almanlara silah üretimi yasağı konmasına rağmen, Almanlar bunu kısa sürede delmişlerdir (ve buna kimse itiraz etmemiştir !).  Bizler (nedense!) mevcut (yetersiz konumda da olsa) başta yerli / montajla üretilen uçak tesislerini kapatmış, bu durum nerede ise 2002 yılına (Erdoğan Hükümeti dönemine) kadar sürmüştür. Ve bize halâ paramızla yüksek teknolojik silah / sistemler satılmamaktadır.

 Bizim dışımızda kültürel değişime uğrayan / dönüştürülen başka bir millet bulunmamaktadır.

– New York Times gazetesi : “Türkiye’nin yakın gelecekte bakacak olduğu yer Doğu değildir. Ankara Hükümeti’nin amacı; Osmanlı İmparatorluğu’nun bitmiş olan rüyasındaki gibi Batı’daki Asyalı bir güç olmak değil, Asya’da Batılı bir güç olmaktır” derken,

Lozan Barış Konferansı öncesi Lord Curzon, Lordlar Kamarası’nda İngilizlerin hedefini açıklar; Türklerin varolması için, Batı ile ilişki kurmalarını ister :

Ey Türkler, geri dönünüz. Geleceği Moskova, İran ve Afganistan’da aramanızın sizin için iyi olmadığını görmüyor musunuz ?” der.

Sonsöz :

Yeni Türk Devleti, “Batılılaşmak” karşılığında mı icazet aldı ?

Eğer öyle ise, Lozan Antlaşması bir süredir değişmekte ve yenilenmektedir.

Meraklıları bu kapsamda, (Misak-ı Milli‘yi) “Afrin” Harekatı ile,

Eğitim Sistemimizdeki yenilenmeyi de; Batılılaşma değil, Çağdaşlaşma olarak değerlendirebilirler.

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızca hazırlanmıştır.

Kaynaklar :

(1) 25 Ocak 1925 tarihli “The New York Times” gazetesi haberi : http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9C00E0DA153FE733A25756C2A9679C946495D6CF&legacy=true

(2) 29 Eylül 1929 tarihli “The New York Times” gazetesi: Daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/amerika-erdogan-kavgasi-1923ten-kalan-mandaterlik-kavgasi-midir-10son.html

(3) http://www.turkhukukkurumu.org.tr/sitemizde-yazilar/102-misak-i-milli-lozan-ve-musul.html

(4) Kapitülasyon Kavramı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, 79-119. Yazar : Serdar Taşar | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans Öğrencisi. [Yazarın Kaynağı: Pamir, A. (2002),].

(5) Sanık Yazılar. Necdet Sevinç. s.163. (Aktaran : “Ajan Okulları”, Necdet SEVİNÇ, Sahife;21)

(6) Kenan Okan, Türkiyedeki Yabancı Okullar Üzerinde Bir İnceleme. (alıntı: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DB4Q7dVTXl8J:https://istihbaratsahasi.wordpress.com/category/arastirma/page/40/+&cd=5&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

(7) Türk İnkılabı Tarihi. Hikmet Bayur. C. III/4, s. 620-621.

(8) Daha fazlası için bakınız: http://www.canmehmet.com/turkler-yahudiler-ve-anglosaksonlar-bilgi-silah-ve-altina-hukumran-olmustur-2.html

(9) Osmanlının Tasfiyesi. Cengiz Yazoğlu. (Yazarın dip notu: Hikmet Bayur, sahife:316. “Bunlar, Ocak 1919’da İngiliz kabinesi üyelerine dağıtmış olduğu bir andıçta bulunmaktadır.” Bkz. Lord Ronaldshay, The Life of Lord Curzon, III, s. 264)

(10) Bu metin daha sonra “Yeni bir barışçıl ilişkiler çağı açılacaktır” olarak değiştirilmiştir. Daha fazlası için bakınız : http://www.canmehmet.com/majestelerinin-gazetesinde-yayinlanan-laik-bir-cumhuriyet-ilanin-arkasindaki-sir-4.html

(11) https://www.sabah.com.tr/aktuel/2013/11/13/halifeligin-kaldirilmasindaki-sirlar-otaya-cikti

Almanlar Versay Antlaşmasını Değiştirir De, Türkiye Lozan’ı Değiştiremez mi? (1/2)

Dünü karanlık olanlara aydınlık bir gelecek yoktur.

 

I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Almanlar, galiplerle (beş ayda) Versailles Antlaşması’nı imzalayarak, ağır bir yükümlülük altına girerler. Aynı savaşta Osmanlılar da yenilmiş ve galiplerle ancak beş yıl sonunda bir anlaşma imzalayabilmiştir. Almanlar, yaptıkları (Versay) antlaşması için “yıkım” tabirini kullanırken; bizler nedense Lozan için “Zafer” iddiasında bulunuruz.

İki bölümlük yazı dizisinde, bu iki antlaşma sorgulanacak ve karar, ker zaman olduğu gibi okuyanın basiretine bırakılacaktır.

* * *

…I. Dünya Savaşı’nı resmen sona erdiren (Versaille) antlaşma, 10 Ocak 1920’de yürürlüğe girdi. Ancak antlaşma, savaşın mağlubu Almanya için ağır koşullar içeriyor, Almanya’nın siyasi ve ekonomik yetkilerini büyük oranda kısıtlıyordu…

Almanya’nın Versay Antlaşması’nı kabul etmesi, ülke içinde en sol görüşlü olanlardan en sağ görüşlülere kadar, tüm siyasiler tarafından sert şekilde eleştirildi. Almanya’da neredeyse iç savaşın eşiğinde olan halk, Versay Antlaşması’nın dayatmalarına karşı birlik oluşturdu. Dönemin Sosyal Demokrat bakanlarından Gustav Bauer, meclisteki açıklamasında :

“Almanya Cumhuriyeti’nin hükümeti, savaşa Alman halkının neden olduğunu kabul etmeden, barış antlaşmasını imzalamaya hazır. İmzalayacağız. Bu benim, size bakanlar kurulu adına yaptığım öneridir. Artık yeni bir savaşa giremeyiz, kendimizi savunacak durumda değiliz. Ancak savunmasız olmamız, onursuz olduğumuz anlamına gelmez” demişti.

_Antlaşmanın Şartları_

İtilaf Devletleri’nin Almanya’ya getirdiği yükümlülükler oldukça ağırdı. 440 maddelik antlaşmanın şartlarına göre :

– Almanya mecburi askerliği kaldırmak, ordusunu 100 bin kişi ile sınırlamak zorundaydı.

– Bütün savaş gemilerini İtilaf Devletleri’ne veren Almanya, bundan böyle gemi ve uçak da yapamayacaktı.

Antlaşma, coğrafi bakımdan da kimi düzenlemeler içeriyordu :

Buna göre, Almanya Alsas-Loren’i ve Saar Bölgesi’ni (Saarland) Fransa’ya bırakacak, ancak Saar bölgesinin kaderi 15 yıl sonra yapılacak halk oylaması ile tayin edilecekti. Ekonomik bakımdan da antlaşma, Almanya’nın pek çok yetkisini kısıtlıyordu. Doğudaki önemli tarım alanları ve üretim yerleri elden çıkıyor, ayrıca Almanya’dan ‘tamirat borcu” adı altında 132 milyon altın markı -yaklaşık 300 milyon euro- savaş tazminatı talep ediliyordu…’ (1)

* * *

Almanya’nın yenilgisi ile sonuçlanan savaş, beraberinde büyük ölçüdeki toprak kayıpları ve ağır ekonomik yükler getirir. Bunların yanında tüm Alman Halkının “savaş suçlusu” kabul edilmesi, Almanya’da milliyetçilik akımlarını güçlendirerek Hitleri iktidara taşır.

* * *

“…1933’de başa gelen Adolf Hitler; ordunun 3 katı nüfusa ulaşması için emir verdi, Versay antlaşmasıyla 100.000 kişi ile sınırlandırılan ordu, 1934 Ekim’inde 300.000 kişi olmuştu. Bu gelişim, ilk başta muazzam bir gizlilikle yürütüldü. Amiral Raeder’e, -deniz kuvvetlerinin şefi-, büyük savaş gemilerinin inşası için emir verildi. Bu gemilerin standartları, Versay antlaşmasının kısıtladığı boyutların üzerinde, ulaşabilen maksimum boyutlarda olacaktı.

Denizaltıların inşası da Versay antlaşması ile yasaklanmıştı ama Hitler için bu bir engel değildi, denizaltı inşasına da başlanılmıştı. Denizaltıların her bir parçası, farklı gemiliklerde üretilip montaja hazır hale getiriliyordu. Bu da gizlilik stratejisinin bir parçasıydı. Bunların yanında Hitler, Goering’e hava kuvvetleri pilotlarının eğitimi ve askeri uçakların dizaynı görevini verdi. 1935 yılının Mart ayında Hitler, bir kumar oynamaya karar verdi. Hitler, Goering’i yetkilendirerek, Alman hava kuvvetlerinin varlığını İngiltere ve Fransa’ya bildirmesini istedi. Bu şekilde bu İngiltere ve Fransa’nın bu gelişime karşı tepkilerini ölçecekti.

Bu gelişimin Versay antlaşmasına direk bir karşı çıkış olmasına rağmen, İngiltere ve Fransa’dan ufak bir tepki geldi. Bunun nedenlerinden biri de, bu gelişimin bu devletler tarafından zaten bilinmesiydi. Hafif bir tepkiyle karşılaşan Hitler, daha ileriye gitmek için bir nevi cesaretlendirilmiş oldu. Birkaç gün sonra Hitler, bir kumar daha oynadı ve açıkça ordusunun tanıtımını yaptı. Ordu 36 bölük ve yarım milyon adamdan oluşuyordu. İngiltere ve Fransa’dan yine zayıf bir tepki geldi ve bu zayıf tepkiler adeta Hitlere kumarı kazanmanın rahatlığını veriyordu. (2)

* * *

Yukarıdaki açıklamalara bir husus daha ilave edilmelidir : I. Dünya Savaşı’ndan ağır yenilgi (ekonomik yıkım)  ile çıkan Almanya’nın, kısa sürede nasıl olup da, ikinci bir büyük savaşa hazırlanabildiği sorusuna verilecek cevaptır.

Eğer Hitler (Almanlar), uluslararası finans çevrelerinin, bankacıların onayını almamış olsalardı, Versay Antlaşmasını ihlal edebilir miydi ?

Yaygın ifadesi ile, eğer dünya para piyasasını (ağırlıklı olarak) Yahudi Bankerler kontrol ediyor iseler, nasıl olur da mali açıdan destekledikleri Hitler’in, Yahudileri fırınlarda yakmasına göz yumabilirler ?

Burada, Yahudilerin (Filistin’de kurulma aşamasındaki) İsrail’e göçüne, örtülü zorlama / destek mi vardır ?

* * *

“…I. Dünya Savaşı sonunda, 2 Kasım 1917’de İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour’un girişimiyle, Balfour Deklarasyonu süreci başlatıldı. Milletler Cemiyeti 1920 yılında, Filistin üzerinde İngiliz mandasını tanıdı. Bundan sonra kurulan bir Yahudi bürosu, İngiltere nezdinde Yahudi haklarını temsil etmeye başladı.

Bundan sonraki yıllarda Siyonistler, dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış bulunan Yahudi topluluklarını -devlet kurabilmek için etkili bir nüfus oluşturmak gayesiyle- Filistin’e göçmeleri için ikna etme çabalarına girişti. Nazi Almanyası’nın, 1930’lardan 1940’ların ortalarına kadar Yahudilere soykırım uygulamaya başlamasıyla, Filistin’e büyük bir Yahudi göçü başladı.” (3)

* * *

Devam edecek…

– Türkiye, Son Osmanlı Meclisi’nin ettiği yemindeki (Misak-ı Milli) sınırlarına, şimdi ulaşabilir mi ?

 

www.canmehmet.com

Resim : Tarafımızca hazırlanmıştır

Kaynaklar :

(1) Deutsche Welle Türkçei, Michael Marek / Çeviri: Başak Özay, Editör: Hülya Topcu http://www.dw.com/tr/versay%C4%B1n-90%C4%B1nc%C4%B1-y%C4%B1l%C4%B1/a-5102651

(2) http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/versay-antlasmasi-376

(3) https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZJbR8eXDQv4J:https://tr.wikipedia.org/wiki/%25C4%25B0srail+&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr